Folketingsmedlem Samira Nawa: ”I De Radikale har vi ikke bemærket den såkaldte stigende islamisering”

Foto: Samira Nawa, Folketinget

Islamiseringen skrider planmæssigt frem, lyder det noget galgenhumoristisk fra diverse kommentatorer på blogs og netaviser, når tilvandrede/efterkommere igen-igen har udvist en brutal adfærd, som fx røveri, voldtægt og overfald over for befolkningen. Især kvinder, børn, gamle, handicappede og unge mennesker er ofrene.

 

Islamiseringen til debat i Folketinget

Dansk Folkeparti ønskede under Folketingets åbning den 7. oktober 2020 (start 5:25:50) islamiseringen sat til debat.

 

De tilstedeværende politikere var udover Marie Krarup (DF), udlændingeminister Mattias Tesfaye samt ordførerne fra Nye Borgerlige (Mette Thiesen), Socialdemokratiet (Rasmus Stoklund), Venstre (Morten Dahlin), de Konservative (Marcus Knuth) og de Radikale (Samira Nawa).

 

Emnerne politikerne efterfølgende debatterede var bl.a. halal, kønsopdelt svømning, social kontrol, radikalisering, shari’aråd, hijab i skoler, asylstop og bønnekald.

 

Hvert af disse elementer betyder, at de samlet ved deres udfoldelse bevirker en  fremadskridende islamisering af vores land.

 

Nogle meningsudvekslinger

Af pladshensyn er det ikke muligt at medtage alle ordførertalerne og kun nedenfor i større omfang medtage Smira Nawas ordførertale, fordi dét, alle de tilstedeværende partier var klar over, kom som en overraskelse for de Radikale.

 

Følgende emner kom til debat:

 

En for stor gruppe fra Stormellemøsten har skabt problemer. Det går ud over de dårligere stillede danskere og børnene. Vi er ved sidste udkald og må begrænse indvandringen. Massive udfordringer. Deres værdier er dårligere end vores. Muslimer skal deltage i kristendomsundervisning. Muslimsk indflydelse må stækkes. Kristen kultur må støttes.

 

Især bønnekald og de ansøgninger, der er fremsendt om tilladelse til dette, affødte en længere debat, hvoraf jeg medtager noget.

 

Muslimske bønnekald

Marcus Knuth (C) spurgte ministeren, om han ville gribe ind over for bønnekalds-ansøgninger. Mens Morten Dahlin (V) om det larmende bønnekald ville vide, om regeringen først ville gøre noget ved det, når problemet blev stort nok.

 

Tesfaye erkendte, at mens kirkeklokker kulturelt hører til i Danmark, virker bønnekald anmassende og tilføjede, at ”Vi skal tænke os godt om med hensyn til bønnekald vs. kirkeklokker.”

 

Regeringen er i færd med at undersøge, om det juridisk er muligt at forbyde bønnekald uden også at forbyde kirkeklokker. Tesfaye hævdede, at der ikke fra regeringens side ville komme et forslag om forbud mod kirkeklokker.

 

Det synes ikke at være et svar på politikernes spørgsmål. Betyder den udmelding, at såfremt juristerne (eller er der i virkeligheden tale om EU?) ikke kan finde ud af noget, så må vi danskere affinde os med, at vi fremover skal lægge ører til de for os fremmede og larmende bønnekald, når S hævder, at partiet ikke ønsker at forbyde kirkeklokker?

 

Der er da slet ingen islamisering i Danmark

Da Nawa indledte med at sige, at DFs modstand mod islam var indædt og henviste til Grundlovens § 67 (religionsfrihed), var banen kridtet op mellem Nawa og Krarup fra begyndelsen.

 

Mens de øvrige politikere påviste de foreteelser, der hver for sig og samlet styrkede islamiseringen i Danmark, udtalte Samira Nawa (RV) under sin ordførertale:

 

(6:26:07), at hun ikke købte præmissen om den stigende islamisering. Hun sagde ikke uventet: ”I De Radikale har vi ikke bemærket den såkaldte stigende islamisering.”

 

Nawa bestred, at indvandrere/efterkommere med muslimsk baggrund ikke integrerede sig. Og så remsede hun op, hvor fantastisk integrationen af netop disse grupper var på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet, i kulturlivet og som debattører.

 

Og tilføjede med sig selv som omdrejningspunkt, så kan muslimerne også komme til at indtage landets fornemmeste talerstol.

 

Ak ja. Det er dog ikke et emne, jeg vil tage op her.

 

Arbejdsmarkedet

Som Nawa ikke køber præmissen om den stigende islamisering, køber jeg ikke præmissen om, at integration i sig selv har noget at gøre med arbejde og uddannelse, hvad enten disse markører er en succes eller kommer ud med et pauvert resultat.

 

Nawa oplyste, at unge med ikke-vestlig baggrund har overhalet danske unge på arbejdsmarkedet, idet de førstnævnte stod for en 44% beskæftigelsesfremgang mellem 2013 og 2018.

 

Hvor Nawa har fundet dette tal, fremgår ikke. Ifølge Danmarks Statistik 2019 (side 39 ff.), opereres med 3 år fra 2016 til 30. november 2018. Og her er tallene langt under både danske og vestlige i arbejde. Efter et ordentlig dyk for de ikke-vestlige ved krisen i 2008, er det lykkedes dem i 2018 at komme op på en arbejdssekvens som før 2008. Kan det mon være dét, Nawa mener?

 

Uddannelse

Det er da bestemt fint, at mange ikke-vestlige tager en uddannelse, selv om heller ikke dét siger noget om integrationen.

 

Danmarks Statistik 2018 (side 59 ff.) viser, at heller ikke uddannelsesmæssigt – eller for den sags skyld i grundskolen – er tallene for ikke-vestlige imponerende, noget som historikeren og forfatteren Morten Uhrskov Jensen har påpeget igen og igen.

 

Alligevel må man håbe, at ikke for mange kvindelige studerende uden hijab undlader at uddanne sig, fordi de mobbes af fundamentalistiske medsøstre. Intet viser vel mere end dette, at uddannelse ikke i sig selv ikke er lig med integration.

 

Kulturlivet

Nawa berømmede sangskriverne som Isam B og Özcan Ajrulovski (dog med hjælp fra Anders Greis og Nana Jacobi). I fællesskab havde de skrevet ramadansangen som ”et bidrag til vores fælles sangskat” (sic.).

 

Det er måske et lidt tyndt ”kulturliv”, og der bliver sikkert et run på antikvariater, når der skal søges efter den tidligere udgave, hvor vor fælles sangskat i Højskolesangbogen naturligvis kun indeholder danske sange.

 

Samfundsdebattører

Det må nok erkendes, at det ikke er nemt at træde frem, hvis man taler islam midt imod, for slet ikke at tale om, hvis man viser denne ideologis grusomheder.

 

Debattøren Jaleh Tavakoli blev truet af Socialstyrelsen, da hun vovede at udstille den berøringsangst, som alle PK-medier lider af.

 

Også forfatteren og journalisten Deniz Serinci har været ude for at trusler, når han har skullet holde foredrag.

 

Det er sikkert ikke disse debattører, Nawa fremhæver, men der er da heldigvis andre, fx Harun Demirtas, som i sit had til danskerne flugter fint med De Radikales politik.

 

Også forfattere af muslimsk oprindelse har haft en del udgivelser i de senere år, og de bliver ofte interviewet og inviteret til at holde foredrag. For dem er det heller ikke altid nemt at stå offentlig frem.

 

Eksempelvis kan nævnes Ahmed Akkari: Min Afsked med islamismen (han kunne altså godt få øje på islamismen). Ahmad Mahmoud: Sort Land. Ali Aminali: Alis Danmarkshistorie.

 

Fatma, der ganske vist ikke bor i Danmark, men skrev bogen Undercover – jeg var Fatma i Danmark (filmatiseringen blev vist på TV), gav et levende billede af, hvad der foregår i moskeerne og imamernes magt i Danmark.

 

Hvad Samira Nawa ikke talte om

At de af Nawa så ”velintegrerede” muslimer også viser, at de kan være langt forud for danskerne, må bestemt også med. I Danmarks Statistik (side 109 ff.) fremgår, at danskerne halter langt bagefter, når det gælder den kriminalitet, der florerer som hverdagsterror mod danskerne.

 

Hverdagsterroren er langt grovere, end vi tidligere har været vidne til. Når det gælder overfald, samles ”brødrene” ofte i større grupper mod én eller to personer, der så ikke har en chance for at forsvare sig for slag og spark i hovedet, der kan lemlæste et menneske for livstid.

 

Og at domstolene hjælper befolkningen ved at fjerne forbryderne fra samfundet, hører til sjældenhederne. Fx takseredes et færdselsdrab i februar 2019 på en ung kvinde med én måneds ubetinget straf på trods af flere færdselsdomme.

 

Som det oftest sker, kom udvisning ikke på tale. Og fysisk bortfjernelse fra Danmark forekommer endnu sjældnere.

 

Hvad de Radikale dog godt ved

Trods alt var Nawa godt klar over, at der var nogle problemer i form af ekstrem islamisme, radikalisering, undertrykkelse, parallelsamfund og social kontrol. Og det tog man skam så alvorligt i de Radikale, at man i partiets finanslovsforslag havde afsat 31,2 millioner kroner til bekæmpelse heraf. Det spild af penge skal nok vække begejstring i de andre partier!

 

Det gode var også, udtrykte Nawa, at der i minoritetsmiljøerne var stærke kræfter, som stædigt kæmpede for muslimernes medborgerskab.

 

Mon hun tænker på bl.a. de her nævnte rollemodeller?

 

Den fra islam løsrevne adfærd

Efter Nawas ordførertale var de andre politikere målløse over de Radikales blindhed. Den efterfølgende debat mellem partierne kan høres efter min. 6:30:54.

 

Marie Krarups henvisning til ”den virkelige virkelighed”, faldt ikke i god jord hos Nawa. Hun kan næppe se, at en alt for stor del af de tilvandrede muslimer samt efterkommere gennem indgydelse af frygt i befolkningen ønsker at få denne til at underkaste sig ”fredens religion”.

 

Kun godhedssegmentet synes at kunne forstå, at den brutale adfærd, som udøves af alt for mange muslimer, ikke har noget med islam at gøre.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…