Radikale Kristian Hegaard gjorde sig lystig over grænsekontrol i Folketinget – men så blev han hængt til tørre af Detektor

Det eneste resultat af grænsekontrollen er et par slangebøsser og to defekte skydevåben.

 

Det er svært at tro, at en retsordfører ikke aner, hvad han eller hun taler om, når der inden for deres fagområde er debat i Folketinget.

 

Enten er både den radikale retsordfører, Kristian Hegaard, og hans kollega, Alternativets Sikandar Siddique, totalt uvidende om, hvad der foregår ved grænsen.

 

Eller også forsøger de bevidst at bagatellisere virkningen af grænsekontrollen, som begge partier vil have afskaffet, ved at lyve om resultaterne.

 

Egentlig skulle det handle om indsatsen mod butikstyverier

Debatten startede ellers fredeligt nok, da Folketinget den 20. februar i år behandlede et forslag fra Dansk Folkeparti om hjælp til tyveriplagede butiksejere.

 

Men både den radikale retsordfører. Kristian Hegaard og Alternativets retsordfører, Sikandar Siddique, fik hurtigt drejet debatten over på grænsekontrollen.

 

De mente, at hvis man afskaffede grænsekontrollen, ville man få meget mere politi i gaderne, og dermed på den måde hjælpe tyveriplagede butiksejere.

 

Et af forslagene i Dansk Folkepartis hjælpepakke om butiksejeres ret til at offentliggøre videoer med folk, der gik og stjal, afviste de begge forarget.

 

Slangebøsser og defekte skydevåben

Det var den radikale Kristian Hegaard, der fik debatten drejer over på grænsekontrol med denne bemærkning:

 

”Jeg er samtidig også ærgerlig over, at Dansk Folkeparti jo de seneste par år har nedprioriteret indsatsen mod bl.a. butikstyveri. Det har man jo gjort ved at sende politibetjente til grænsen i stedet for.”

 

Den blev fulgt op af Alternativets ordfører, Sikandar Siddique:

 

”Lad os droppe grænsekontrollen og bruge nogle af de frie ressourcer til at få flere betjente ud i gaderne, så de blandt andet kan tage sig af butikstyverier og røverier,” sagde han og fortsatte:

 

”Jeg vil opfordre Dansk Folkeparti til i politiforliget at bakke op omkring nærpolitiet, således at borgerne kan føle reel tryghed og ikke symbolsk tryghed som ved grænsekontrollen.”

 

Og så kom der for alvor gang i sagerne med denne opfølgning fra Kristian Hegaard:

 

”Nu har der været en del spørgsmål om grænsekontrollen, og så vil jeg bare høre ordføreren (Alternativets, red.), om ordføreren ikke er enig i, at det, der er fakta i forhold til grænsekontrollen, er, at den har vi brugt over 1,25 milliarder kroner og over 2,3 millioner mandetimer på og særlig på at tjekke uskyldige danskeres pas,” lød det fra Hegaard, som fortsatte:

 

”Man har ikke engang fundet et skydevåben. Man har fundet et par slangebøsser og noget peberspray. Så er ordføreren ikke enig i, at hvis vi målrettede de ressourcer, og hvis vi kom af med retsforbeholdet, ville vi få bedre mulighed for at bekæmpe grænseoverskridende og organiseret kriminalitet?”

 

Det faldt i god jord hos Alternativets ordfører:

 

”Man har fundet to defekte skydevåben, og Rigspolitiet vurderer så, at hvis de ikke kan gøres brugbare, tæller de ikke med i opgørelsen over, at man har fundet skydevåben.”

 

DR’s Detektor: Over tusinde våben beslaglagt

Fra Dansk Folkeparti tog ordføreren for forslagsstillerne, Hans Kristian Skibby, kraftigt til genmæle:

 

”Jeg vil næsten sige, at det jo er typisk Alternativet. Enhver diskussion omkring bedre vilkår og retsmæssige rettigheder for lovlydige borgere gør man til sådan en diskussion om, om der er grænsekontrol eller ikke grænsekontrol,” lød det fra Skibby, som fortsatte.

 

”Ordføreren nævnte et eksempel på, at der kun skulle have været to registrerede tilfælde på et helt år i forhold til grænsekontrollen. Der er flere tusind!”

 

Eller som Hans Kristian Skibby også udtrykte det under debatten:

 

”En pistol er ikke en slangebøsse, hr. Kristian Hegaard.”

 

I går søndag kom DR-udsendelsen detekter så Hans Kristian Skibby til undsætning med en beskrivelse af de rent faktiske forhold med rubrikken:

 

”Detektor: Radikale forvandler 1.118 våben til et par slangebøsser og noget peberspray”

 

Detektor henviser her til Rigspolitiets seneste opgørelse fra oktober 2019, der som nævnt viser, at der er beslaglagt i alt 1.118 ulovlige våben siden indførelsen af den midlertidige grænsekontrol den 4. januar 2016.

 

Det drejer sig blandt andet om 65 strømpistoler, 135 slagvåben, 400 knive og sværd for slet ikke at tale om 50 slangebøsser og 198 såkaldt øvrige våben. Du kan se hele listen i linket efter artiklen.

 

Og så er der også menneskesmuglerne og narkokriminelle

Da det radikale medlem af Folketingets Retsudvalg, Lotte Rod, i februar sidste år ville have oplyst, hvor mange af de menneskesmuglere, der er blevet taget ved grænsekontrollen, senere er blevet dømt, blev hun uden tvivl slemt skuffet

 

Hun fik garanteret ikke det svar, hun havde håbet på til brug i de radikales korstog mod grænsekontrol.

 

Således oplyste daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (KF) i sit svar til det radikale folketingsmedlem, at i alt 418 menneskesmuglere er blevet dømt.

 

Af dem har hele 261 fået en ubetinget fængselsstraf, medens de øvrige er sluppet med betingede domme og bøder.

 

Pudsigt nok nævner de radikale aldrig det forhold, når de jamrer sig over grænsekontrollen, ligesom de heller ikke nævner noget om de mange narkokriminelle, der bliver snuppet, og som vi skrev om her i avisen forleden. Se link i bunden af artiklen.

 

En af de narkokriminelle, der er blevet taget ved grænsen, det var en litauer, har netop fået otte års fængsel og derefter udvisning for bestandig.

 

Tværtimod forsøger de radikale at vildlede befolkningen med vilde påstande om to slangebøsser og udmeldinger om, at det eneste, politiet stort set laver ved grænsen, er at give bøder for overlæssede trailere.

 

Men uanset de radikales nærmest desperate forsøg på vildledning af befolkningen, så er det et uomgængeligt faktum, at grænsekontrol virker.

 

Og den ville virke endnu bedre, hvis den blev fast og stationær med døgnbevogtning.

Læs også:

https://www.dr.dk/nyheder/detektor/detektor-radikale-forvandler-1118-vaaben-til-et-par-slangeboesser-og-noget

 

https://denkorteavis.dk/2020/de-radikale-forsoeger-at-latterliggoere-graensekontrol-men-nu-er-der-oplysninger-der-kan-faa-deres-smil-til-at-stivne/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…