Danske politikere konkurrerer med svenske om at komme først med at få ødelagt vores lande med kriminelle indvandrere

Arkivfoto fra Sverige

I Sverige er indvandringens helvede brudt ud for flere år siden.

 

Men når man ser på politikernes ligegyldighed over for den danske befolknings sikkerhed, skulle man tro, at Sverige lå på et andet kontinent; så langt væk, at den ødelæggelse af det Sverige, vi kender, derfor ikke kan ramme os.

 

Men der er kun 35 minutter med tog over en bro fra Københavns Hovedbanegård til Malmø.

 

Så selv om politikerne lukker øjnene, er Danmark næppe kun 10 år bag efter Sveriges undergang.

 

Vold og overfald har fået en ekstra dimension

Hver gang der fra Sverige vises endnu en forbrydelse, hvis bestialitet vores hjerne nægter at tro på kan være rigtigt, varer det ikke længe, inden den samme dyriskhed udspiller sig i vores land.

 

For de røveriske overfald har fået en tand til – den såkaldte dominansvold – hvor det ikke er nok at true folk på livet for at få fat i ure, penge, Iphone m.v. Nu gælder det lige så meget om at ydmyge ofrene. Især videoer af denne form for forbrydelser er blevet et hit blandt ”brødrene”.

 

De tilvandrede kriminelle filmer selv deres forbrydelser og lægger dem på internettet, dels for at få anerkendelse fra deres ”brødre”, dels for at skræmme befolkningerne i de vesteuropæiske lande.

 

Så nej, Zenia Stampe, bestialiteten har de ikke ”lært i Danmark”, ligesom de ej heller har lært fænomenet i Sverige. Efterkommerne og deres ophav har medbragt volden fra deres voldsbefængte lande.

 

Dansk pædagogik anvendt på kulturfremmede

Dansk pædagogik er udviklet inden for dansk kultur og tradition. Den kan simpelthen ikke overføres til kulturfremmede. Hvis man prøvede at implementere den i fx Pakistan, Iran eller arabiske lande, ville man komme lige så meget til kort, som tilfældet er her i landet.

 

Derfor nytter det intet, at retssystemet uddeler en sanktion på nogle måneders ophold på en pædagogisk lukket institution, som bl.a. den 16-årige tyrker Mehmet Ali Yücelbaş kunne nøjes med. På trods af sin unge alder har han et fyldigt generalieblad og er derfor ikke ukendt med retssystemet.

 

Pædagogsanktionen blev tildelt ham efter en grov dominansvold over for en 14-årig dansk dreng. Overfaldet skete i Sønderborg på et toilet i et butikscenter, og under trusler og grov vold tvang tyrkeren ofret til at kysse sine fødder. Videoen kom hurtigt ud på de sociale medier og vakte et ramaskrig – dog ikke i retsvæsenet.

 

Yücelbaş blev i juni 2020 idømt 16 måneder på pædagogisk institution. Ikke alle 16 måneder foregår på en lukket institution; efter få måneder er vejen mod frihed ophold på en åben institution.

 

Det er nok tvivlsomt, om de pædagogiske tiltag, der måtte være foretaget på den pædagogiske institution, er trængt igennem hos voldsmanden. Mon ikke vi nok skal komme til at høre mere til ham i fremtiden – og ikke for det gode?

 

Milde straffe

Det svenske og danske retssystem ser ud til at konkurrere om, hvem der kan idømme de mildeste straffe. Helst skal forbryderne ikke mærke konsekvenser, der kan forstyrre deres tilværelse mere end allerhøjst nødvendigt i alt for lang tid.

 

En større gruppe kriminelle: Hussain F. Laftàa og Hamed Khaled Hamed Al-Zuwaydee fra Irak, Dede Olgun fra Tyrkiet og Sahel Bayankhail fra Afghanistan samt kurderen Ali Yilderim (nationalitet ikke nævnt) fik fængselsstraffe fra 10 til 17 måneders fængsel efter overfald og ydmygelse af en italiensk herboende på vej fra arbejde.

 

Ingen af dem blev udvist.

 

Den gambianske sosu-assistent (hvis navn ikke oplyses) med bopæl i Malmø, men ansat på et plejehjem i Helsingør, er tilsyneladende forsvundet fra jordens overflade, efter at den video, han selv har optaget, er blevet vist på nettet, og det psykiske overfald på en dement kvinde er anmeldt til politiet. Hvis han ikke har gjort os alle en tjeneste ved at skynde sig hjem til Gambia, kan vi være sikre på, at hans forbrydelse af domstolene vil blive bedømt meget mildt.

 

Hvis hans forbrydelse ikke var blevet kendt, hvornår mon han så havde fået tildelt dansk statsborgerskab?

 

Selv om det er slemt nok med de meget milde sanktioner for forbrydelser, der kan ødelægge ofrene psykisk for livstid, er de manglende udvisninger en katastrofe.

 

De ”velintegreredes” trusler og psykiske vold mod danskerne

Hvem har ikke hørt politikernes definition på ”velintegreret”, der bestemt ikke stemmer overens med befolkningens?

 

Dét at kunne tale og skrive dansk (sådan da), tage en uddannelse eller få et arbejde og måske også deltage i fritidsaktiviteter, er for politikerne ensbetydende med ”velintegreret”. Har vedkommende så oven i købet blevet meddelt dansk statsborgerskab (ved opfyldelsen af disse kriterier), ja så er han/hun dansk – mener altså politikerne samt de kulturradikale (ingen nævnt, ingen glemt).

 

Men der er nok en del derude i samfundet, som hverken er eller vil blive danske, uanset dansk pas.

 

En del af de hadefulde og derfor farlig for den danske befolkning som fx den socialrådgiverstuderende afghanske Ikramuddin Safi, lader ikke nogen i tvivl om, at de danskere, han er uenig med, bare ”kan vente sig”. Han vil fratage dem deres overførselsindkomst, få dem indlagt på psykiatrisk hospital og hvis han ser dem i Jobcentret, så…. Også jøder synes han at have så anstrengt et forhold til, at han anråber Allah om hjælp til at gøre sit hadeobjekt blind!

 

Han er i øvrigt ikke blevet anmeldt til politiet for trusler om fysisk eller psykisk vold, så ham er der nogle danske borgere, der får glæde af i fremtiden, når han får magt, som han har agt.

 

Han har fået dansk statsborgerskab, men er ikke og bliver aldrig dansk.

 

Det samme gælder efterkommere, der mener, at bare dét at blive født inden for Danmarks grænser gør dem til danskere. Uanset om det eftertragtede røde pas er kommet i disses besiddelse. Det kommer dog helt an på efterkommernes forældre. Har disse efterladt den mentale bagage i hjemlandet og oprigtigt forsøgt at blive en del af vores fællesskab, bliver deres børn også danske. Hvis ikke, er påberåbelsen af at være mere dansk end danskerne direkte latterlig.

 

Er afghaneren en enlig svale? Næppe. Politikernes definition af velintegreret er intet mindre end mangelfuldt. Det er ikke nok at gå ud fra objektive kriterier, når den største gave, vi kan give en udlænding, er indlemmelse i vores fællesskab via dansk statsborgerskab. For objektive kriterier fortæller ikke, hvad folk har i hovedet.

 

Det kan man imidlertid søge andre steder. I disse digitale tider er det ikke uoverkommeligt at skaffe sig denne viden. Ligesom navnene på dem, der nærer et ubændigt had til Danmark og danskerne, og hvis endemål er at ændre Danmark til et mellemøstligt land, fremgår på diverse danskhadende fora.

 

Der er ingen undskyldning for Indfødsretsudvalget til ikke at foretage dybdegående undersøgelser, der skiller fårene fra bukkene, inden Folketinget skal lovgive om, hvem der skal have et dansk pas.

 

Det er os herude i virkeligheden, der skal leve med politikernes fejltagelser.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…