Danmark tager nu et vigtigt skridt i kampen mod corona – og de borgerlige partier må træffe en beslutning

Danmarks indsats mod coronaen har i nogen tid haft centrum i et enkelt budskab: ”Hold afstand!”

 

Man har indskærpet befolkningen, at de sociale kontakter skal begrænses mest muligt.

 

Denne strategi har haft betydelig succes. Den såkaldte smitterate er blevet bragt ned til 0,7 procent. Det betyder, at ti smittede i gennemsnit ’kun’ sender smitten videre til syv andre. Dermed reduceres den samlede smitte.

 

Hvad det angår, klarer vi os bedre end det store flertal af europæiske lande. Takket være danskernes samfundssind og ansvarlighed.

 

Denne sociale strategi med at holde afstand skal ubetinget fastholdes, indtil der findes en anvendelig vaccine. Det var det, som direktør Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut for nylig fremhævede.

 

To store problemer

Men det er vigtigt, at ”Hold afstand”-strategien ikke skal trække hele læsset. Den skal i stigende grad kombineres med andre afgørende indsatser for at begrænse smitten.

 

”Hold afstand”-strategien rummer nemlig to store problemer:

 

For det første kan den ikke bruges til at finde ud af, hvem der bærer smitten i befolkningen, så man kan slå ned på den. Man rammer ikke smitten direkte, men man ’udsulter’ den ved at begrænse de sociale kontakter.

 

For det andet har denne strategi både sociale og økonomiske omkostninger:

 

Socialt betyder den, at mange mennesker kommer til at leve ret isoleret. Økonomisk rammer den mange virksomheder hårdt med forbud, med bøvl og med frygtsomme kunder, der holder sig væk.

 

De borgerlige

De borgerlige partier, med Venstre i spidsen, kræver, at regeringen skal fremlægge en plan for genåbningen af Danmark – og her tænker man især på dansk økonomi.

 

Men man kan ikke lave en plan for genåbningen af dansk økonomi, hvis man ikke har en plan for, hvordan man får det frygtelige sundhedsproblem under kontrol, som hedder covid-19. I den debat har de borgerlige indtaget en ret passiv rolle. De har overladt næsten hele initiativet til regeringen og embedsapparatet.

 

De borgerlige partier bør derfor træffe en beslutning:  De bør melde sig på banen med deres bud på, hvordan vi bedst får trængt corona-virus tilbage – og dermed også gør en gradvis genåbning af økonomien mulig.

 

Den nye store satsning på tests

Nu åbner der sig en mulighed for, at man kan komme videre i fællesskab. Danmark tager nemlig et vigtigt skridt i kampen mod corona. Det skridt må bakkes op af partierne, og så skal det føres videre med konsekvens.

 

Sundhedsmyndighederne og regeringen lægger op til en voldsom forøgelse af tests i forhold til corona.

 

I øjeblikket foretager man 2.000-6.000 daglige tests. Nu skal test-aktiviteten bringes op mod 40.000 om dagen.

 

Hidtil har man testet personer med symptomer på covid-19. Nu er det meningen, at man derudover skal teste personer, der ikke har udvist symptomer: Sundhedspersonale. Indlagte på sygehuse. Sårbare personer med særlig risiko – for eksempel beboere på plejehjem.

 

Samtidig med, at man tester mere for smitte, vil man også teste for antistoffer, så man på den måde kan se, hvem der har haft sygdommen og derfor normalt vil være immune (nye data kunne dog tyde på, at det ikke altid er tilfældet).

 

Som ramme for denne indsats bliver der rejst et stort antal hvide telte i de forskellige regioner. De går under det fælles navn TestCenter Danmark.

 

Man skal have fat i smittekæderne

Den Korte Avis har gennem længere tid krævet en stærkt øget testkapacitet, og vi glæder os derfor over de nye initiativer.

 

Men det er vigtigt, at den ny indsats ikke kun retter sig mod dem, som umiddelbart kan forbindes med en risiko for at være smittet.

 

Man skal have fat i smittekæderne, så de kan brydes. Man skal så vidt muligt teste de personer, der har været i kontakt med smittede, så man kan finde ud af, om de har modtaget smitten. Hvis det er tilfældet, skal de i karantæne.

 

Denne meget aktive opsporing og testning har været brugt med meget stor succes i asiatiske lande som for eksempel Sydkorea. Her er smitten blevet bragt ned på et minimum. Også vores naboer i Tyskland har gjort forholdsvis flittig brug af testning med gode resultater.

 

Danmark må også slå ind på denne vej. Med den nye test-strategi er der taget et vigtigt skridt. Men vi skal længere endnu for at rulle smitten tilbage, mens vi venter på vaccinen.

 

Fremgang i økonomien kræver fremgang i kampen mod corona

Det er fuldstændig afgørende at holde fast i, at Danmarks akutte økonomiske og sociale problemer kun kan løses, vi får styr på vores voldsomme sundhedsproblemer i forbindelse med corona.

 

Tingene må tages i sammenhæng. Vi har ikke bare brug for en plan for genåbning af dansk økonomi. Vi har her og nu først og fremmest brug for en forstærket indsats mod smittespredningen.

 

Det vil både betyde færre syge og give fast grund under en gradvis åbning af økonomien.

 

Der er håb. Men der er et godt stykke vej igen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…