Corona: Østrig laver udgangsforbud og forbud mod forsamlinger på over fem personer

Østrig er hårdt ramt af corona-virus, ligesom Danmark.

 

En hel del af de danskere, der er ramt, er netop blevet smittet i Østrig, specielt på skisportssteder.

 

Nu lægger Østrigs forbundskansler Sebastian Kurz op til meget vidtgående indgreb for at komme corona-smitten til livs. Indgreb, som vi også kan komme til at se i Danmark.

 

Udgangsforbud og forsamlingsforbud

Den østrigske regering indfører et forsamlingsforbud. Det betyder, at man ikke må samles mere end fem mennesker på et sted.

 

Samtidig gennemfører man et stramt udgangsforbud. Man må kun bevæge sig hjemmefra, hvis man har følgende begrundelser for at gøre det:

 

Erhvervsarbejde, som ikke kan udskydes

 

Behov for at skaffe sig nødvendige fødevarer

 

Hjælp til andre mennesker

 

Skulle man derudover have et påtrængende behov for at få lidt frisk luft, må man kun gå ud på egen hånd eller sammen med andre personer i ens husstand.

 

Legepladser og sportspladser lukkes, og restauranter skal lukke ned senest på tirsdag.

 

Sebastian Kurz og Mette Frederiksen

Særligt drastiske foranstaltninger bliver indført i Tyrol. Her må ingen forlade sin bolig uden tvingende grund.

 

Netop Tyrol har været hårdt ramt af corona-smitte på skisportssteder. Samtidig er Tyrol særlig udsat, fordi det grænser op til det hårdt ramte Italien.

 

Kurz-regeringen har da også indført stramme regler for, hvem der må komme over grænsen fra Italien. Man har ikke direkte lukket grænsen, sådan som Danmark har gjort. Men man har taget væsentlige skridt i samme retning.

 

Der er i det hele taget betydelig overensstemmelse mellem den linje, som Sebastian Kurz lægger i Østrig, og den linje, som Mette Frederiksen lægger i Danmark.

 

Begge lande reagerede for sent på corona-faren – som næsten alle europæiske lande. Men begge lande tager nu vidtgående skridt for at begrænse den farlige sociale kontakt, som giver grobund for smittespredning – både inden for landegrænserne og på tværs af dem.

 

Så gør det

Der bliver nok brug for flere drastiske foranstaltninger i både Danmark og Østrig. Andre lande vil formentlig begynde at følge efter – blandt andet med grænselukninger.

 

Men man kan frygte, at indgrebene er for langsomme og for svage. Danmark og resten af Europa lider allerede stærkt under, at man for længe lukkede øjnene for situationens alvor, mens man klamrede sig til politisk korrekte reaktioner.

 

Det har således været anset for ’upassende’ at gennemføre midlertidige grænselukninger. I Danmark har Sundhedsstyrelsen direkte været imod, at man gjorde noget sådant.

 

Nu står man så med en situation, der i en række europæiske lande – med Italien i spidsen – er aldeles forfærdende.

 

Det er på høje tid, at alle regeringer ser den indlysende sandhed i øjnene: Corona smitter gennem social kontakt. En midlertidig lukning af grænserne er et vigtigt middel til at begrænse den sociale kontakt på tværs af grænser.

 

Vi kan se fra blandt andet Kina og Sydkorea, at resolut indkapsling af berørte områder giver resultater.

 

Danmark og Østrig har taget vigtige skridt, men vi skal længere. Andre lande bør følge efter. Der er frygtelig meget på spil. Der er frygtelig meget at gøre.

 

Så gør det.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…