Corona holdt illegale migranter væk fra Danmark og Europa – nu strømmer de til igen og rammer vores samfund og dets værdier

Arkiv/ skærmprint fra You Tube

Nu tager masseindvandringen til Europa igen fart. Det fremgår af tal fra EU’s grænseagentur Frontex. Men danske medier er gennemgående tavse om den udvikling.

 

Corona fratog mange migranter lysten til at søge lykken i Europa

Et enormt antal mennesker fra ikke-vestlige lande er siden 2015 søgt mod Europa, herunder Danmark.

 

Mange af dem har været illegale migranter, der satsede på, at hvis de først kom ind i et europæisk land, havde de også retten til at søge asyl. Og så kunne de måske blive hængende – legalt eller illegalt.

 

Men da corona-smitten bredte sig i marts måned, mistede et stort antal af disse migranter lysten til at komme til Europa.  Det kan man vel se som udtryk for, at de reelt ikke var truet på deres liv i hjemlandet.

 

I perioden fra januar til maj var der et direkte fald i antallet af illegale grænseoverskridelser i Europa sammenlignet med sidste år. I april, da corona-smitten rasede for fuld udblæsning, faldt antallet af asylansøgere til et rekordlavt niveau.

 

Nu fortsætter indvandringens dramatiske forandring af vores samfund

Men nu, hvor det er lykkedes en række europæiske lande – herunder Danmark – at få bremset op for coronas hærgen, stiger de illegale grænseoverskridelser og asylansøgernes antal igen kraftigt.

 

Tallene fra Frontex gengives af Funke Mediengruppe og BILD i Tyskland. Efter det kraftige dyk i april steg antallet af illegale grænseoverskridelser igen i maj – 4.300 i alt. Europa er igen blevet et attraktivt mål for migranterne.

 

De fleste kommer via Tyrkiet, i alt 1.250. Mange andre kommer via Libyen og Tunesien til Italien og Malta. Andre igen kommer via den såkaldte Vestbalkan-rute. Endelig kommer en del fra Marokko til Spanien.

 

Med den nye stigning i tilstrømningen af migranter fortsætter den dramatiske forandring af de europæiske samfund, som den ikke-vestlige indvandring fører med sig.

 

Resultatet af denne store forandring, som masseindvandringen skaber, er stadig større muslimske parallelsamfund og et voksende pres mod kulturen og grundværdierne i Danmark og andre europæiske lande. Islam får en stærkt voksende rolle i vores land.

 

Venstreorienterede og politisk korrekte journalister

Det skal man dog ikke forvente at høre noget om i de danske medier. Medierne er overbefolkede af journalister med venstreorienterede og politisk korrekte holdninger.

 

Det samme gælder i andre europæiske lande, herunder de nordiske.

 

Når journalister er blevet spurgt, hvilket parti de vil stemme på, viser de sig som meget venstreorienterede og politisk korrekte.

 

Påstande om danskernes racisme

I øjeblikket har danske journalister således travlt med at fremmane det indtryk, at racisme er udbredt blandt danskerne. Det er en grov og udokumenteret påstand, der lægger sig i enden på en ekstrem bevægelse som ”Black Lives Matter”.

 

Mens medierne bruger meget krudt på at kredse om danskeres racistiske tilbøjeligheder, hører man intet fra dem om, at den ikke-vestlige og i stort omfang illegale indvandring nu for alvor begynder at stige igen.

 

Masseindvandringens konsekvenser

En kritisk journalistisk belysning af masseindvandringens alvorlige konsekvenser er en absolut sjældenhed i tidens danske medier.  Den ikke-vestlige masseindvandrings store og problematiske påvirkning af vores samfund bliver i den grad overskygget af de oppustede påstande om danskeres racisme.

 

Folk med ikke-vestlig, især muslimsk baggrund udgør en stærkt voksende del af befolkningen i Danmark. Dansk og europæisk kultur, danske og europæiske værdier kommer under voksende pres: frihed, demokrati, ligestilling sammenhængskraft, nationalt sammenhold, tillid og kritisk tænkning.

 

Samtidig koster denne udvikling det danske samfund store udgifter til offentlig forsørgelse.

 

Den danske befolkning ønsker absolut ikke denne dramatiske forandring af vores samfund, som den ikke-vestlige masseindvandring skaber. Men det fortæller de politisk korrekte medier ikke meget om.

 

En betydelig del af denne forandring af vores samfund sker nu helt af sig selv i kraft af fødselstallene, som er klart højere blandt ikke-vestlige indvandrere end blandt danskerne. Men en fornyet ikke-vestlig tilstrømning vil naturligvis gøre det endnu sværere at tackle de store problemer.

 

Nej til racisme og nej til parallelsamfund, der ser Allahs ord som lov

Racisme, hvor folk behandles ud fra deres hudfarve, hører absolut ikke hjemme i det danske samfund. Den strider mod danske kerneværdier. Men det samme gør parallelsamfund, der er bygget på tanker om, at Allahs ord er lov.

 

Vi trænger til et nyt folkeligt oprør mod de politisk korrekte kræfter, som forsøger at gøre almindelige danskere til racister, og som baner vejen for muslimske parallelsamfund.

 

Det gælder ikke mindst Journalistisk Venstreparti, der er så villigt til at tale om danskeres racisme og så uvilligt til at tale om de store problemer, som den ikke-vestlige masseindvandring afføder.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…