Cemal har forladt islam – “det er selve fundamentet i islam, der er farligt”, siger han

Yucel kommer fra Tyrkiet, bor i dag i Norge og var tidligere muslim og medlem af den fundamentalistiske muslimske organisation, Det Muslimske Broderskab. I dag har han forladt islam og har i Norge dannet en forening for eks-muslimer. Han advarer mod islam og den måde, islam arbejder på. ”Det er selve fundamentet, læren i islam, der er farlig. Vi må kæmpe imod det!” siger Yucel.

 

Yucel er blevet interviewet af bla. den norske organisation Human Rights Services (HRS.no). Nedenfor findes en udskrift af de små video-interviews, som HRS.no har gennemført med Cemal Knudsen Yucel.

 

Den Korte Avis bragte mandag 7. sept. 2020 en artikel om Cemal Knudsen Yucel. I artiklen var der henvisning til flere interviews med Cemal Youcel fra rights.no.

 

Jeg mener, at Cemal Knudsen Yucel peger på nogle vigtige forhold ved islam, som er værd at understrege over for de mange, som ikke forstår, hvor farlig islam er. Derfor mener jeg, at det er en god ide at nedfælde hans meninger på skrift.

 

Jeg håbet, at hans holdninger får en større og tydeligere udbredelse ved – også – at sætte dem på skrift. Derfor kan du læse videoe-interviewene med ham her

 

DEL 1.
Cemail! Kan du vise et foto af dig selv?

(Cemal fremviser et ansigtsfotoportræt af sig selv som en ung mand med et skægløst ansigt).
Dette her?

 

Ja! Her var du en hardcore islamist. Det kan ingen se!

Nej! Islamister må ikke have skæg. Jeg tror, at Vesten tager lidt fejl på lige akkurat dette område. Hvem er islamist? Islamister kan se ud, akkurat som jeg gør det. For ideologien er indeni. Denne unge mand her (Cemal viser igen fotoet af sig selv) kunne dø for islam. Der var en tynd rød tråd; han kunne blive jihadist. Hvis jeg havde mødt de forkerte mennesker på det forkerte sted og det forkerte tidspunkt; hvis omstændigheder havde været på plads, så var jeg sikkert rejst til Tjetjenien, Afghanistan eller Palæstina. Mange spekulerer på, hvordan et bandemedlem, som er født og opvokset i Belgien hos muslimske forældre, pludselig kan rejse til Syrien, og hugge hovedet af andre i islams navn. De snakker om fejlintegrering, at den skulle være mislykket, at det er racisme … nej, nej, nej! De overser en meget vigtig ting. (Cemal holder igen ansigtsfotoet af sig selv op foran intervieweren). Alle muslimske mennesker bliver indoktrineret med et grundlæggende fundament i islam. Alle siger jeg! Hvad betyder det? Dette liv er en tentamen (red.: forprøve, prøvetid). Det sande liv venter os efter døden. Og islam er den eneste rigtige religion.

 

Men der en ting, som jeg ikke forstår. Hvorfor er du ikke (red.: på fotoet) klædt som en islamist? Vi har for eksempel dem, der tilhører Islam Net i Norge; det er jo salafister, som vil have en totalitær islamisk stat. De viser det jo med langt skæg og kjortler og så videre. Hvorfor viser du ikke det? (dvs. på fotoet).

 

Islamister er smartere. Hvis de gør det, taber de. Det samme også i Tyrkiet. Nogle af dem brugte for eksempel profetens ummah-klæder; de blev fængslet. Hvis jeg opretter et parti, vil det blive lukket. Men islamister forstod, at demokratiet er sårbart. Du er nødt til at tilpasse dig det.

 

Så dette er et spil?

Det er slet og ret et spil! Men noget, som man måske ikke er klar over, er, at når vi (red.: dvs. muslimerne) en dag får magten, da bliver vi nødt til at klæde os sådan på. Måske havde jeg ikke tænkt på dette dengang, for det var helt naturligt (red.: dvs. at klæde sig i sekulære klæder som på fotoet. Cemal viser igen fotoet). I sin essens drejer alt sig om, at du slet og ret skal bedrage, indtil du får flertal. Demokratiet er sårbart. I demokratiet kan du opnå magten, og flå demokratiet i stykker på demokratisk maner. En ung mand, som, lad os sige, er født og opvokset i Belgien, bliver pludselig jihadist. For han har lært i barndommen, at dette liv ikke er ægte. Og også alle muslimer skal til Helvede, fordi de ikke er perfekte mennesker som Muhammed. Men Muhammed, direkte til Himlen. Men de, der kæmper for islam og dør, bliver martyrer, også de skal direkte til Himlen uden at besøge Helvede. Til og med skal de bringe mange familiemedlemmer med sig. De skal få 72 jomfruer og så videre. De har det i deres underbevidsthed. Og en dag, når man er deprimeret og har problemer, vil dø, da har du en chance for at genoprette alt: Gå ud og bliv martyr! Men en vestlig person ville have hoppet ud fra en bro. Det er det, som de ikke er i stand til at se. At det er selve fundamentet, læren i islam, der er farlig. Vi må kæmpe imod det!

 

DEL 2.
Du har været medlem af Det Muslimske Broderskab i Tyrkiet. Du er eksmuslim i dag. Hvad var din anledning til, at du blev medlem af Broderskabet?

Ja. Det var egentlig en selvfølge. Jeg er født og opvokset i Tyrkiet i en konservativ sunnimuslimsk familie og i et sunnimuslimsk miljø, hvor alle var åbenlyse tilhængere af denne bevægelse. Så det var på en måde naturligt, at jeg i en meget tidlig alder fik stor sympati for Det Muslimske Broderskab. Og jeg blev indoktrineret med det grundlæggende islamiske fundament, og voksede derfor op med islamistisk propaganda.

 

Men så forlod du Broderskabet. Hvad var det, der skete?

Det hænger sammen med, at jeg forlod islam, da jeg forlod Broderskabet. Og så kan man spørge: Hvad var grunden til det? Det vigtigste for mig, når jeg tænker tilbage, var, at Tyrkiet var en sekulær stat, som var så tilstrækkeligt demokratisk, at vi havde kritiske stemmer. Islamkritiske stemmer. Mange af dem blev dræbt, men de var der. Jeg havde fået et arbejde i en meget tidlig alder; så jeg på jobbet lejlighed til at møde ateister, der var meget ældre end jeg selv, og som diskuterede. Jeg prøvede at omvende dem til den rigtige retning i livet. Så sagde de til mig: Jamen, Cemal, har du læst Koranen? Har du læst Profetens Liv? Han var en dårlig mand. Han var en krigsherre. Han var en drabsmand. Så de vakte tvivl hos mig. Og den tvivl blev lidt efter lidt større og større. Og det har tvunget mig til selv at læse de islamiske kilder og finde sandheden. Og da jeg indså sandheden, følte jeg, at jeg var blevet bedraget gennem hele mit liv. Af en stor løgn. Så for at sige det ligeud: Skammen over dette førte mig ud af islam. Og jeg må også bare sige, at også min mors liv, betragtningen af min mors og andre kvinders liv i muslimske miljøer, var en anden grund til, at jeg forlod islam. For jeg havde indset, at der var ikke ligestilling, kvinder var second class, og de er blevet undertrykt. Og det var på grund af islamisk kultur, ikke tyrkisk kultur. Og der er noget glat med dette.

 

Har vi Det Muslimske Broderskab i Norge?

Helt klart!

 

Hvem i Norge er i Broderskabet? Kan du pege på nogen konkret?

Hvis jeg skal pege konkret på det, så findes der i Norge en organisation, det islamiske samfund Milli Görüs. De har tre moskeer, så vidt jeg ved. Vi har Rabita-moskeen, vi har Islamisk Råd i Norge. Alle disse er islamistiske organisationer, som har det samme idegrundlag. Lad mig sige det sådan: Det Muslimske Broderskab er etableret på grund af, dvs. deres hovedformål er, antivestlig propaganda. De vil ikke have vestlige værdier i samfundet; de vil ikke have vestlige værdier i staten. Islam skal ikke tilpasse sig demokratiet. Men demokratiet skal tilpasse sig islam. Og de hader Vesten, og de bor i Vesten, og de vokser bedst i Vesten.

 

Hvad skal der til, for at vi i Norge kan bekæmpe totalitær islam? Altså politisk islam?

Det er egentlig overmåde enkelt. Støt alle islamkritikerne! Det er alfa og omega! For når vi i dag har et stort problem med islam i hele den muslimske verden og resten af verden, så er årsagen, at islamkritikken er blevet undertrykt gennem århundreder. Så Vesten er nødt til at tillade islamkritik. Dette er den primære regel. Og den anden ting er, at de må ophøre med at vælge imamer, munke fra det 7. århundrede, som samfundsledere, dialogpartnere eller ”brobyggere”. De må begynde at samarbejde med mennesker fra det 21. århundrede. Så enkelt er det. Og dernæst må de stoppe med al finansiering og al statsstøtte til alle islamistiske organisationer.

 

Betyder det alle moskeerne i Norge?

Helt klart! Jeg er egentlig imod støtte til trossamfundene.

 

Men der er vel nogle moskeer, som ikke er islamistiske?

Jamen, ikke bare islamistiske, jeg tænker på alle, også kirken. Alle andre religioner også. Jeg er imod al statsstøtte til ethvert religiøst trossamfund. I tretten (13) lande i verden er der dødsstraf for apostasi (frafald) og blasfemi. Og alle de tretten lande er muslimske. Det er ikke nogen tilfældighed. Der findes ikke én eneste muslimsk stat, hvor der er fuldt demokrati, menneskerettigheder og frihed. Det er ikke nogen tilfældighed.

 

Men har islam ikke bragt meget godt med sig ind i Europa?

Intet! Hvad? Mad? Det er ikke islamisk mad! Vi er her! Vi flytter til Norge, vi flytter til Tyskland, vi flytter til de vantros land. Hvorfor det? Fordi der her er bedre end i ”den gode muslimske verden”. På én eller anden måde. Er vi enige her? Jeg tror, at alle er enige. Ellers havde vi ikke været her. Alle har deres grunde. Men her er der bedre end i vore egne lande. Så må vi ikke komme med u-kulturerne eller religionerne eller ideologierne, som ikke er forenelige med vestlige værdier. Hvis vi kommer med dem her, og hvis vi får lov til at have dem og implementere dem i samfundet, så kommer I en dag til at miste den fantastiske civilisation.

 

DEL 3.
Jeg begyndte at observere, og fulgte samfundsdebatten i Norge. Jeg så, at islamisterne gennem alle disse år kørte en envejsdebat. De har fejlinformeret den norske befolkning, når det drejer sig om islam. Tilmed konvertitterne stod på tv og sagde, at ”islam er bare fred.”

 

Betyder det, at du egentlig er skuffet over Norge? Over at Norge ikke har stået mere fast?

Jeg blev skuffet over den norske naivisme, måske er naiv det rigtige ord. Og også stor skuffelse, når det gælder den norske venstrefløj, over hvordan de har tilladt det. For den første gang, hvor jeg mødte et barn i hijab i skolen, dét var i Norge. Det var ikke i Tyrkiet. Og jeg tænkte: Hvad er dette for noget? Hvordan kan de tillade det? Barnet ved ikke, hvorfor det bruger hijab. Og jeg så, at de kom med krav efter krav; de ønskede særbehandling på trods af, at de kun havde været i Norge i halvtreds år. Vi hører ikke fra andre religioner.

 

DEL 1: https://www.youtube.com/watch?v=o0v6ZuWuuc0&feature=emb_rel_end

DEL 2: https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=rfURiqyjo_w&feature=emb_logo

DEL 3: https://www.youtube.com/watch?v=1cnsJNNqE-Y&feature=emb_rel_end

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…