Britterne elsker ‘The Proms’ – men er det nu slut?

Last Night of the Proms 2020. En nekrolog? 

Af Jørgen Casse

Promenadekoncerterne som hvert år afsluttes med the Last Night of the Proms, blev egentlig startet helt tilbage i 1894, hvor en impresario Robert Newman ønskede at musikken skulle komme ud til et bredere publikum. Han fremsatte sit ønske overfor Henry Wood med ordene:

 

”Jeg ønsker at lave aften koncerter og opdrage publikum gennem små enkle niveauer. Først med populære, så langsomt hæve standarden indtil jeg har skabt et publikum for klassisk og moderne musik.”

 

Kravet var at koncerterne udelukkende skulle dirigeres af Henry Wood. Koncerter blev kaldt ”The Robert Newman’s Promenade Concerts” Henry Wood var da 26 år, han opbyggede Queen’s Hall Concert Orchestra, som fremførte koncerterne. Første promenadekoncert fandt sted i 1895. Dette års koncert er altså den 125. koncert.

 

I 1911 blev Henry Wood adlet til Sir Henry Wood. Robert Newman døde pludseligt i 1927 og året efter overtog BBC arrangementet, og BBC har siden da været arrangør af disse promenade koncerter, med en enkelt undtagelse under hele anden verdenskrig hvor private trådte til og økonomisk gjorde det muligt at gennemføre koncerterne. Under blitzen mod London, blev Queens Hall ødelagt og koncerterne blev fra da af henlagt til Albert Hall i Kensington London.

 

Det var da også her, at den sidste promenadekoncert 2020 fandt sted i skyggen af coronavirus og forskellige interesseorganisationers voldelige fremfærd på baggrund af racehad. BBC havde annonceret at man ville udelade de traditionelle national sange, som Rule Britannia, Land of Hope and Glory etc. En folkestorm og en rasende engelsk premierminister Boris Johnson fik BBC på bedre tanker og opgav ideen. Hvad Hitler og Görings Luftwaffe ikke magtede at lave om på, gennem blitzen,s bomberegn, hele krigen igennem. Var lige ved at lykkedes for en marginal marxistisk voldspræget gruppe (BLM) i år. De fik hjælp af de politisk korrekte kollaboratører indenfor de forskellige institutioner, der velvilligt bære deres udgydelser til torvs. Man ihukommer det danske ordsprog, ”Liden tue kan vælte stort læs”, nå men den britiske bulldog vogtede og sejrede atter, i slaget om den nationale sangskat.

 

Alligevel blev The Last Night of the Proms 2020 ikke som den plejer at være. Corona pandemien satte sine spor på festligheden. BBC’s store symfoniorkester var væk, reduceret til et udvidet ensemble, det store kor var bogstaveligt spredt for alle vinde i den store mennesketomme Albert Hall. På den måde slap man for behags og mishagsytringer fra publikum. Dirigentpodiet var smykket med farvede bånd svarende til regnbue flagets, et enkelt skilt med bogstavet ‘L’ kunne ses. Ja man har meget at lære ved BBC.

 

Sopranen Golda Schultz var indkaldt fra Sydafrika, hun var sort naturligvis, dirigenten Dalia Stasevska var iflg BBC fra Finland hun er dog født i Kiev, hun er BBC principielle dirigent, solisten på violin Nicola Benedetti kom fra Scotland, valget er nok funderet i balladen omkring BREXIT, Scotland vil gerne blive medens England vil ud, så er inklusion jo altid godt.

 

Jeg skal ikke her kommentere kvaliteten af det musikalske program , jeg mener dog at det var som det plejer at være udsøgt, ej heller solisternes kvalitet skal her berøres , det vil jeg overlade til andre. Et plaster på hele menageriet var at medlemmerne af BBC’s reducerede symfoniorkester var de samme som plejer at deltage stort set, men det bliver nok ændret næste år. No stone will be left unturned, når det gælder fjolletheder og politisk korrekthed, på det område er der tilsyneladende ingen ende endnu.

 

Publikum var anbragt i Hyde Park i små grupper, placeret på korte træbænke med stor afstand til hinanden, der var ikke mulighed for at optage nogen fællessang overhovedet, fællesskabet bestod af isoleret ensomhed. De øvrige lokaliteter rundt om i Det Forenede Kongerige, Skotland, Wales, og Nordirland havde overhovedet ingen tilskuere, klapsalverne virkede som dåse klap korte og afmålte. Tristheden rugede over det hele.

 

Jeg har trofast set Last Night of the Proms helt tilbage til den tid hvor det var Sir Malcolm Sargent det ledede festlighederne denne aften på TV og nydt det. Desværre må jeg sige at årets sidste promenadekoncert manglede stemningen totalt. Det er stemningen, entusiasmen, flag, sang og fællesskab der gør Last Night of the Proms til noget helt særligt Engelsk, er den der ikke falder det hele lidt til jorden.

 

Under hele udsendelsen havde man indlagt interview med udvalgte, der var enige med BBC, disse indslag virkede meget kunstige. Som sædvanlig havde man indslag fra andre dele af det forenede kongerige fra Scotland optrådte en sækkepibespiller anbragt ved siden af en kæmpe kikset kiksekage.

 

Efter aftenens transmission af denne traditionsrige koncert, melder spørgsmålet sig, hvor er briternes kampånd blevet af, salige Mogens Glistrups ord komme frem i hukommelsen, har de fået en telefonsvarer der siger we surrender, we surrender!

 

En af sangene hed ”You Will Never Walk Alone” (Rogers and Hammerstein musical ”Carousel” fra 1945), hvad man så skal lægge i det, isolationens ensomhed var knugende.

 

Aftenens 125. udgave af denne festlige koncert begivenheds afslutning, havde mest af alt karakter af en begravelse, Den mennesketomme Albert Hall henlå i et dystert blåt skær, den eneste dekoration var to Union Jack flag ved orglet. Det øjeblik hvor busten af Sir Henry Wood bliver laurbærkranset var udeladt, busten havde fået denne fra starten, ak hvor forandret!

 

Håbet der melder sig efter denne dystre oplevelse må være, at det ikke bogstaveligt bliver ”Den sidste promenade koncert”.

 

Land of hope and glory, mother of the free?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…