Martin Henriksen: Flere hjemsendelser og stop for tildeling af indfødsret – “vi skal redde danskerne fra islam”

Det borgerlige Danmark skal simpelthen turde sige, at integrationen af det brede flertal af muslimer og af islam som helhed aldrig har fungeret, og det kommer heller ikke til at ske.

 

Den seneste tids terrorangreb på baggrund af Muhammed-tegningerne og den fornyede debat om presset på ytringsfriheden bekræfter blot endnu engang at islam ingen plads har i et oplyst og nogenlunde civiliseret samfund.

 

Når medier, politikere og uddannelsesinstitutioner acceptere, at frygten for muslimske voldsmænd står over den frie debat, satire og religionskritik, ja så er der ikke tale om at tage hensyn.

 

Der er til gengæld tale om underdanighed og regulær underkastelse.

 

I bogen gennemgår jeg flere argumenter for at islam ikke kan forenes med det værdigrundlag, som Danmark hviler på.

Sagen er jo den, at selvom vi fra nu ad og frem til dommedag smed hele statens samlede pengebeholdning efter alverdens integrationsprojekter, så ændrer det på ingen måde ved, at islams værdier og islams målsætning er uforenelige med et frit samfund, der baserer sig på folkestyre og et kristent menneskesyn.

Enkelte personer med muslimsk baggrund kan bevæge sig så langt væk fra det islamiske menneskesyn og det, der er kernen i islam, at deres tilstedeværelse bliver uproblematisk.

 

Men overordnet set viser årtiers fejlslagen integrationspolitik, at islam er uintegrerbar. Jeg siger det helt oprigtigt ikke, fordi jeg vil genere nogen, men fordi vi bliver nødt til at konkludere det på baggrund af de erfaringer, vi har gjort os som samfund.

Hjemsendelser

Derfor må vi have som mål at redde danskerne fra islam, og hjemsendelser skal naturligvis have absolut topprioritet. Det bør stå på side et i ethvert regeringsprogram.

 

Jeg mener herudover, at der som led i en hjemsendelsespakke bør etableres en ordning, hvor der fastsættes årlige hjemsendelseskvoter, som myndighederne skal leve op til.

 

Folketinget bør hvert år evaluere indsatsen og aftale ambitionsniveauet for det eller de kommende år

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der allerede nu er ca. 1,2 millioner mennesker i Danmark med indvandrerbaggrund. Læg hertil den illegale del af indvandringen, og problemets dramatiske omfang burde stå klart for de fleste politkere.

 

For hvis ikke det er en begyndende udskiftning af det danske folk, så ved jeg ærligt talt ikke, hvad det er.

Derfor bør Danmark sende mange flere udlændinge hjem, ligesom der bør indføres et stop for tildeling af dansk indfødsret. Folketinget kan ikke blive ved med at uddele statsborgerskaber på stribe.

 

Om ikke andet så bør der være et stop indtil der er kommet mere styr på indvandringen.

Jeg siger altså ikke, at der til evig tid skal være et stop, men på nuværende tidspunkt forekommer det mig at være det mest fornuftige at gøre i en situation, hvor tingene er ved at løbet løbsk, og hvor den nuværende regerings prioriteter og fokus er alle mulige andre steder end på udlændingeområdet.

 

Alternativt kan der indføres et stop for tildeling af indfødsret til personer fra ikke-vestlige eller fra en række ikke-vestlige lande.

Folketinget kan også med fordel tilføje et nyt kapitel i indfødsretsloven, som under alle omstændigheder forhindrer tildeling af dansk statsborgerskab til udlændinge, der fortsat har statsborgerskab i deres ”gamle” hjemlande.

Der er med andre ord en række tiltag, som ret hurtigt vil kunne implementeres, såfremt der er et helhjertet politisk ønske om at passe bedre på fædrelandet og skærme os imod indvandringens konsekvenser og arbejde for nationens sammenhængskraft.

Bogen omhandler også retspolitik, skattepolitik, sundhedspolitik og en række andre politikområder. Jeg forsøger med bogen at komme med nogle af mine bud på hvordan Dansk Folkeparti kan skærpe den politiske linje, så partiet forhåbentlig kan være med til at gøre en positiv forskel for det danske folk.

 

Bogen kan købes her

http://mellemgaard.dk/shop/2-biografier-og-erindringer/2726-nationalt-selvforsvar—tanker-om-danmarks-fremtid/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…