Muslimske skilsmisser: Danske politikere har et naivt forhold til islam

fotos privat

Det har skabt stor opstandelse, at imamer i Danmark afgør, om muslimske kvinder kan få skilsmisse.

 

I en moské, der kalder sig Islamisk Center for de Europæiske Lande, taler man ligefrem om, at man afsiger ”islamiske domme” i forbindelse med blandt andet skilsmisser. (Berlingske)

 

Reelt er der ikke tale om den store afsløring. Disse oplysninger er tilgængelige på Kirkeministeriets hjemmeside.

 

Ud over Islamisk Center for de Europæiske Lande (ECEL) oplyser også Islamisk Trossamfund og Imam Ali Moskeen, at de spiller en aktiv rolle i forbindelse med muslimske skilsmisser – disse moskeer taler dog ikke direkte om islamiske domme.

 

Sharia-domstole

Det har længe været velkendt, at imamer spiller en aktiv rolle i forbindelse med muslimske skilsmisser. Som regel kalder man det ”rådgivning”, men det er mere end rådgivning i vanlig forstand.

 

Imamens rådgivning og henstillinger har en helt afgørende vægt, fordi han er autoriteten, når det gælder islamisk lov, shariaen.

 

Hans udlægninger og anbefalinger vil som regel blive opfattet som den rette udlægning af, hvad islam siger om skilsmisse.

 

I en række udsendelser på TV2, gennemført med skjult kamera og mikrofon, blev det afsløret, at imamer i høj grad bruger denne autoritet til at presse muslimske kvinder til at blive i et ægteskab – selv om manden for eksempel er voldelig. ”Muslimer bag sløret”, hed disse udsendelser.

 

På grund af imamens autoritet vil hans rådgivning i praksis være ensbetydende med, at han fælder ”islamiske domme”, som Center for de Europæiske Lande kalder det lige ud af posen.

 

Der er en særdeles flydende overgang mellem imamens ’gode råd’ og en dom. Islam er en lovreligion, og islams tekster er derfor ikke bare religiøse tekster. De er islamisk lov, sharia, og den skal muslimer rette sig efter.

 

Så når imamen fortæller dem, hvad shariaen foreskriver, så gør han det klart, hvordan de skal opføre sig, hvis de vil være gode og lovlydige muslimer.

 

Imamerne fungerer som en sharia-domstol. Og en stor del af muslimerne vil følge deres afgørelser.

 

Tesfayes reaktion

I anledning af den aktuelle omtale af ”islamiske domme” i skilsmissesager, kalder udlændingeminister Mattias Tesfaye til kamp mod sharia-domstole. Til Berlingske siger han:

 

”Vi skal slet ikke anerkende, at kompetencen, der afgør tvister i Danmark, ligger hos en religiøs autoritet, der afgør sager ud fra religiøse tekster.”

 

”Jeg holder fast i, at ingen er tvunget til at møde op hos en imam for at blive skilt. Hvis nogle føler, at de er låst i et ægteskab mod deres vilje, må de gå til myndighederne.”

 

Ganske rigtigt. Men i virkelighedens verden vil disse kvinder kun sjældent gå til danske myndigheder med deres sag. Det er naivt at tro andet.

 

Det blev to kvindelige danske toppolitikere belært om, da de for et par år siden mødtes med muslimske kvinder.

 

Manden har ret til børnene

Tidligere udlændingeminister Inger Støjberg og tidligere ligestillingsminister Eva Kjer Hansen kom på besøg i foreningen Fakti. Denne forening arbejder med flygtninge- og indvandrerkvinder i hovedstadsområdet.

 

”Vi ved, der er problemer med rettighederne for nogle af jer,” sagde Inger Støjberg (Berlingske 28.9.18). Det kunne flere af de fremmødte muslimske kvinder bekræfte.

 

Men de gjorde det klart, at de var under stort pres for at blive ved manden. Ikke mindst var de bange for at miste deres børn, som ifølge islamisk lov reelt er mandens ejendom. Som en kvinde sagde:

 

”Kvinder tåler alt, indtil børnene bliver voksne, for han truer også med, at man mister børnene.”

 

Kvinder ville selv have muslimsk skilsmisse

Flere af dem ville gerne væk fra deres mand, hvis de kunne beholde børnene. De to daværende ministre fortalte dem så, at problemet kunne løses af det danske retssystem

 

Men så kom en reaktion, der rystede de to politikere: De tilstedeværende kvinder ville ikke have en dansk domstol til at sætte imamen ud af spillet. Som én af dem sagde til Inger Støjberg:

 

”Med fuld respekt for, hvad du siger, minister.  Men muslimer er troende, så vi skal have vores muslimske skilsmisse, før vi kan føle os frie.”

 

Samtidig gjorde de det klart, at manden simpelt hen ikke ville rette sig efter en skilsmisse, der ikke respekterede islamisk lov.

 

Hovedløs udlændingepolitik

En af dem foreslog derfor, at skilsmisserne blev gennemført i et samarbejde mellem den danske statsforvaltning og en imam.

 

Det afviste de to ministre pure, og det skulle de naturligvis også gøre. På samme måde har den nuværende minister, Mattias Tesfaye, fuldstændig ret, når han går til angreb på sharia-domstole.

 

Så både de tidligere og den nuværende minister viser de rigtige holdninger til sagen. Nej til sharia-domstole og islamiske skilsmisser.

 

Men det er naivt at tro, at langt de fleste muslimer har den samme holdning. Et stort antal ønsker at fastholde imamers afgørende ord i skilsmissesager.

 

Selvfølgelig skal sharia-domstole kritiseres hårdt. Selvfølgelig skal danske politikere gå til kamp mod dem.

 

Men i dagens Danmark lever mange muslimer, der accepterer dem som autoriteter. En hovedløs udlændingepolitik har giver Koran-tro holdninger stærkt fodfæste i vores samfund.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…