Araberne sidder på danske produktion af vaccine – det er en fejl, erkender Mette F. og vil vistnok ændre på det

Den saudiarabisk ejede AJ Vaccines ligger på Seruminstituttets grund

Skal man tro en pressemeddelelse fra den tidligere statsejede vaccinefabrik  er der en vaccine mod corona på vej.

 

Den statsejede vaccinefabrik var for få år siden en del af Statens Seruminstitut på Amager. Men staten solgte den for en slik.

 

Nu ejes fabrikken og dens produktion af den stenrige saudiarabiske sheik Abdulaziz Al Jomaih, som efter en beslutning fra et stort flertal i Folketinget købte fabrikken for 15 millioner kroner i 2016.

 

Skulle det vitterligt lykkes for fabrikken, der nu hedder AJ Vaccines, at fremstille en effektiv vaccine mod covid-19, vil den være på arabiske og ikke danske hænder.

 

Det skal der laves om på, lyder det nu fra Mette Frederiksen

Og det er en fejl, mere eller mindre erkendte statsminister Mette Frederiksen (S) under Folketingets spørgetime i går, tirsdag den 21. april.

 

”Vi skal også have en mere langsigtet strategi for bl.a. værnemidler både i Danmark og i Europa. Coronaen har, synes jeg, mindet os om, at vi skal have mere kontrol over kritiske produkter og teknologier, herunder værnemidler,” lød det fra Mette Frederiksen, som fortsatte:

 

”Vi skal i langt højere grad være selvforsynende, så vi kan beskytte både borgere og medarbejdere, og så vi kan være bedre forberedt, hvis vi rammes igen af den her sygdom til efteråret. Det her vil jeg bringe op som et dansk initiativ på mødet i Det Europæiske Råd på torsdag.”

 

Desværre uddybede Mette Frederiksen ikke, hvad hun bygger sin forudsigelse om en eventuel ny corona pandemi til efteråret på, og der var ingen, der spurgte ind til det.

 

Støttepartierne presser regeringen – vil have dansk vaccineproduktion

Hidtil har regeringens støttepartier været mere optaget af miljøet end af noget andet, men under spørgetimen i går var den radikale Morten Østergaard den eneste, der spurgte ind til miljøet og fik et halvhjertet tilsagn fra Mette Frederiksen om, at der vil ske noget inden sommerferien.

 

Derimod var de to andre støttepartier, SF og Enhedslisten, mere optaget af forsyningssikkerheden af medicin og værnemidler.

 

Således ville SF-formand Pia Olsen Dyhr vide, om Mette Frederiksen gerne havde set, at vaccineproduktionen på Statens Seruminstitut ikke var blevet solgt.

 

Sundhedsstyrelsen advarede mod frasalg i tilfælde af en pandemi

Pia Olsen Dyhr begrundede blandt andet sit spørgsmål med et lille historisk tilbageblik om frasalget af vaccineproduktionen:

 

”Det var et frasalg, som tilbage i 2004 blev forkastet af et politisk flertal på Christiansborg, fordi der stod i vurderingen fra Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen finder, at den optimale måde at sikre vaccineforsyningen i Danmark i en pandemisituation vil være en national produktion af influenzavaccinen,” lød det fra SF-formanden, som fortsatte:

 

”Derfor forkastede man frasalget. Alligevel besluttede et flertal i 2014 under SR-regeringen, at man skulle gå i gang med salget, og det blev så solgt under en borgerlig regering i 2016 for bare 15 millioner kroner til en saudisk sheik.”

 

Mette Frederiksen gav ikke direkte udtryk for sin holdning til det famøse salg af den danske vaccineproduktion.

 

Til gengæld erklærede hun sig enig med Pia Olsen Dyhr i, at Folketinget bør sætte sig sammen for at drøfte muligheden af at genetablere en vaccineproduktion på statens hænder.

 

Men så var det pludselig ikke nogen god ide alligevel

Godt fem minutter efter, at hun havde været åben for tanken en vaccineproduktion på statens hænder, demonstrerede Mette Frederiksen kunsten at vende på en tallerken:

 

”Jeg har ingen forestilling om, at vi skal til at have offentlige fabrikker, der laver visirer eller håndsprit eller for den sags skyld udvikler vores medicinalprodukter,” lød det nu pludselig i et svar til Enhedslistens Pernille Skipper.

 

I lighed med sin SF-kollega fandt Pernille Skipper, at det i sin tid var uansvarligt af frasælge vaccineproduktionen, som hun betegnede som kritisk infrastruktur.

 

Ligeledes afviste hun partnerskab med private på området.

 

”Det er mere juridisk kompliceret, det er mere langsommeligt, og vi har ikke den samme mulighed for at sætte gang i en produktion, når der er et akut behov,” lød det blandt andet fra Pernille Skipper.

 

Det var statsministeren som nævnt uenig i, men alligevel afsluttede hun sit svar til Pernille Skipper med disse bemærkninger:

 

”Risikoen for, at købere eller anden form for aktivitet går ind i vores kritiske infrastruktur er taget til, og det, man kan kalde kritisk infrastruktur, bliver nødt til at være bredere, end vi historisk har set det,” lød det fra Mette Frederiksen, som fortsatte:

 

”Så fremadrettet vil jeg meget gerne, og jeg mener også, at det haster, være med til ikke alene at diskutere det, men også til at få lovgivet, så vi beskytter den kritiske infrastruktur klogere og bedre både i Danmark og i Europa.”

 

Og således står det forsat hen i det uvisse, hvordan Mette Frederiksen forholder sig til forsyningssikkerhed og produktion og udvikling af vaccine.

 

Læs også:

https://denkorteavis.dk/2020/vaccine-saudiarabien-danskere/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…