Antallet af voldtægter fordoblet siden årtusindskiftet – og det samme er antallet af ikke-vestlige mænd over femten år

Chaufføren beskrives som en 32 til 40-årig mand, mørklødet, udenlandsk af udseende, overvægtig og med kort, mørkt hår og en bred eller flad næse. Han talte dansk og engelsk.

 

Sådan lød Nordsjællands Politis signalement af den mand, der i begyndelsen af september sidste år voldtog en 21-årig kvinde i en pirattaxa i Lyngby.

 

Voldtægten i Lyngby indgår nu en statistik, der år for år er blevet mere og mere alarmerende.

 

Statistikken over voldtægtsofre.

 

Voldtægter og andre seksuelle overgreb fordoblet siden årtusindeskiftet

I 2019 løb antallet af anmeldte voldtægter op i ikke færre end lidt over tusinde. Helt præcist 1.017.

 

Det er nogenlunde samme niveau som i 2018, hvor der blev anmeldt i alt 1.013 voldtægter.

 

Men i forhold til årtusindskiftet, hvor der i år 2000 blev anmeldt 497 voldtægter, er der i forløbne tyve år sket intet mindre end en fordobling i antallet af anmeldte voldtægter.

 

Det samme gælder også for antallet af andre seksuelle overgreb end voldtægt.

 

De lå i år 2000 på i alt 2.303 anmeldelser og var i 2019 løbet op i intet mindre end 4.531 anmeldelser af andre seksuelle overgreb end voldtægt.

 

Samtidig er antallet af ikke-vestlige mænd ligeledes fordoblet

Sideløbende med, at antallet af voldtægter og andre seksuelle overgreb er blevet fordoblet siden årtusindskiftet, er der i samme periode også sket en radikal forandring i sammensætningen af den mandlige befolkning i Danmark.

 

Medens antallet af registrerede mænd i alderen 15 – 79 år, er steget fra 1.919.199 i år 20000 til i alt blot 1.964.428 i 2019, ser stigningen i antallet af ikke-vestlige mænd i samme alder helt anderledes ud.

 

Her steg antallet fra 52.534 i år 2000 til ikke færre end 130.477 sidste år i 2019.

 

Der er her tale om mere end en fordobling af ikke-vestlige mænd i alderen 15 – 79 år.

 

Statistikken om voldtægtsmændenes etnicitet er tvivlsom

Når Danmarks statistik bruger betegnelsen dansk oprindelse, skal det tages med det forbehold, at Danmarks Statistik registrerer anden generationsindvandrere med blot en danske forælder født i Danmark som værende af dansk oprindelse.

 

Det betyder blandt andet, at eksempelvis somaliere i anden generation nu optræder i statistikkerne som indfødte danskere.

 

I januar i år kom det frem, at Danmarks Statistik har registret ikke færre end 400.000 anden generations indvandrere som indfødte danskere.

 

Det betyder, at blandt andet kriminalstatistikkerne er mere eller mindre misvisende.

 

Når det eksempelvis af statistikken over dømte voldtægtsforbrydere fremgår, at i alt 38 af 69 voldtægtsdømte i 2018 var af danske oprindelse, kan der i det antal udmærket indgå somaliere eller tyrkere i anden generation, og som ingen ved deres fulde fem vel vil kalde etniske danskere.

 

Det skulle da lige være Morten Østergaard & Co.

 

Alligevel er ikke-vestlige mænd trods alt stærkt overrepræsenterede

Med alle mulige forbehold for begrebet danskere i statistikkerne over dømte voldtægtsforbrydere, viser det sig trods al alligevel, at i både år 2000 og i 2018 var ikke-vestlige mænd alligevel stærkt overrepræsenterede blandt dømte voldtægtsmænd.

 

I år 2000 blev i alt 74 mænd dømt for voldtægt. Af dem var de 49 registeret som danskere, de 24 som værende af ikke-vestlig oprindelse og én enkelt af vestlig oprindelse.

 

I 2018 blev i alt 69 mænd dømt for voldtægt. Blandt dem var de 38 registreret som danskere, medens de 30 blev registreret som ikke-vestlige og igen blev én vestligt registreret som voldtægtsforbryder.

 

De fleste voldtægter opklares, når det er familie eller omgangskreds

Det kan virke umiddelbart mærkeligt, at der blev opklaret og dømt flere voldtægtsmænd i år 2000 i forhold til 2018, hvor antallet af anmeldte voldtægter var steget til det dobbelte i forhold til år 2000.

 

Forklaringen er lige til.

 

Langt de fleste, af de voldtægter, der opklares, bliver kun opklaret, fordi ofret kender voldtægtsmanden som enten et familiemedlem eller en person  i omgangskredsen.

 

Det mønster har ændret sig. Nu bliver langt de fleste kvinder i modsætning for efterhånden mange år tilbage tilfældigt voldtaget, hvis de bevæger sig ud, hvor de kun er alene.

 

Som for eksempel den 21-årige kvinde, der sidste år i Lyngby blev voldtaget af en udlænding i en pirattaxa.

 

Læs også:

https://www.statistikbanken.dk/10059 (Tabelkode: STRAF20)

 

https://www.statistikbanken.dk/10059 (Tabelkorde: Straf11)

 

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: Folke2)

 

https://www.berlingske.dk/danmark/400.000-flere-med-indvandrerbaggrund-end-vi-troede-vi-maa-forstaa-alvoren

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…