Antallet af kriminelle kvindelige asylansøgere er eksploderet – forbrydere fra ikke-vestlige lande koster Danmark dyrt

Modelfoto: rights.no

I løbet af de sidste ti år er lidt over 11.000 asylansøger kendt skyldige i kriminalitet. Det skrev vi om i Den Korte Avis 5.11)

 

Frihedsberøvede asylansøgere bliver anbragt i dels Udrejsecenter Ellebæk ved Birkerød, samt i Nykøbing Falster Arrest og Åbenrå Arrest.

 

I løbet af 2019 sad der i alt 1.620 frihedsberøvede asylansøgere i de tre nævnte institutioner.

 

Det drejer sig om 224 kvinder og 1.620 mænd.

 

Antallet af kvindelig kriminelle asylansøgere er eksploderet

For kvindernes vedkommende er der imidlertid sket en eksplosiv udvikling fra 2010, hvor 88 asylansøgende kvinder var indespærret og så til nu, hvor antallet som nævnt er løbet op i 224.

 

For mændenes vedkommende er der til gengæld blot tale om en lille stigning fra 1.398 tilbage i 2010 og til i alt 1.620 i 2019.

 

Der er ingen opgørelser for de enkelte institutioner, men hvad angår Ellebæk, så huser udrejsecentret også frihedsberøvede afviste asylansøgere.

 

Ligeledes gør Kriminalforsorgen opmærksom på, at nogle kan være blevet registreret mere end én gang på grund af flytninger.

 

I fængsler og arresthuse er der masser af udlændinge -og det er dyrt for danskerne

Det koster i øjeblikket omkring 3,5 milliarder kroner at drive Kriminalforsorgen, altså fængselsvæsenet.

 

En pæn del af disse udgifter skyldes det store antal kriminelle udlændinge i danske fængsler og arresthuse.

 

Sammenlagt var det gennemsnitlige belæg i fængsler og arresthuse i 2019 på i alt 3.974 indsatte, og heraf var de 1.132 udlændinge. Det svarer til 28,5 procent.

 

Og langt de fleste af dem eller lidt over 75 procent er fra ikke-vestlige lande, hvor irakerne og somalierne topper med henholdsvis 89 og 69 indsatte i danske fængsler og arresthuse efterfulgt af tyrkerne med 66 indsatte.

 

Fra vestlige lande topper rumænerne med gennemsnitlig 110 indsatte i 2019, hvoraf langt hovedparten eller i alt 71 sad i arresthuse. Derpå kommer Litauen med 50 indsatte og Polen med 44 indsatte.

 

I alt 27 livstidsfanger afsoner i danske fængsler

En optælling af de indsatte, som Kriminalforsorgen foretog den 10. december 2019, indeholder også en fortegnelse over straflængder.

 

Således sad der på det tidspunkt i alt 702 indsatte med en dom på mellem to og fem år.

 

I straffegruppen fem til ti år sad der i alt 336 dømte, medens gruppen med fængselsdomme på mere end ti år var på 189.

 

Endelig sad der 27 personer, som var blevet dømt til fængsel på livstid, men det er dog i praksis ikke ensbetydende med fængsel resten af livet.

 

Den livstidsdømte, der har siddet længst, er politimorderen Palle Søren, som i 1965 skød og dræbte fire politibetjente. Han sad 33 år bag tremmer, indtil han blev løsladt i maj 1998 i en alder af 71 år. Han døde ti år senere.

 

Endelig sad der på opgørelsestidspunkt i alt 69 forvaringsdømte i den psykiatriske afdeling på Anstalten ved Herstedvester, og som ikke aner, hvornår de kan blive løsladt. De anses for at være så farlige, at man ikke uden videre vil lukke dem ud i samfundet uden først at sikre sig, at det er forsvarligt.

 

Og det lyder da i det mindste betryggende.

 

Denne artikel bygger på følgende kilder:

https://www.kriminalforsorgen.dk/wp-content/uploads/2020/01/vaaben-vold-og-voldtaegt-ivaerksaettelsestid-2019.pdf

 

https://www.kriminalforsorgen.dk/wp-content/uploads/2020/08/kriminalforsorgens-statistik-2019.pdf

 

Læs også:

https://denkorteavis.dk/2020/i-loebet-af-blot-ti-aar-har-regeringen-sendt-over-30-000-flygtninge-til-kommunerne-samtidig-har-asylansoegere-kostet-et-tocifret-milliardbeloeb/

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…