Angela Merkel har startet en ny migrantkrise, som kommissionen prøver at tale uden om

FRANKRIG: Det var godt nok formanden for EU-kommissionen, tyskeren Ursula von de Leyen, som fremsatte forslaget om en ny pagt om migration og asyl; men det er tydeligvis den tyske forbundskansler Angela Merkel, som endnu en gang kaster EU ud i en ny migrantkrise. Der er udelukkende tale om nye procedurer for yderligere indvandring.

 

Når man læser forslaget, skulle man tro at kommissionens bygning slet ikke har vinduer og at man er helt afskåret fra de daglige nyheder om den fejlslagne integration af migranterne fra Mellemøsten og Nordafrika.

 

Forslaget viser klart, at EU ikke kan forholde sig TIL indvandringen fra fremmede kulturer og dermed afledte virkninger. Når man læser teksten, så tales der om ”tilgang” og ”procedurer” men ikke om at begrænse migrantstrømmen; derimod om at ”styring af migrationen”, som noget uafvendeligt.

 

Der opereres allerede med mekanismer, som skal træde i kraft når flygtningestrømmen igen tager til. EU forstår ikke den politiske, sociale og kulturelle virkning af indvandringen. (Men der gør flere danske partier heller ikke)

 

Og det er der god grund til, hvis man ser på befolkningsudviklingen i Afrika Syd for Sahara: Allerede nu er fødselsraten over 4 -også i Afghanistan – og over 3 i flere lande i Mellemøsten. Syd for Sahara får hver kvinde så mere end 4 børn. I 2050 vil der bo 2,5 milliarder mennesker i Afrika, eller 25% af Verdens befolkning. I år 2100 vil der bo 4 milliarder eller 40% af verdens befolkning.

 

Ifølge FN’s flygtningeorganisation UNHCR, så kommer en væsentlig del af flygtningene fra muslimske lande, som har svært ved at opfylde befolkningernes ønske om velstand.

 

”Forudsigelige og pålidelige migrationssystemer” og styrkelse af den ”juridiske ramme”, lyder hult og vidner slet ikke om styring. En videre gennemgang af pagten bliver for lang; men interesserede kan selv læse forslaget her: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_en; men prøv blot at læse overskriften ”promoting our European way of life”.

 

Alligevel vil jeg nævne nogle ting, som fremgår af rapporten:

 

Sø-redning bliver en moralsk og tvunget pligt, herunder samarbejde med private skibe. Så Frontex bliver mere en redningsorganisation end en grænsekontrol.

 

Lad os huske, at migration er blevet et geopolitisk våben, som Recep Tayyip Erdogans regime viste i marts sidste år, da man samlede mere end 130.000 kandidater til indvandring ved Europas porte. Selv den tyrkiske indenrigsminister mente, at kun 20-25% muligvis kunne kræve flygtningestatus.

 

Man skal også huske, at den tyrkiske præsident nu også sikrede sig kontrollen med en anden migrationsrute i Libyen, uden reaktion fra EU’s side.

 

Det er virkelig betænkeligt, pagten synes at være en gentagelse FN’s vision i dens berømte rapport “Erstatnings migration: en løsning på befolkningens tilbagegang og aldring?”, Udgivet i år 2000. Den er gennemsyret af dogmet om “lykkelig globalisering”. Nu tyve år senere er vi flere som har set det var en drøm og snarere et mareridt.

 

Manglende integration med enorme omkostninger til følge. Både for de europæiske borgere sikkerhed; men også økonomisk. Det virker næsten komisk når EU vil tiltrække de talenter, som EU har brug for. Den gamle drøm om de højtuddannede syrere lever i bedste velgående.

 

Som noget nyt kan medlemslandene påtage sig et sponsorat ved at påtage sig at returnere afviste asylansøgere; men hvis den afviste asylansøger ikke er sendt retur inden 8 måneder (4 måneder i tilfælde af en krise), så skal sponsorlandet tage imod den afviste asylansøger og fortsat forsøge at få returneret den afviste asylansøger.

 

Altså endnu en verdensfjern ide, eller er det slet og ret en fælde til at tage imod de asylansøgere, som man før har forsøgt at fordele med tvang. Forslaget indeholder ikke data om hvor mange afviste asylansøgere, som ikke er sendt retur inden for 8 (4) måneder. Danske erfaringer er i hvert fald ikke for opmuntrende.

 

Ville det samlede EU ikke have større mulighed for at ”motivere” afviste asylansøgere og deres hjemlande til at få den afviste asylansøger hjem igen.

 

Det er således en falliterklæring EU ikke har spurgt befolkningen: ”Ønsker vi at begrænse indvandringen til Europa, ja eller nej?” Indtil målet er klart, bliver det jo svært at få kontrol over situationen inden næste migrantbølge. For hvornår gøre EU noget konkret (Thomas More Institut):

 

  1. Etablere kontrol med de ydre grænser
  2. Interventioner så tæt som muligt afgangsstederne
  3. Lette den effektive udvisning af mennesker uden opholdsgrundlag
  4.   Vurdere strengere asylrettigheder.

 

Sammenfattende kan man sige at den nye pagt om migration og asyl på ingen måde løser de praktiske problemer og det er stærkt foruroligende og egentlig en falliterklæring.

Jørgen Nielsen, Frankrig

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…