Det er en farlig illusion at tro, at vi nu er ved at have styr på corona-smitten – det understreges af ildevarslende nyheder

Allan Randrup Thomsen (Skærmprint fra video)

Tyskland har været et foregangsland i Europa, når det gælder kampen mod corona-smitten. Sammenlignet med andre lande har dødstallet været lavt.

 

Men nu kommer der ildevarslende meldinger fra vores naboer mod Syd. Det tyske smittetryk er nu steget fire dage i træk.

 

Kampen mod smitten går den rigtige vej, hvis smittetrykket er under 1. I onsdags var det tyske smittetryk helt nede på 0,65. Men i dagene efter steg det gradvis: 0,71, 0,83 og lørdag var det 1,10. Søndag nåede smittetrykket så op på hele 1,3.

 

Der foreligger endnu ikke nogen præcis forklaring på dette. Men man kan i hvert fald konstatere, at det sker samtidig med, at de tyske delstater er gået i gang med genåbningen af deres samfund.

 

En farlig illusion

Også fra et andet foregangsland i kampen mod corona kommer der urovækkende nyheder. Nemlig Sydkorea.

 

Lørdag-søndag blev der bekræftet 34 nye corona-tilfælde i landet (Ritzau). Det er den største stigning i fire uger i et land, hvor man ellers troede, at corona-smitten var stoppet.

 

Det nye smitteudbrud sættes i forbindelse med en mand, der har besøgt forskellige barer og natklubber i Seoul.

 

Men uanset, hvad den konkrete forklaring nu er, så understreger også dette sydkoreanske eksempel, at corona-truslen fortsat er særdeles levende.

 

Det er en farlig illusion at tro, at vi nu er ved at have styr på corona-smitten.

 

På den baggrund virker den aktuelle danske debat om corona temmelig letsindig.

 

Forståelig glæde over genåbning, men …

Der er ikke noget at sige til, at mange danske butiksejere, restauratører, skoleelever, sportsfolk og alle mulige andre, der nu kan komme i gang igen, er glade for det.

 

Men politikere, medier og sundhedsfaglige embedsmænd har en forpligtelse til at se virkeligheden i øjnene og give et nøgternt billede af, hvad der bør gøres. Det kniber gevaldigt.

 

Den brede politiske aftale om genåbning af Danmark er mest af alt et kompromis mellem de forskellige partiers politiske kæpheste.

 

Regeringen med Mette Frederiksen har været under pres fra den borgerlige opposition for at løsne op for økonomien. Det har stået i centrum for de politiske forhandlinger.

 

Til gengæld er det blevet skubbet i baggrunden, at corona-krisen først og fremmest er en ekstremt alvorlig sundhedskrise. Hvis man ikke sikrer, at denne sundhedskrise kommer under kontrol, vil den også kunne anrette enorme, langsigtede skader på vores økonomi.

 

Men det har været svært at få øje på i forbindelse med de politiske forhandlinger og i mediernes dækning.

 

Alt for meget glansbillede

Specielt TV-stationerne har produceret det ene jubelindslag efter det andet om, hvor glade folk er for, at økonomien bliver åbnet.

 

Selvfølgelig skal medierne berette om denne forståelige glæde. Men de har en forpligtelse til at gøre klart, hvor stor den sundhedsmæssige trussel fortsat er. Den samme forpligtelse har politikerne og det sundhedsfaglige system.

 

Der er alt for meget glansbillede over det billede, der nu tegnes af situationen.

 

Politikere og embedsmænd er lige så stille begyndt at justere deres succeskriterier for indsatsen mod corona. På den måde kan man udråbe en udvikling til en succes, som man for kort tid siden anså for utilfredsstillende. Hokus-pokus.

 

Et argument opfundet til lejligheden

Den danske indsats mod corona har hidtil bygget på ét hovedprincip: Hold afstand! Det har danskerne overholdt i en sådan grad, at smitten er blevet holdt langt nede.

 

Sundhedseksperterne begyndte sågar at tale om, at vi meget langt kunne få bugt med smitten, hvis danskerne fortsat var lige påpasselige med at holde afstand.

 

Men nu lyder ganske andre toner.

 

Sundhedsstyrelsens chef, Søren Brostrøm, kan fortælle befolkningen, at ”hygiejne kommer før afstandskravet”. Nu er det blevet knap så vigtigt at holde afstand – bare man sørger for at vaske hænder!

 

Den uafhængige virolog Alland Randrup Thomsen kan ikke se, at der er noget gyldigt fagligt argument for det, Brostrøm siger. (dr.dk)

 

Alt tyder da også på, at argumentet er opfundet til lejligheden. Nu skal økonomien genåbnes, og så fortæller man befolkningen, at det store princip om at holde afstand såmænd ikke er så vigtigt endda.

 

Afstand

Samtidig henviser Brostrøm til, at ”landene omkring os” har et lavere afstandskrav end de 2 m, vi har opereret med i Danmark.

 

Men han ’glemmer’ at fortælle, at de fleste lande og instanser har et afstandskrav, der er større end den ene meter, som man nu vil indføre herhjemme. Storbritannien, Tyskland, Holland og Det Europæiske Smitteagentur ligger i intervallet 1,5-2 m.

 

Politikere og sundhedsmyndigheder er helt holdt op med at tale om, at vi skal gå efter at få bugt med smitten ved at holde afstand. Nu skal vi bare sørge for, at smitten ikke bliver så voldsom, at sundhedssystemet bryder sammen.

 

Der skal ikke herske tvivl om, at de danske samfund – ligesom andre lande – står i en meget vanskelig balanceakt: Man skal både lukke mest muligt ned for smitten og åbne for økonomien.

 

Ren hasard og politiske studehandler

Men der er ikke noget valg. Vi må ikke åbne økonomien på en måde, der giver den dødelige smitte nye store muligheder for at brede sig i en anden bølge, der måske endda bliver endnu voldsommere.

 

Det er yderst betænkeligt, at man nu slækker så meget på afstandskravet. Og det er ren hasard at begynde at tale om, at bare man vasker hænder, så betyder afstandskravet ikke så meget.

 

Vi skal fortsat holde afstand. Og så skal vi komme meget længere med tests og især opsporing af smittekæder. Det haster i den grad. Inden den nødvendige sundhedspolitik drukner i politiske studehandler.

 


Skærmprint fra video fra en helt anden sammenhæng, hvor Allan Randrup fortæller om sin forskning:

https://video.ku.dk/virus-ny-viden-giver-nye-vacciner

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…