Stop al den snak om, at alle ældre er sårbare – Ældre skal ikke frygte Covid 19

Colourbox

Af Erling Askjær Jørgensen, Klintholmvej 13, Tjørring

 

Hvis man som jeg er født før 1950, så er man i den sårbare gruppe, som der skal passes rigtig meget på.     Vi  ældre skal selv passe meget på, og samfundet skal passe rigtig meget på vi  ”sårbare ældre”. Sådan befales det fra statsministeren og fra rigspolitichefen.

 

Al  den snak og skriverierne om at vi er sårbare, gør ikke livet bedre for vi ældre. Hvorfor skal vi fra morgen til aften, hver dag piskes med snakken om at vi kan risikere at dø, af en dum virus ?  Fakta er, at der ikke på vor klode findes skabninger, som lever et evigt liv. Og  heller ikke mennesker lever et evigt liv.   Uanset hvad bibelen fortæller om dette.   (….fra jord skal du genopstå ? )

 

Vi ældre har ret til hver dag at glædes over, hver gang vi igen vågner op til en ny dag. Og dette bør man ikke ødelægge ved at piske os med fortællinger om at vi er ”Sårbare”  !  Og at vi måske skal dø.    Alle ved, at hvis man  har levet  næsten 87 år som jeg har,  og man har meget langt selv haft ansvaret for at have et godt liv, med indhold og glæde, så vil tiden rinde ud, inden så længe.  Sådan er betingelserne for alle mennesker.  Men det skal man ikke gå og være deprimeret over, men i stedet skal man glædes over, at have haft et langt liv.  Og i Danmark kan vi glædes over, at sundhedssystemet bruger mange kræfter på at holde os i live, også vi ældre,  og på at give os bedst mulige livskvalitet.

 

Og vore pårørende, generationerne efter os, skal ikke gå og være bange for at vi ældre skal dø af Covid 19. Alle skal dø af et eller andet, og alle de fleste der har forældre,  bør glæde sig over deres forældre så længe de lever, frem for at gå og frygte at de skal dø. Dette skal alle igennem før eller siden.  I Danmark dør der omkring 54.000 mennesker hver t år, og sådan vil det også være fremover. Antal døde af Covid 19 er ganske få, i forhold til hvor mange der dør hvert år,  i Danmark, af alt muligt andet end Covid 19.

 

Hvad enten man er nyfødt eller måske er fyldt 100 år, så er alle mennesker ”Sårbare”, men der er absolut ingen grund til at ødelægge tilværelsen med at gå og være bange for at dø. Tværtimod. Læg mærke til, at nu igen er det forår, og se hvordan naturen igen fornyr sig.  Det er så skønt derude. Lad vi ældre få ro til      at glædes over, at naturen igen fornyr sig. Og fri os så for al den snak om at vi er sårbare og i en særlig risiko gruppe.  Vi behøver ikke hverken en statsminister eller en rigspolitichef til at fortælle os, at vi er sår bare. Alle mennesker er sårbare og skrøbelige.

 

Med ovenstående mener jeg ikke, at vi ikke skal passe på os selv. Hele livet igennem skal man passe på sig selv, og sine nærmeste.  Det farligste jeg ser i øjeblikket, er de mange muslimer der er i vort land, og som ikke retter sig efter hvad statsministeren siger, ikke mindst fordi de indvandrede i mange tilfælde, ikke forstår dansk.  Jeg læste i dag at overlæge Thomas Benfield på Hvidovre hospital udtalte,  at de på Hvidovre har en voldsom overvægt af muslimer som er syge og dør  af coronaen.  Sådan er det mange steder i Verden,  at de muslimske ghettoer  har særligt mange der er corona smittede og dermed smitter vi andre,  Derfor gå jeg langt uden om, når jeg ser  muslimsk klædte, i det offentlige rum. Jeg passer på mig selv. Jeg er sårbar.  Det siger rigspolitichefen og så må det jo passe.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…