De Gaulle: Løjtnanten, der blev Frankrigs helt nr 1

Foto:Wikimedia

Charles De Gaulle blev født i november for 130 år siden og døde i november for 50 år siden:

Slutningen på krigen i Europa i 45 var andet og mere end blot Tysklands totale nederlag til de tre store England, USA og USSR.

 

Ud af krigens kaos steg en næsten to meter høj general i den franske hær. Generalens navn var Charles de Gaulle. De Gaulle blev født den 22 november 1890. i Lille, i Flandern helt nordpå ved den Belgiske grænse. Flandern var under første verdenskrig den helt store krigszone, og det har helt afgjort påvirket Charles. Hans hjem var stærkt katolsk nationalt og Charles voksede således op i en stærk national ånd med stor beundring for hæren.

 

Charles de Gaulle blev som konsekvens heraf officer i hæren i 1902-12, han deltog i første verdenskrig, hvor han blev taget til fange i 1916 frem til krigens afslutning i 1918. Efter krigen steg hen stødt i graderne frem til starten på anden verdenskrig, hvor han blev udnævnt til general.

 

Han bog til forsvar for en professionel hær bestående af et stærkt panservåben, vandt ikke nogen større genhør i politiske kredse ej heller indenfor hærens rækker. Han blev udnævnt til statssekretær i Paul Reynauds regering, men da Frankrig overgav sig i juni 1940, og blev delt i en tysk besat zone, og det der fik betegnelsen Vichy Frankrig, flygtede han til England.

 

En af mærkedagene i hans liv blev den 18 juni 1940, den dag hvor han fra BBC i London opfordrede franskmændene til fortsat at bekæmpe den tyske besættelsesmagt med alle midler. Ved den lejlighed opnåede han den tvivlsomme ære at blive dømt til døden af Vichystyret ledet af marskal Pétain. (Pétain blev efter krige arresteret anklaget og dømt for landsforræderi og påfølgende fængslet, han døde i 1951 i fangenskab i Fort de Pierre-Levée, L’Île-d’Yeu.)

 

Churchill der var af den opfattelse, at man skulle bekæmpe ‘Hitlers Hunns’ med alle midler anerkendte Charles de Gaulle som Frankrigs eksilleder af de Frie Franske. Det var den eneste grund for Churchill at anerkende de Gaulle, hvem han aldeles ikke kunne lide, det billede der viser de to givne hinanden hånden, medens F.D. Roosevelt sidder med et smørret grin, er stærkt påtvunget af Roosevelt.

 

Roosevelt selv havde ingen store tanker om de Gaulles demokratiske hensigter, det blev derfor general Henri Giraud der blev indsat som civil og militær øverstbefalende i Nordafrika efter invasionen der i 1942. Tysklands deling efter krigen blev også et nederlag for de Gaulle, det blev bestemt at Tyskland skulle opdeles i tre besættelseszoner, en Engelsk, en Amerikansk og en Russisk, ikke et ord om Frankrig.

 

Da man blandt de vestallierede begyndte at indse, at en fremtidig konflikt ville opstå mellem vest og øst, blev ønsket om en omfordeling af besættelseszoner taget op, man ønskede fra vestens side at Frankrig skulle deltage i besættelsen, den hemmelige dagsorden var at beskære den russiske zone. Stalin modsatte sig denne nyordning, og resultatet blev at USA måtte ‘afstå’ en luns af sin zone til Frankrig, både i Tyskland/Berlin og i Østrig/Wien.

 

Ved Paris’ befrielse, den 26 august 1944, blev de Gaulle hyldet af folkemængden, det blev til et triumftog for ham, ved den lejlighed vandt han franskmændenes hjerter, noget der senere skulle bringe ham frem til det højeste embede i Frankrig.

 

Vi skal frem til 1958, på det tidspunkt truede oprøret i Algier med at udløse et statskup, og Charles de Gaulle, mente man, var den der kunne redde Frankrig ud af denne situation. Han blev indsat som regeringschef i juni måned. Han skabte den femte republik efter en folkeafstemning, og allerede i december samme år blev han valgt som præsident for Frankrig, et embede han bestred frem til 1969, hvor han efter 68 oprøret i Paris valgte at træde tilbage fra posten som præsident.

 

I hans regeringstid opnåede han at skaffe sig en solid fjende i England og Canada, (Frankrig og England har gennem århundrede været arge fjender, og de Gaulle pustede til ilden.) I Canada, under et besøg der, erklærede han ‘Vive le Quebec libre’ fra en balkon på Montreals rådhus. (Quebec er en fransktalende delstat i Canada, det datere sig tilbage til kolonitiden, Frankrig havde fodfæste i denne del af Canada frem til briternes overtagelse af Canada.)

 

Han ønskede ikke Engelsk deltagelse i EF og forhindrede dets optagelse i hele sin regeringstid. Nu 50 år efter sin død synes hans ønske at gå i opfyldelse, briterne forlader EU ved udgangen af 2020.

 

Charles de Gaulle døde den 9 november 1970 i byen Colombey-les-deux-Église, hvor han også er begravet. For Frankrig var han en stor statsleder ikke kun fysisk, men i særdeleshed rent mentalt og politisk, han bragte Frankrig frem igen efter dets smertelige nederlag i anden verdenskrig. Han forstod franskmændene bedre end nogen anden fransk leder, både før og siden. Han var Frankrig.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…