Morgan Freeman og andre ‘sorte’ vurderer her Black Lives Matter

Lives Matter – Part I
Oversat af Kirsten Valeur

En tidligere artikelserie afslørede Black Lives Matters anti-amerikanske dagsorden, der under påskud af at bekæmpe racisme forsøger at omdanne USA til en kommunistisk dystopi. BLM’s ledere indrømmer åbent, at de ønsker at afskaffe kernefamilien, politiet, fængslerne og kapitalismen. Ledere i BLM har truet med at “nedbrænde systemet”, hvis de ikke får deres krav opfyldt.

 

Anden del af artikelserien dokumenterede desuden BLM’s ideologiske indflydelse og finansieringskilder. BLM har hentet meget af sin dagsorden fra venstreradikale grupper, der var aktive i USA i 1960’erne og 1970’erne. BLM er en ideologisk efterkommer af Black Power-bevægelsen, De Sorte Pantere, Den Sorte Befrielseshær og Weather Underground, der alle forsøgte at omvælte USA’s politiske system. BLM’s fokus på racespørgsmål virker til at være et røgslør over meget større bestræbelser på at ødelægge USA’s økonomiske, politiske og sociale systemer og genopbygge dem fra grunden – i henhold til marxistiske principper.

 

Denne nye artikelserie fokuserer på sortes perspektiver – konservative, liberale eller libertarianere – der vurderer BLM og deres dagsorden. Det følgende udvalg af kommentarer fra sorte fra alle dele af samfundet – skuespillere, atleter, forretningsfolk, menneskerettighedsaktivister, præster, kommentatorer, læger og politikere – viser, at der ikke er en ensartet, sort stemme i samfundsdebatten, og at BLM ikke taler på vegne af alle afroamerikanere.

 

Thomas Sowell, økonom og senior fellow ved Hoover-institutionen ved Standford Universitet, bemærker: “Hvis ikke en eneste politibetjent dræbte en eneste sort person noget sted i USA i løbet af i år, så ville det ikke reducere antallet af sorte drabsofre med én procent. Når masserne af demonstranter erklærer ‘black lives matter’, betyder det så, at ALLE sortes liv betyder noget – eller kun de mindre end 1% af sorte liv, der gik tabt under konflikter med politiet?

 

“Vi hører hele tiden, at ‘black lives matter’, men de virker kun til at betyde noget, når det hjælper politikere med at få stemmer, eller når slagordet hjælper demagoger med at dæmonisere politiet. De resterende 99% sorte liv, der blev ødelagt af andre end politiet, tiltrækker sig tilsyneladende ikke nær så megen opmærksomhed i medierne.”

 

Sowell skriver: “Medierne bliver i dag ved med at gentage mantraet om, at der var en ‘fredelig demonstration’, selv når det ender i vold. Hvor mange mennesker skal der dø i ‘fredelige demonstrationer’, før mediene indrømmer, at dem, der fremmer masseoptøjer, må vide, hvad der sandsynligvis vil ske, når man bringer folkemasser på gaden om aftenen?

 

“Pøbelvælde er ikke demokrati. Det truer demokratiet, lige som det truer liv – sorte såvel som hvide – og alle liv burde betyde noget.”

 

Walter E. Williams, professor i økonomi ved George Mason Universitetet, skriver: “Det er måske ikke særlig populært at sige i kølvandet på de nylige uroligheder, men sortes situation har ikke meget, eller intet, at gøre med politiet eller den såkaldte ‘strukturelle racisme’. Vi bør i stedet se på ansvaret hos dem, der styrer vores storbyer.

 

“Nogle af de farligste storbyer er: St. Louis, Detroit, Baltimore, Oakland, Chicago, Memphis, Atlanta, Birmingham, Newark, Buffalo og Philadelphia. Et fællestræk for disse byer er, at de igennem årtier er blevet ledet af liberale demokrater. Nogle byer – såsom Detroit, Buffalo, Newark og Philadelphia – har i mere end et halvt århundrede ikke haft en republikansk borgmester. Herudover har mange af disse byer sorte som borgmestre, de dominerer tit i byrådene, og de er politidirektører og skoleledere….

 

“Demokratisk-styrede byer har det ringeste uddannelsessystem på trods af deres store, og voksende, skolebudgetter. Se på Baltimore. I 2016 var der i 13 af Baltimores 39 gymnasier ikke en eneste elev, der klarede sig fagligt tilfredsstillende ved statens matematikeksamen. På seks andre gymnasier klarede kun 1% sig fagligt tilfredsstillende i matematik. Kun 15% af eleverne i Baltimore bestod statens engelskprøve. Samme år klarede kun 19% af 8. klasses-eleverne i Philadelphia matematik fagligt tilfredsstillendei forhold til deres klassetrin, og 16% klarede sig tilfredsstillende i læsning. I Detroit klarede kun 4% på 8. klassetrin sig fagligt tilfredsstillende i matematik, og 7% klarede sig tilfredsstillende i læsning. Den samme akademiske katastrofe ses i andre byer styret af demokrater.

 

“Voldelig kriminalitet og dårlig uddannelse er ikke det eneste problem for de demokratisk-styrede byer. Flere byer mister på grund af høj kriminalitet, dårlige skoler og triste omgivelser deres økonomiske grundlag og deres mest produktive mennesker i hobetal….

 

“Akademiske liberale, menneskerettighedsforkæmpere og andre påstod, at udvandringen skyldtes racisme – ‘hvid flugt’ til forstæderne for at undgå sorte. Sorte er imidlertid flyttet ud af nogle byer i højere grad end hvide. De fem byer, hvis forstæder har den hurtigst voksende sorte befolkningsandel, er Miami, Dallas, Washington, Houston og Atlanta. Det viser sig, at sorte, lige som hvide, ønsker bedre og tryggere skoler til deres børn og ikke kan lide at blive overfaldet eller få deres ejendom ødelagt. Og lige som hvide tøver sorte ikke, hvis de har råd, med at forlade problemfyldte byer.

 

“Hvide liberale og sorte politikere retter det meste af deres opmærksomhed mod, hvad politiet gør, men hvor relevant er det i forhold til den overordnede tragedie? Ifølge Statista er 172 hvide og 88 sorte [på landsplan] døde i politiets varetægt i år. For at sætte politiskyderier lidt i perspektiv, så har der alene i 2020 i Chicago været 1.260 skyderier og 256 drab, hvor sorte var de primære ofre. Det svarer til et skudoffer hver tredie time og et drabsoffer hver 15. time. Tre personer i Chicago er blevet dræbt af politiet. Hvis man er oprigtigt bekymret over sorte dødsfald, bør skyderier fra politiets side figurere langt nede på ens prioriteringsliste – ikke for at undskylde dårlig opførsel hos nogle politibetjente.”

 

Shelby Steele, senior fellow ved Hoover-institutionen, sagde under et tv-interview: “Vores familier er faldet fra hinanden: 75% af alle sorte børn fødes uden for ægteskabet, uden en fader. Det er underordnet, hvor mange sociale tiltag, man foretager. Man kan ikke overvinde det. Det er her vi sorte amerikanere skal begynde at tage vores skæbne tilbage i egen hånd og få det til at rykke – hold op med at råbe op om racisme.

 

“Der er lidt racisme derude; det har der altid været og vil der altid være. Hvorfor er det et argument for at standse og ikke bevæge sig fremad, for ikke at tage ansvar for sin egen skæbne?”

 

Steele skriver i sin bog Shame: How America’s Past Sins Have Polarized Our Country (Skam: Hvordan USA’s fortidige synder har splittet vores land): “Vore dages raceforskelle skyldes snarere dysfunktioner inden for det sorte miljø, og – vil jeg mene – en liberal socialpolitik, der har tilskyndet os til i højere grad at udnytte vores tidligere offergørelse end til at overvinde den skade, som offergørelse forvolder ved at ramme vores egen stolthed og viljestyrke. Man kan sige, at man med denne indstilling ‘giver offeret skylden’ ved at gøre vedkommende ansvarlig for den fortræd, som han med had og undertrykkelse er blevet påført. Der kommer imidlertid også et tidspunkt, hvor han må holde op med at betragte sig selv som et offer ved at erkende, at hans skæbne – eksistentielt set – altid ligger i hans egne hænder. Et af de mere ødelæggende bedrag efter liberalismen i 1968 var, at den underminerede viljen til at være selvhjulpen og tage selvstændigt ansvar hos netop de personer, som den forsøgte at hjælpe.”

 

Ben Carson, neurokirurg og nuværende amerikansk bolig- og byudviklingsminister, bemærker: “Lad dig ikke blive manipuleret til at tro, at du er et offer og at en anden er årsag til alle dine problemer. Den person, der har størst indflydelse på dit liv, er dig selv. Det betyder ikke, at livet er uden problemer, men din succes eller fiasko her i livet afhænger af, hvordan du reagerer på problemerne.”

 

Robert L. Woodson, en erfaren menneskerettighedsaktivist, sagde under et tv-interview: “Påskuddet for alt dette var selvfølgelig at søge social retfærdighed og udfordre institutionel racisme, og det brugte de George Floyd som symbol på. De er altid på jagt efter andre ‘George Floyder’. Lederen af Black Lives Matter tog til Houston, da en 7-årig pige blev dræbt, og indsamlede 100.000 dollar til en dusør i forventning om, at drabsmanden var hvid – kun for at opdage, at morderen var sort, og så var det ikke interessant alligevel….

 

“Dette handler ikke om social retfærdighed. Lavtlønnede sorte amerikanere udnyttes af gruppen til at tilskynde til opstande i landet og anarki…. Disse mennesker er virkelig ude for at ødelægge civilsamfundet. Når en politistation kan blive overtaget af pøbelen, hvorfor så ikke dit hjem?”

 

Woodson sagde desuden i et andet tv-interview: “Black Lives Matter, der slog sig op på at være mestre i social retfærdighed for sorte, er virkelig blevet en parasit. De har skiftet fra social retfærdighed til et angreb på kernefamilien. Brænding af bibler, skænding af korset … Det var kernefamilien og vores kristne tro, der gjorde os i stand til at overleve slaveri og diskrimination.

 

“Hvor er menneskerettighedsbevægelsens kritiske røster? Hvor er Urban League? Hvor er NAACP? Hvor er Kongressens sorte grupperings protest imod disse vogtere af etnisk uretfærdighed, der ødelægger landet? Hvor er de?

 

“I virkeligheden støtter 80% af landets lavtlønnede sorte politiet. De ønsker mere politi. Det er imidlertid ikke dem, der kommer til orde. Vi har dørvogterne, der belønnes af pressen og det amerikanske erhvervsliv bliver ved med at betale disse parasitter, og vores land fortsætter sit forfald.”

 

Woodson skrev i et essay: ‘Black lives matter’ – sortes liv betyder noget – var et agtværdigt udsagn, dengang det betød et krav om retfærdighed for sorte. Det er tragisk, at det siden er blevet korrumperet, og det, der engang var en bevægelse med fredelige demonstranter, er degenereret til meningsløs vold og lovløshed, der især er gået ud over de mest sårbare lavindkomstgrupper.

 

“Ud fra en parole om social retfærdighed for sorte gik Black Lives Matter over til at fordømme kapitalisme og erklære, at kernefamilien er eurocentrisk – og derfor racistisk. Den meningsløse vold har nået en afgrund, hvori bibler brændes og kristne kors fordømmes som symboler på hvidt overherredømme. Vold og plyndringer i et forretningskvarter i Chicagos midtby blev af en BLM-arrangør betegnet som en slags kompensation. Politiet bliver dæmoniseret som en almægtig ‘institutionel racismes’ forlængede arm, der hævdes at afgøre det sorte USA’s skæbne. Da politiet er mål for angreb, og selv lokale politiske ledere ikke bakker dem op, vælger mange at sige op og forlade faget. Kriminaliteten er steget denne sommer, og sortes drab på sorte har igennem årtier været normen i mange miljøer….

 

“Martin Luther King havde et andet budskab: ‘Vold er amoralsk, for det næres af had i stedet for kærlighed. Det ødelægger samfund og gør broderskab umuligt. Det giver samfundet en monolog i stedet for en dialog. Vold ender med at bekæmpe sig selv. Det skaber bitterhed hos overleverne og brutalitet hos ødelæggerne.'”

 

Clarence Henderson, pioner inden for menneskerettigheder, sagde i et tv-interview: “Black Lives Matter er ikke en menneskerettighedsbevægelse. De er marxister. De har fortalt os, hvem de er. Det er deres intention at nedbryde den amerikanske struktur.”

 

Brandon Tatum, tidligere politibetjent og kommentator, siger: “Jeg er ikke tilhænger af Black Lives Matter-bevægelsen. Jeg mener ikke, at intentionerne eller ånden bag Black Lives Matter er effektiv, og jeg mener heller ikke, at de er oprigtige om deres tilgang. Jeg har ikke set et eneste reelt resultat, der er kommet fra Black Lives Matter. Hvis du spørger mig, så er de blevet mere destruktive, mere kontraproduktive, fremfor at gøre noget positivt for USA.

 

“For mig at se har det en racistisk eller fordumsfuld klang overhovedet at sige, at sortes liv betyder noget. For alle betyder noget. Man bør ikke isolere én gruppe og sige: Lad os understrege, at disse personer betyder mere end alle andre. Jeg kan godt se nogle af tankerne bag; at nogle sorte bliver holdt tilbage, men jeg tror, at det skader mere at isolere én etnisk gruppe og derved udelade andre.

 

“Hvis en gruppe af hvide i USA sagde, at hvides liv betyder noget, ville folk være utilfredse med den etniske slagside. Jeg synes ikke, at de skulle have valgt den vej.

 

“Vi burde se på kendsgerninger. Hvis vi skal have en samtale, er vi nødt til at være ligestillet i udgangspunktet. Det burde ikke være sådan, at den ene part rakker ned på den anden part, for så kommer vi ikke til at udrette noget.

 

“Black Lives Matter virker, som organisation eller tilgang, uvederhæftig, når man ser på deres argumenter, for når de baserer deres argumenter på sortes liv, handler det kun om, når en sort person dør i politiets varetægt.

 

“Når man ser på langt størstedelen af de sorte liv, der er gået tabt ved aborter, dårligt helbred, hjertesygdomme og andre ting, herunder sortes vold mod sorte, så reagerer BLM ikke, de er ikke til stede. Deres argumenter virker uvederhæftige, for de er ikke bekymrede for alle sorte liv. Tag som et eksempel den forgangne weekend: I én by, i én stat, havde vi 25 afroamerikanske personer dræbt i Chicago i Illinois. Det er flere dræbte personer dræbt i én weekend end ubevæbnede sorte personer, der er blevet dræbt af politiet i 2019 og 2020 tilsammen. Så når man ser tingene sådan, og man aldrig ser Black Lives Matter nævne navnene på disse ofre, så bliver man mistænksom over for deres motiver.

 

“Folk bruger George Floyds død som en undskyldning for at følge andre dagsordener. Deres vrede er ikke i overensstemmelse med problemet med politibrutalitet og med rent faktisk at forsøge at løse problemet. Man ser folk rive statuer ned. Hvad har en statue at gøre med George Floyd? Hvad har plyndringer og nedbrændinger af bygninger i USA at gøre med George Floyd? Hvad har plyndringer og tyverier og mord på andre mennesker at gøre med George Floyd?”

 

Damani Bryant Felder, politisk kommentator, sagde i en video, der gik viralt: “Til USA’s oprørske bøller: Dette skulle have handlet om et krav om retfærdighed efter mordet på George Floyd i nogle få dårlige betjentes varetægt. Men jeres handlinger har gjort det klart, at I reelt ikke bekymrer jer om George Floyd. I har fået dette til at handle om jer. Så nu vil jeg henvende mig til jer direkte:

 

“I har ret til at være rasende på de betjente i Minnesota, der dræbte George Floyd. I har ret til at kræve hårde straffe til alle fire betjente på gerningsstedet. Og I har ret til at protestere fredeligt mod uretfærdighed, hvor I end møder den. Men I har ikke ret til at hærge byerne, som vi alle bor i, uden at det får konsekvenser.

 

“I har ikke ret til at gøre jeres egne medborgere af alle hudfarver arbejdsløse, når I jævner deres arbejdspladser med jorden. I har ikke ret til at chikanere de politibetjente, der forsøger at beskytte jer, mens I protesterer mod dem. I har ikke ret til at slå små forretningsindehavere halvt fordærvet, når de ikke gør andet end at forsøge at beskytte deres egen forretning.

 

“I har ikke ret til at sige, at jeres hudfarve gør jer til mål for politivold, bryde andre love som en reaktion og forvente, at jeres egen hudfarve fritager jer fuldstændigt for ansvar. I har ikke ret til at sige, at sortes liv betyder noget men kun blive oprørte, når en sort persons liv tages af en hvid person.

 

“I har ikke ret til at komme rejsende udenbys fra og deltage i en voldelig flok, ødelægge alt på jeres vej og tage afsted igen tænkende, at I gjorde noget produktivt. I har ikke ret til at blive fornærmede over fordomme om, at sorte mennesker har en iboende voldelighed, når det netop karakteriserer jeres handlemåde ved den først givne lejlighed. Og I har ikke ret til at vanære George Floyds minde ved at bruge hans uretfærdige død som undskyldning for at retfærdiggøre jeres kriminelle opførsel og derefter have den frækhed at dreje om og bruge indviklede cirkelslutninger til at forsøge at bebrejde hvide eller politiet for dette kaos, når det til at begynde med var jer, der traf den bevidste beslutning at ødelægge jeres egne samfund.

 

“Men jeg har ret til at sige, at jeg ser lige igennem jer. Og jeg ved, at dette for længe siden holdt op med at handle om George Floyd. Jeg har ret til at sige, at jeres opførsel er fuldstændig rådden. Og jeg har ret til at kalde jer for det, som I er: forkvaklede, hadefulde, dyriske, skammelige, voldelige, egoistiske, rabiate, udnyttende, kontraproduktive hyklere. Så det vil jeg gøre.”

 

I en anden video siger Felder: “Til de uduelige, hykleriske, dydssignalerende demokratiske ledere af USA: I tog jer tid til at knæle for George Floyd, så I kunne foregive at bekymre jer om sorte, men jeg kender sandheden, sandheden som I bliver ved med at ignorere. Så tillad mig at irettesætte jer for jeres mange fiaskoer, som I nægter at erkende, i forhold til den sorte befolkningsgruppe.

 

“Hvad med at knæle i anerkendelse af, at de værste opstande og de værste tilfælde af politibrutalitet her i landet sker i jeres byer, og kun i jeres byer. I er fællesnævneren. Hvad med at knæle for at undskylde for at have nogle af de ringeste læsefærdigheder og uddannelsesniveauer blandt minoriteter, men nogle af de højeste antal enlige mødre, aborter og kriminalitet begået af sorte mod sorte i jeres distrikter, som I selv repræsenterer?”

 

“Hvad med at knæle for de millioner og atter millioner af sorte børn, der aldrig fik en chance i livet, fordi jeres venner ovre i Planned Parenthood myrdede dem, inden de havde fået en chance for at blive født? Hvad med at knæle for det utal af mine forfædre, der blev lynchet af jeres tidligere modstykke i KKK, bare fordi de ville behandles som ligestillede? De oplevede ikke retfærdighed.

 

“Og selv i dag – ved at knæle og undskylde for jeres hvide privilegier – behandler I os stadig ikke som jeres ligestillede. I føler, at I må undskylde for jeres privilegier, for inderst inde tænker I stadig, at I i udgangspunktet er bedre end os. Hvis I havde holdt jeres ven Amy Klobuchar ansvarlig for ikke at have retsforfulgt Derek Chauvin, da hun havde chancen for det – efter at der var indgivet ti klager mod ham i løbet af hans 19 år ved politistyrken i Minneapolis – havde George Floyd måske stadig været i live.

 

“Hvis I skulle knæle for hvert sorte liv, der er gået tabt på grund af jeres forfejlede lederskab, så ville I faktisk være på knæ altid. De eneste sorte liv, der betyder noget for jer, er dem, der passer ind i jeres dagsorden. I ved det. Jeg ved det. Og verden ved det også.

 

“Jeres parti er partiet, der i månedsvis forhalede vedtagelsen af den amerikanske borgerrettighedslov af 1964. Jeres parti er partiet, der kun havde 23% opbakning til den 13. lovændring, der afskaffede slaveriet, havde 0% opbakning til den 14. lovændring, der tildelte frigivne slaver statsborgerskab, og 0% opbakning til den 15. lovænding, der gav os stemmeret.

 

“Den politik, som I har ført ud i livet, har i overført betydning været mit folks knæ på halsen igennem århundreder. Det er på grund af jer og jeres forfejlede ledelse, at mange af os stadig ikke kan trække vejret i dag. Men jeg har nyt til hver eneste en af jer. Hvis I tror, at alt, hvad I behøver at gøre for at få støtte fra folk som mig, er skamløst at lefle og knæle, hvis I tror, I kan iføre jer kenteklæder fra Ashanti, en afrikansk stamme kendt for at sælge deres egne folk til slaveri, hvis I tror, at I kan nedrive statuer og omdøbe bygninger og veje for at skjule jeres beskidte historie for alle, hvis I tror, det er det eneste, der skal til, for at vinde over mit folk, hvis I tror, at vores hudfarve forhindrer os i at tænke kritisk, så er der noget andet på vej til jer.”

 

Star Parker, journalist, skriver i en artikel med overskriften “BLM undertrykker sandheden om fattigdom”: “Jeg har i 25 år arbejdet med politiske emner, der angår race og fattigdom, gennem min organisation UrbanCURE.

 

“Vi købte os reklameplads til store plakater i hårdt ramte byer over hele landet og viste en kort, gennemprøvet besked, der rammer det essentielle i, hvad der skaber fattigdom.

 

“Plakaterne viste et billede af en ung, sort mand eller ung, sort kvinde, og siger: ‘Træt af fattigdom? Gør skolen færdig. Tag et hvilket som helst arbejde. Bliv gift. Spar op og investér. Giv tilbage til dit nabolag.’

 

“Plakaten henviser dernæst til Ordsprogenes Bog 10:4 i Det Gamle Testamente, hvor der står: ‘Doven hånd skaber armod, flittig hånd gør rig.’

 

“Det er et budskab, der videregives med omsorg og kærlighed. Det er et budskab, som jeg ved er sandt.

 

“Det er så sandt, at det afstedkom en umiddelbar reaktion fra Black Lives Matter, der kontaktede reklamepladsens ejer, Clear Channel Outdoor, og krævede, at plakaterne blev taget ned.

 

“Påstande fra Black Lives Matter – selvfølgelig iblandet bandeord – om, at vores budskab er racistisk, unøjagtigt og selvhadende, er en grov fordrejning af virkeligheden….

 

“‘Rækken af sejres’ indflydelse på fattigdom er veldokumenteret.

 

“Akademikerne Ron Haskins og Isabell Sawhill fra Brookings Institution har udgivet deres resultater i bogen ‘Dannelsen af et Mulighedernes Samfund’, hvori de beskriver, at dem, der følger tre trin – færdiggør gymnasiet, får et fuldtidsarbejde og bliver gift, inden de får børn – har 2% risiko for at blive fattige.

 

“Brad Wilcox og Wendy Wang fra American Entreprise Institute fulgte op på dette studie og viste, at blandt millennials – der er 28-35 år – var der 53%, der var fattige blandt dem, der ikke fulgte disse trin, og 3% var fattige blandt dem, der fulgte trinene.

 

“Men uanset om du vil tro mig eller være enig med mig, hvad så med ytringsfriheden?

 

“Hvad med den naturlige vigtighed af at have en dialog, der er åben og fri, i vores land, med et mål om at nå sandheden? Hvordan kan en afbrydelse af kommunikationen tjene nogens interesse?

 

“Black Lives Matter ønsker netop at afbryde dialogen, at lukke den frie og åbne meningsudveksling. Det er sigende, at de i et facebookopslag til sælgeren af reklamepladsen skrev: ‘I sidste ende er kontrol med budskaber og fortællinger uvurderlig.’

 

“Clear Channel Outdoor gav desværre efter for Black Lives Matters intimidering og nedtog CURE’s plakater, idet de udtalte: ‘Vi tilstræber at respektere en bred vifte af synspunkter vedrørende mangfoldighed og etnisk sensitivitet.’

 

“Men afspejler fjernelsen af et kraftfuldt og sandt budskab, fordi Black Lives Matter ikke kan lide det, respekt for ‘en bred vifte af synspunkter’?

 

“Landets chok over det forfærdelige mord på George Floyd i en politimands varetægt var berettiget. Men modreaktionen giver desværre Black Lives Matter vind i sejlene.

 

“Spørgsmålet er: Hvad har USA, og sorte amerikanere, brug for? Hvad vil løse vores problemer?

 

“Man kan være sikker på, at undertrykkelse af ytringsfriheden ikke gavner nogens situation.

 

“Det er miljøer, der har brug for sandhed, der har brug for kærlighed, der har brug for selvstændiggørelse.”

 

Darrell Scott, præst ved en evangelisk storkirke i Ohio, siger i et interview på YouTube: “Der er altid et lusket, nederdrægtigt kriminelt element, der ser ud til at udnytte, hvad de betragter som menneskelige tragedier, lidelse eller sorg; de søger at udnytte det. Sagen med George Floyd og sagen med Ahmaud Arbery, de bruger disse sager som katalysatorer for at fremme deres forbryderiske dagsordener.

 

“Det handler ikke længere om George Floyd. Det handler ikke længere om Ahmaud Arbery. Det handler om undermineringen af den amerikanske regeringsstruktur; de forsøger at omvælte det, som vi kender som ‘den amerikanske måde’.

 

“Der ligger også et politisk motiv bag. De forsøger at gøre ting så nedbrydende som muligt her i landet frem mod valget i november. Jeg kan huske, hvordan vi i 2016 havde opstande i gaderne, og vi havde en del uroligheder i forsøget på at påvirke valget i negativ retning. Igen, der er dem med en dyster dagsorden, der fremmer deres formål gennem godtroende menensker og gennem mennesker, der ikke er så godtroende, der faktisk er i ledtog med dem om at underminere vores amerikanske regeringssystem.

 

“Black Lives Matter er en amerikansk national terrorgruppe, for de vil opfordre til omvæltning af det amerikanske regeringssystem, infiltrere vores regering, underminere den offentlige orden. Folk har givet efter for presset fra de venstreorienterede medier. Det er, som om de venstreorienterede medier er blevet Black Lives Matters forlængede arm.

 

“De gør dette for at fremme deres egne uhyggelige og ondsindede formål. De er i virkeligheden ikke interesseret i sortes liv. De er interesseret i sortes liv, hvis det sorte liv rinder ud mellem en hvid persons hænder. De er ligeglade med sortes forbrydelser mod sorte. De er ligeglade med sortes forbrydelser mod hvide. De er ligeglade med sortes forbrydelser mod brune. De eneste forbrydelser, som de er interesseret i, er hvides forbrydelser mod sorte. Hvis en hvid person dræber en sort person, bliver de rene gribbe, de skynder sig til gerningsstedet, blæser hændelsen op til noget stort og forværrer situationen. Men når man ser på Chicago og ser folk i stort tal blive slagtet, når man ser babyer blive dræbt, så er de tavse som graven, for det passer ikke ind i deres fortælling. Det er latterligt.”

 

Morgan Freeman, skuespiller, blev under et interview med 60 Minutes spurgt om, hvad han mente om Måneden for de Sortes Historie. Han svarede: “Det er latterligt. Jeg vil ikke have nogen Måneden for de Sortes Historie. De sortes historie er USA’s historie.” Til spørgsmålet: “Hvordan kommer vi af med racismen?” svarede han: “Hold op med at tale om det. Jeg vil holde op med at kalde dig en hvid mand, og jeg vil bede dig holde op med at kalde mig for en sort mand. Jeg kender dig som Mike Wallace, og du kender mig som Morgan Freeman.”

 

Da den sorte studievært Don Lemon spurgte Freeman, om etnicitet har betydning for lønforskellene, svarede han: “Nej. Nej.Det har det ikke. Det er du og jeg et bevis på. Hvorfor skulle etnicitet have noget at gøre med det? Koncentrer dig om det, som du vil lave og stræb efter det. Det egentlige problem her er at gøre etnicitet til et større problem, end det behøver at være.”

 

Soeren Kern er Senior Fellow ved Gatestone Institute i New York.

 

Artiklen er udkommet på Gatestone Institute.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…