Et samråd om Motalavej afslørede de katastrofale konsekvenser af indvandringen

Der er to store voldelige klaner på Motalavej i Korsør.

 

De har skabt så megen utryghed for andre beboere hverdag.

 

Problemet er så stort, at Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalget holdt samråd om klanerne den 1. oktober.

 

Linket til samrådet ses her https://www.ft.dk/aktuelt/.webtv/video/20191/uui/td.1689873.aspx?as=1#player

 

To klaner med 144 medlemmer

Om de to klaner oplyste udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, at de består af 144 medlemmer, hvoraf de 121 er blevet meddelt dansk statsborgerskab. Endvidere er fire af dem svenske statsborgere, som altså tilsyneladende har slået sig ned her.

 

Emnerne var vanvidskørsel i området, social kontrol, og beboernes ønske om hurtigt at få de kriminelle smidt ud af deres lejligheder. Som loven er nu, tager det al for lang tid at slippe af med uønskede og utryghedsskabende elementer, hvor der først er straffesagen, der sikkert ankes, og dernæst boligsagen. Der kan derfor nemt gå op til 4 år, før det sker.

 

Tre ministre holdt oplæg om situationen: udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, boligminister Kaare Dybvad Bak og justitsminister Nick Hækkerup.

 

Udover ministrene var der politikere fra Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige til stede.

 

Det er ikke muligt at medtage samtlige indlæg, bemærkninger, spørgsmål og svar gennem halvanden times samråd, så jeg vil blot henvise interesserede til linket ovenfor og kun medtage dét, jeg selv særligt bed mærke i.

 

Nogle meget kendte politikerbemærkninger

Nedenstående stikord, som står i vilkårlig orden, kan høres på ovenstående link og er fra ministrenes indlæg.

 

Årsagen til mellemøstlige tilstande

Årsagen til klanernes interne kampe er, at der er for mange fra Mellemøsten og Nordafrika her i landet. Problemet er, at de tager de dårlige synspunkter med.

 

Intention

Ministrenes/regeringens intention er, at beboerne skal føle sig trygge, og at kriminaliteten skal ud af området.

 

Til det brug vil regeringen

forøge straffen mod vanvidskørsel,

have hårde straffe,

forhøje straffe med en trediedel, når fyrværkeri kastes mod personer,

skærpe aftaler om tvangsægteskaber,

oprette tyve nye nærpolitienheder i hele landet,

smide kriminelle ud af deres lejligheder, men finde den bedste udformning af løsningen på det.

 

Til gennemførelse af ovenstående mener regeringen,

at det handler om konsekvent retspolitik,

at der anvendes håndfaste redskaber,

anvendes redskaber og værktøj,

at der skal føres en hård værdi- og kulturkamp,

at moskeerne skal have kamp til stregen.

 

Er der noget, ministrene er enige om, så er det, at

vi skal ikke finde os i det,

vi vil ikke acceptere,

vi vil ikke have det,

vi vil have det stoppet,

vi har udfordringer,

vi skal komme i mål,

forholdene skal stoppes nu,

indsats tager lang tid,

vi må være tålmodige.

 

Pernille Vermunds kommentarer (minut 1.18:50 – 1.20:19)

Pernille Vermunds (NB) indlæg fortjener at blive bragt i sin helhed, fordi hendes ord sikkert deles af den overvejende del af befolkningen og næppe nogensinde før er kommet ud af en politikers mund.

 

”Det massive hensyn, regeringen, Socialdemokratiet og andre partier viser internationale konventioner, men ikke danskerne, kommer til at ødelægge vores land.

 

Sådan er det bare.

 

Et massivt hensyn til Flygtningekonventionen gør, at vi er nødt til at tage dem (migranterne – min anm.) hertil.

 

Hensynet til Menneskerettighedskonventionen gør, at vi ikke kan komme af med dem, når de begår kriminalitet, eller hvis de ikke vil forsørge sig selv.

 

Og hensynet til Statsløsekonventionen forpligter os til at give dem (de statsløse – min anm.) statsborgerskab. Mennesker, som vi ved, når vi ser på Palæstinenserloven (særloven blev vedtaget i 1992 – min anm.), i meget, meget høj grad bliver kriminelle og i høj grad lever på offentlig forsørgelse.”

 

Og så sluttede Vermund af med nogle ord, der syntes præget af mismod, som det meste af befolkningen vist også er grebet af:

 

”Forstår I, hvad der sker? Er I villige til at bære det ansvar på jeres skuldre, at I sætter internationale konventioner og hensynet til disse over Danmark som et frit og trygt land? Det her er jo ikke kun Motalavej. Det er rundt i hele Danmark. Det er samtlige europæiske lande, der er ved at blive ødelagt.

 

Hvad tænker I? Hvis I tænker over konsekvenserne.”

 

Tesfaye kommenterede på Vermunds indlæg (min. 1.25:57 – 1.29:03).

 

”Jeg tænker sådan her….

 

Og så kom der en masse nydelige banaliteter om, at der er gode samfund med gode værdier og dårlige samfund med dårlige værdier. De tilvandrede kommer fra de sidstnævnte og bringer de dårlige værdier med sig. Det er dog positivt, mener Tesfaye, at asyltallene lige nu er de laveste i 30 år.  (det er vist kun en stakket frist – min anm.).

 

Det eneste, der relaterede sig til Vermunds bemærkninger og spørgsmål, var Tesfayes kommentarer til konventionerne.

 

”Det var ikke de internationale konventioners skyld, at Palæstinenserloven blev vedtaget. Det var en hjerneblødning, man fik dengang” (endelig lidt til et skævt smil, hvor sørgeligt det end er).

 

”Det var heller ikke konventionerne, der besluttede sig for, at vi skulle have alt for åbne familiesammenføringsregler i alt for mange år.”

 

Hvem der har skylden for ”alt for åbne” og ”i alt for mange år” kan nok diskuteres. Med familiesammenføringerne kan der stort set intet stilles op imod på grund af Menneskerettighedskonventionens artikel 8. Ethvert forsøg på at dæmme op for disse regler, betragter Menneskerettighedsdomstolen som en krænkelse af de fremmedes menneskerettigheder. Konstant skal der skæres en hæl og klippes en tå for at rette ind til Domstolens tilfredshed. Når Danmark siger nej, siger Domstolen ja, jf. Genc-dommen. Og disse retssager koster de danske skatteydere spidsen af en jetjagervinge.

 

Derudover er vi også forpligtet til at følge domme, som er afsagt over andre EU-medlemsstater, jf. Metock-dommen og Zambrano-dommen.

 

”Endvidere var det heller ikke konventionernes skyld, at man lavede boligområder i nogle år, som arkitektonisk (?) og socialt ikke var gennemtænkt. Det var vores egen skyld.”

 

Hvis skyld er det så

Hvis Tesfaye med ”vores egen skyld” mener Socialdemokraterne, er det korrekt. Alle de socialdemokratiske borgmestre på Vestegnen ville ændre beboersammensætningen. Det forbød Socialdemokraterne dem.

 

Udsagnet skal dog nok i det hele tages med et gran salt.

 

For ifølge Flygtningekonventionens  artikel 21 fremgår det, at

”I det omfang, hvori boligforhold ordnes ved love eller bestemmelser eller er undergivet offentlige myndigheders kontrol, skal de kontraherende stater indrømme flygtninge, der lovligt bor indenfor deres område, den gunstigst mulige behandling og i alle tilfælde en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, der under samme forhold indrømmes udlændige i almindelighed.”

 

Dét, der er ”vores egen skyld”, er, at denne boligartikel blev tolket i de fremmedes favør. Mens danskere måtte lade sig skrive op på ventelister, og der var mange års ventetid, sprang de fremmede over alle boligkøer og lige ind i en lejlighed.

 

Der har været så stor vrede over denne fremgangsmåde, at rygterne siger, at det nu er blevet ændret, så også nyankomne migranter må lade sig skrive op på ventelister. Tja…

 

Her tager Tesfaye modet fra dem, der havde håbet at få Danmark tilbage

Her nedenfor er nogle af Tesfayes afsluttende bemærkninger til Vermund. De kan nok få en til at miste enhver forestilling om, at vi får det Danmark, vi kendte, tilbage.

 

Tesfaye mener ikke, at Danmark er fortabt. ”Vi kan godt klare det. Det kræver dog en ret kontant tilgang. Det kræver, at vi ikke ryster på hånden. Det kræver, at vi holder kursen. Det kræver, at vi bliver ved med at tage nye initiativer og ikke er bange for at gribe ind. Vi skal være tålmodige. Vi kan godt håndtere det her. Det tror jeg på.”

 

Jeg kan ikke finde et pænt ord til beskrivelse af denne svada.

 

Men jeg tror, vores tålmodighed gennem mere end 30 år er opbrugt.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…