At skære sin religion i sit barns krop

Colourbox

Af Kirsten Damgaard, Psykolog & sexolog. Uddannet lærer  bl.a. i religionskundskab og indvandrerlærer.

Redaktør af www.respublica.dk om indvandring og integration

 

Jeg håber som fagperson  at alle Folketingets partier tilslutter sig et forbud mod rituel drengeomskæring. Siden 2017 har det været en pligt at indberette omskæringer til Landspatientregistret. I 2019 er indberettet 532 omskæringer.

 

Sundhedsstyrelsen vurderer dog  det reelle tal til at ligger på omkring 2000.

 

Til Sundhedsdatastyrelsen er der indberettet 35 komplikationer i 2018.Tallet dækker både omskæring med og uden medicinsk implikation. Men der kan være mange flere drenge med lidelse pga rituel omskæring, der er gået galt, i og med at mange omskæringer jo slet ikke er indberettet.

 

Drenge bør have ret til at bevare de nerver i forhuden, der medvirker til seksuel lystfølelse. Børn skal ikke have skåret deres forældres religion ind i kroppen under utilstrækkelig smertedækning, og efterfølgende i lange tider få urin i deres sår.

 

Jødiske mænd har fortalt mig at de vanskeligt kan cykle eller spille fodbold fx pga den manglende beskyttende forhud. Muslimske drenge har fortalt mig i min undersøgelse for Sex & Samfund (1999-2000), at de bliver hurtigere seksuelt opstemt, hvilket både kan have med macho-kultur og med omskæring at gøre.

 

Danmark har underskrevet konventionen om børns rettigheder. Så spørgsmålet er snarere hvorfor vi har tilladt denne krænkelse af drengens  ret til en intakt krop, og dermed tillader, at han for altid får nedsat sin seksuelle nydelse.

 

Mange  herboende jøder, der ofte er gift med en ikke-jøde, omskærer ikke deres drengebørn. Der er kun gennemsnitligt 10 jødiske omskæringer om året. Så den store exodus af jøder, der ikke vil vente med at lade drengen selv vælge i voksenalderen om han ønsker dette irreversible kropstegn, er en myte.

 

Det er et åbent spørgsmål om mange muslimske drenges agressive adfærd kan være afledt af den smertefulde krænkelse ved omskæring, deres forældre har påført dem, da de var store nok ( 4-6 år)  til at huske indgrebet.

 

Vreden mod forældrene for dette, og andre svigt, samt det umulige i deres krav om at drengen skal leve efter en moral og en autoritetsstruktur i det land forældrene fysisk har forladt, samtidig med at han forventes at klare en ALI uddannelse ( advokat,læge ,ingeniør ) og han erkender sin forældres utilstrækkelighed i det danske samfund  evt. kombineret med  deres hykleri, vendes så i stedet mod  nogle der anses for svage eller mindreværdige  som kvinder eller  danskere. Det svarer til at sparke katten i stedet for chefen i den langt mere alvorlige kulturkonflikt, der udspiller sig i ghetto-områder.Konflikter til gavn for ingen.

 

Man kan med fordel læse sociolog Aydin Soeï’s nye bog Fædre, for at få et bedre indblik.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…