Dette skal Trump have tak for – og dette skal han kritiseres for

Tak Trump!

 • Trump skal have tak for, at han har konfronteret Kinas dybt bekymrende forsøg på ekspansion over alt i verden såvel økonomisk som militært.
 • Trump skal have tak for, at han i Mellemøsten har konfronteret FNs, EU’s og palæstinensernes udsigtsløse fredsproces, hvis ultimative mål i realiteten var fastholdelsen af palæstinenserne i en evig status som flygtninge og forsøget på at nedbryde staten Israel.
 • Trump skal have tak for, at han har konfronteret præstestyret i Teheran, der har udnyttet aftalen med FN og EU om tilladelse til salg af olie til at øge sin militære styrke samt opbygning af slagfærdige proxystyrker overalt i Mellemøsten med henblik på iranske magtovertagelser i regionen.
 • Trump skal have tak for, at han, da præsident Bashar al-Assad anvendte kemiske våben mod sin befolkning, trådte i karakter og i modsætning til forgængeren præsident Obama overholdt løftet om, at USA ville reagere, hvis Assad krydsede den røde linie og førte kemisk krig mod sin egen befolkning.
 • Trump skal have tak for, at han forsvarer Europas interesser mod præsident Putins ekspansive politik i Baltikum og Ukraine. Hvor ville vi være, hvis deres forsvar havde været op til det impotente EU, der nu som før fortsætter en appeasementpolitik båret af hede drømme om, at ufreden i verden skal finde sin løsning i overnationale organisationer som FN.
 • Trump skal have tak for, at han med sin sejr har givet mæle til de mange amerikanere, der ikke deler elitens globaliseringsbegejstring. Med Trumps beslutning om at ville dræne ”sumpen i Washington DC” har de nu endelig vundet politisk bevågenhed. Trumps ”America First” står til en kæmpevalgsejr – uanset hvor mange gange vore egne politikere og journalister prøver at tale Trump ned og demokraterne op.

Trump har fejlet

 • Trump har nærmet sig tidligere tiders isolationspolitik, fordi han har lovet de amerikanske skatteydere og de amerikanske soldater, at de ikke mere skal tvinges til at bringe ofre for lande og regioner, der ikke har noget med det amerikanske kontinent at gøre. Men i denne omlægningsfase, hvor tropperne skulle hentes hjem, har han givetvis fejlet.
 • Trump fejlede, da han i 2018 svigtede kurderne. Han overlod her uden blusel sine tidligere allierede og dermed hele Mellemøsten til Tyrkiets, Irans, Syriens og Ruslands forgodtbefindende.
 • Trump har fejlet groft i sin håndtering af Coronavirus, hvor hans mangel på lydhørhed overfor sagkundskaben udvikle sig til en katastrofe.
 • Trump har fejlet på det personlige plan, fordi han som antiintellektuel er ude af stand til at basere sin politik på et omfattende analysearbejde. Han kræver fra situation til situation at forlade sig på noget så flygtigt som sin mavefornemmelse.
 • Trump har endvidere fejlet på det personlige plan, fordi han er uforudsigelig. Meget betegnende fortæller hans ambassadør i FN, Nikki Haley, at hun, hvis hun i en forhandlingssituation mødte modstand, advarede modparten om, at Trump var uforudsigelig, så det var bedst at passe på.
 • Trump har endelig fejlet igen på det personlige plan, fordi hans konfrontatoriske og frastødende facon blokerer for kompromis og forhandling. Han er statsmand, men han mangler i en katastrofal grad at agere som en sådan.
 • Og endelig er Trumps måske største fejl hans egen manglende formåen på det personlige plan.

 

Vores holdning til Trump har fra alle hold indtil nu været hovedrysten og latterliggørelse. Men det er en helt igennem uhensigtsmæssig måde at forholde sig til vores vigtigste allierede på. Trump kommer vi efter al sandsynlighed til at samarbejde med i rigtig lang tid frem. Så Trump ER, om vi så bryder os om det eller ej. Måske vi skulle prøve at se i øjnene, at vi gør os selv til klovn, hvis vi insisterer på fortsat at afvise ham som en blot og bart populistisk klovn.

Svend Lindhardt

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…