Voldsmænd skal ikke længere i samfundstjeneste – nu er der flertal i Folketinget for at ændre omstridt lov

Colourbox

Nu er det slut med at gå og hygge sig på et plejehjem eller i genbrugsbutikker i stedet for at sidde i fængsel.

 

Der er tale om den såkaldte samfundstjeneste, som Mette Frederiksen (S) i sin tid som justitsminister fik udvidet til også at omfatte dømte voldsmænd.

 

Resultatet er blevet, at voldsmænd nu udgør halvdelen af de kriminelle, der er blevet idømt samfundstjeneste i stedet for fængselsstraf.

 

Loven har lige siden dens vedtagelse i 2014 under SR-regeringen været en torn i øjet på især Dansk Folkeparti, men nu er det som nævnt slut.

 

Regeringen er således på vej et med et lovforslag, der skal begrænse brugen af samfundstjeneste til voldsdømte.

 

Og det vækker tilfredshed.

 

Dansk Folkeparti: Der var tale om et skred

Hos Dansk Folkeparti glæder man sig over, at lovforslaget omsider bliver fremsat.

 

”Den måde reglerne har udviklet sig på er helt grotesk. Nu er det ikke mere kun førstegangsstraffede, der kommer i samfundstjeneste, men også voldsforbrydere og seksualforbrydere,” siger partiets retsordfører, Peter Kofoed Poulsen, til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Så det glæder jeg mig til at være med til at stramme op på, og især da også af hensyn til ofrene, som ikke mere skal risikere at møde deres gerningsmand på gaden på et tidspunkt, hvor han burde være spærret inde.”

 

Han tilføjer, at Mette Frederiksen i sin tid gennemførte lovgivningen med det formål at spare fængselsbetjente og fængselspladser.

 

Socialdemokratiet vil også stemme for

Ud over regeringen og Dansk Folkeparti vil også Socialdemokratiet stemme for en stramning af brugen af samfundstjeneste som alternativ til et fængselsophold.

 

Men da Mette Frederiksen fik sit lovforslag vedtaget, lød der dog helt andre toner. Da handlede det om omsorgen for de kriminelle:

 

”Målet er at sikre, at folk kommer ud af kriminalitet hurtigst muligt. Vi ved fra talrige undersøgelser, at samfundstjeneste kan have en rigtig god effekt, der kan sikre, at folk ikke kommer ind i en kriminel løbebane,” sagde partiets retsordfører, Trine Bramsen, således til DR den 8. oktober 2014 og fortsatte:

 

”Vi er interesseret i, at kriminelle ikke bliver endnu mere kriminelle. Det er desværre det, vi ser med nogen af dem, der kommer i fængsel. Derfor vil vi gerne følge sporet med samfundstjeneste, hvis det kan hjælpe.”

 

Ikke mere hensyn til de kriminelle

Men nu er det åbenbart slut med bekymringerne for, at kriminelle skulle blive endnu mere kriminelle af at komme i fængsel.

 

Således siger Trine Bramsen nu til Kristeligt Dagblad mandag den 28. januar, at:

 

”Det har aldrig været meningen, at personfarlig kriminalitet skulle straffes så mildt, at man kunne møde sin gerningsmanden på gaden kort efter,” forklarer Trine Bramsen og fastslår:

 

”Domstolene har taget sagen lidt i egen hånd og selv tolket, at personfarlig kriminalitet kan være glimrende at straffe med samfundstjeneste.”

 

Den køber formanden for Den Danske Dommerforening, Mikael Sjöberg, imidlertid ikke:

 

”Vi mener ikke, at vi er gået videre, end hvad der var dækning for i forarbejderne til loven fra 2014, og så må lovgiver jo ændre loven eller Anklagemyndigheden anke med påstand om ubetinget straf,” siger Mikael Sjöberg til Kristeligt Dagblad.

 

Voldsforbrydere udgør nu halvdelen på samfundstjeneste

Uanset om domstolene overfortolker eller ej, så er resultatet blevet, at antallet af voldsdømte i samfundstjeneste er blevet fordoblet, efter at Mette Frederiksen fik sin lovgivning gennemført.

 

Året før Mette Frederiksens lovgivning fik således i alt 682 voldsmænd i 2013 en betinget dom plus samfundstjeneste.

 

I 2017 var det antal næsten fordoblet til 1.334 voldsmænd, der slap med en betinget dom plus samfundstjeneste, og blandt dem var de 73 dømt for alvorligere vold.

 

Seksualforbrydere og narkohandlere slipper også i øjeblikket med samfundstjeneste. I 2017 drejede det sig om 71 seksualforbrydere og 29 narkohandlere, som fik følgeskab af seks pyromaner.

 

Alt i alt blev der i 2017 afsagt 2.637 domme til samfundstjeneste, og af dem udgjorde voldsmændene med de nævnte i alt 1.334 halvdelen.

 

Læs også:

https://www.dr.dk/nyheder/politik/regeringen-varsler-mere-samfundstjeneste-saerligt-de-helt-unge

 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/kritik-mange-doemte-faar-samfundstjeneste

 

http://www.statistikbanken.dk/10061 (Tabelkode: STRAF40)

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…