Vindenergi er ikke nok: Det haster med at træffe de rette beslutninger om klimaet!

Colourbox

Horns Rev 3 vindmøllepark blev åbnet 22. august 2019, og energien fra de 49 havvindmøller kan dække el til 425.000 hjem, når vinden blæser! Samtidig nærmer Horns Rev 1 vindmøllepark sig aldersgrænsen med 20 år på bagen, så de gamle vindmøller skal snart skrottes. Iflg. JyskeVestkysten (29.7.19) har man i Esbjerg reserveret 100.000 m2 plads til at dekommissionere nogle af Europas 105.000 vindmøller. Noget kan genbruges, men man ved endnu ikke, hvad man skal gøre ved det giftige glasfibermateriale.

 

DR Viden beretter 20.8.19, at vindkraft fra Europa vil kunne dække hele verdens strømbehov men indrømmer, at 11 mio. vindmøller nok ikke er realistisk, og vindmøller ikke fungerer ca. 100 dage om året, når vinden ikke blæser. Hele tiden skal der bruges backup, som dækker størstedelen af den vedvarende energi: Danmark ca. 74% og andre steder over 90%, og el er kun ca. 20% af al energi.

 

Bag ustabile vindmøller skal der være stabile kraftværker, som i dag anvender biomasse (mest træpiller og -flis), og ifølge Danmarks Statistik er det årlige forbrug af biomasse i Danmark skyld i, at der bliver udledt yderligere 19 mio. ton CO2, der ikke indgår i det officielle klimaregnskab, da EU kalder det CO2-neutral (DR 19.8.19 Christoffer Elmann Ranhauge). Både Klimarådet og De Økonomiske Vismænd o.a. kritiserer, at en stor del af den el og varme, vi kalder bæredygtig, ikke er det, men at Danmarks reelle udledning af drivhusgasser er langt højere, end klimaregnskabet angiver (JyllandsPosten 19.8.19). I 2018 brændte Ørsteds 4 kraftværker 2,3 mio. tons træpiller og -flis, hvilket svarer til 6.000 ton hver eneste dag året rundt, og de 90% importeres fra udlandet.

 

Professor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet siger, ”Der er grundlæggende ikke klimamæssigt plads til at bruge bioenergi til opvarmning. Dels fordi det er en begrænset ressource globalt set. Og dels, fordi den jo faktisk ikke er CO2-neutral”. Vi er med til at rydde verdens skove, og sammen med skovbrandene i Amazonas, som også kan påvirke jordens klima, kan det gå helt galt.

 

International Energy Agency 2017 World har i en rapport 18.8.19 vist, hvorledes tallene for energi på global plan var for vindkraft i 2016 og med en fremtidig prognose for 2040:
2016: vind 0,61% og sol 0,19%
2040: vind 2,07% og sol 1,55%
Der er et stykke vej op til de 100%, og energibehovet stiger fortsat – især i udviklingslandene. Paris-aftalen 2015 satte gang i brug af biomasse for at nå målet om reduktion af drivhusgasser og holde temperaturstigningen under 1,5-2 grader C.

 

I Danmark satser man på vindkraft, og dansk vindindustri køber sig til kontrakter bl.a. i USA ved at smøre med millioner, så konkurrenterne ikke har en chance. Margrethe Vestager ville nok kalde det konkurrenceforvridende og måske bestikkelse, men det giver mange penge til firmaet, aktionærer og til den danske stat. Om 20-25 år, hvor alle vindmøllerne skal skrottes, er der et nyt problem.

 

20. august 2019 var der et topmøde i Island med de nordiske statsministre samt den tyske kansler Angela Merkel. Mette Frederiksen mente, at de nordiske statsledere inkl. den tyske skulle gå foran med en klimaplan, der som mål skulle have en reduktion af CO2 udledningen på 70% i 2030. Det vil blive svært i Tyskland, hvor man lukker atomkraftværker og i stedet åbner nye brunkulslejer og køber gas fra Rusland.

 

Hvis vi skal redde verden fra katastrofale klimaændringer, skal alle rene energiformer bruges – og som anbefalet af IPCC også atomkraft, som vil kunne levere den nødvendige energi! Vi har tilmed en enestående mulighed i kernekraft baseret på Thorium.

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…