Vi har overladt scenen til elevrådene og fået en ny form for fundamentalisme

Fundamentalisme

Hvorfor finder vi os i, at klimapolitikken er blevet taget som gidsel af landets elevråd? Hver dag byder på oprevne unge mennesker, der med slet skjult nydelse gør op med ”politikerne” og alle os gamle, som ikke har miljøet som første prioritet. Vi er syndere, der lever efter parolen: Syndfloden kommer efter os. Vi kan jo være ligeglade med miljøet, for vi allerede det ene ben solidt plantet i graven, så når regningen for svineriet skal betales, vil vi sandsynligvis for længst være under mulde. Vi giver bare uden at skamme os regningen videre til den efterfølgende generationer. Og det er så dommen over os.

 

Men mens vi endnu er her, må vi hver dag i aviser og på TV iagttage, hvordan dagens drama udspiller sig, når endnu en 17 årig elevrådsformand dirrende af retfærdig harme stiller sig op og meddeler, at eleverne ikke vil modtage undervisning før end politikerne og de gamle indrømmer, at miljøet er det eneste og mest påtrængende problem. Og at det er godt gjort og skammeligt, at det kun er de unge, der er parate til at yde ofre, så jorden fortsat kan bestå.

 

Tiden er nær

Fænomenet er på ingen måde nyt. Hver generation kender til flokken af nyvakte, der med slet skjult fryd kan fortælle, at nu vil de uretfærdige snart blive straffet for deres syndige adfærd. Og nu står vi altså overfor vores generations nyreligiøse bevægelse, hvor de nyvakte frydefuldt boltrer sig i apokalyptiske skildringer af jordens snarlige undergang, og hvor vi kan imødese en retfærdig straf for vores egoisme og hensynsløshed.

 

Tiden er faktisk så snublende nær, at dommedags scenarie kun kan undgås, hvis ALLE fra og med i dag  fuldstændigt ophører med deres syndige og uansvarlige adfærd. Så altså: her i vores klodes begrædelige 13 time træder elevrådsformændene frem og belærer os om, at vi MÅSKE kan undgå Guds retfærdige straf, hvis vi omvender os og gør bod:

 

Vi skal ophøre med at bruge fossile brændstoffer.

 

Vi skal især holde op med at flyve.

 

Biler, toge og skibe skal i det omfang vi overhovedet skal rejse drives af el udvundet af vedvarende energi.

 

Vi må ikke spise kød, kun grøntsager, og kun nogle udvalgte.

 

Vi må ophøre med økonomisk vækst. Miljøet kan ikke bære det.

 

Vi skal satse på lokal selvforsyning, dvs arbejdsdelingen skal begrænses.

 

Denne godhedens katalog kunne sikkert udbygges yderligere. Men er det ikke underligt, at godheden reagerer med afvisning, hvis man i al stilfærdighed foreslår, at en fortsat udvikling af teknologien kunne være en bedre vej fremfor dette korstog mod den moderne verden. Men et sådant forslag duer ikke og må afvises, fordi det fratager de frelste muligheden for via personlige afsavn og anden flagellanteri at tvinge os til omvendelse og bod.

 

Underligt er det også, at de nyvakte ikke vil vide af, at deres dommedagsprofetier er baseret på et spinkelt materiale indsamlet indenfor et meget kort tidsinterval. F.eks regnede det meget lidt denne sommer. Og det er jo iflg de frelste det klare bevis for, at NU er dommedag rykket nærmere. Men hvad skulle man så sige i 1600 tallet, da Rhinen en sommer tørrede ud?

 

Eller isen omkring polerne! Også her har man faktisk op gennem forskellige tider oplevet store forandringer uden at det så betød, at nu gik jorden under.

 

I det hele taget har jorden altid hårdnakket nægtet at gå under, og det skal den nok blive ved med til stor skuffelse for de frelste, der dårligt kan vente på, at vi kollektivt skal lide og blive straffet for vores troløshed overfor jorden.

 

Hvorfor har vi overladt scenen til elevrådene

Men hvorfor er det de 17 årige elevrådsformænd, der skal sætte dagsordenen? Og hvorfor er vore politikere ved at falde over hinanden af iver efter at tækkes de unge? Som det er nu får den kollektive neurose blot lov til at vinde stadigt større fodfæste.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…