Vi bliver stadigt færre: På blot ti år er antallet af danske fødsler faldet dramatisk, medens ikke-vestlige er steget

Arkiv (Foto: Steen Raaschou)

Der er en udvikling i gang, som hverken asylstramninger eller anden form for lovgivning umiddelbart er i stand til at bremse.

 

Her i avisen skrev vi går om dette emne blandt andet, at:

 

”Problemerne er ikke under kontrol. Danmark præges fortsat af en indvandring, der vil føre til dramatiske ændringer i befolkningen og i kultur og samfund,” og fortsatte:

 

”Indvandrere fra ikke-vestlige lande, specielt muslimske lande, vil præge det danske samfund i stigende grad. I den forstand vil Danmark blive stadig mere muslimsk.”

 

Det handler blandt andet om fødsler

En af de faktorer, der er stærkt medvirkende til denne udvikling, er fødsler.

 

Fakta er at ikke-vestlige kvinder fra især de muslimske samfund løbende føder stadigt flere børn, end danske kvinder gør.

 

På blot ti år antallet af danske fødsler faldet med lidt over otte tusinde, medens antallet af børn født af ikke-vestlige kvinder modsat er staget med små tre tusinde.

 

I 2008 fødte danske kvinder i alt 55.921 børn. Vestlige kvinder fødte i alt 2.432 børn, medens ikke-vestlige kvinder fødte i alt 6.685 børn.

 

Ikke-vestlige kvinder fødte således det år 10,2 procent af samtlige børn i Danmark.

 

Det skal ses i relation til, at andelen ikke-vestlige kvinder det år udgjorde 6,1 procent af samtlige kvinder i aldersgruppen 15 – 49 år.

 

Ti år senere var antallet af danske fødsler i 2017 faldet til 47.771. Antallet af vestlige var steget til 2.432 og ikke-vestlige til 9.487 fødsler.

 

Det svarer til, at den ikke-vestlige andel af de nyfødte i 2017 nu var oppe på 15.5 procent samtidig med, at ikke-vestlige kvinder i aldersgruppen 15 – 49 år udgjorde 12,5 procent af samtlige.

 

Til antallet af nyfødte skal desuden lægges de 2.197 børn, som i 2017 fik familiesammenføring på flygtningeområdet.

 

Det er over to tusinde flere end de 99 børn, som under VKO i 2008 blev familiesammenførte.

 

Syrerne og tyrkerne føder flest børn

Af de over ni tusinde børn, som i 2017 blev født af ikke-vestlige mødre, blev langt over halvdelen eller i alt små seks tusinde født i muslimske miljøer.

 

I alt seks muslimske grupper fødte i 2017 over 350 børn, og de er her listet i forhold til fødselshyppighed.

 

Og her fører syrerne stort både i antal nyfødte og i forhold til antal kvinder i den fødedygtige alder, 15 – 49, år i 2017.

 

Syriske kvinder føde i alt 1.311 børn i 2017. Det svarer til, at 5,5 procent af de i alt 24.052 syriske kvinder i den fødedygtige alder det år fødte et barn. Dertil skal lægges de 1.062 syriske børn, der blev familiesammenførte i 2017.

 

Pakistanske kvinder fødte i alt 624 børn i 2017. Det svarer til, at 3,9 procent af de i alt 16.025 pakistanske kvinde i den fødedygtige alder det år fødte et barn. Ingen familiesammenførte børn.

 

Somaliske kvinder fødte i alt 369 børn i 2017. Det svarer til, at 3,1 procent af de i alt 12.027 somaliske kvinder i den fødedygtige alder det år fødte et barn. Dertil skal lægges de 115 somaliske børn, som blev familiesammenførte i 2017.

 

Libanesiske kvinder fødte i alt 504 børn i 2017. Det svarer til, at 3,0 procent af de i alt 16.615 libanesiske kvinder i den fødedygtige alder det år fødte et barn. Ingen familiesammenføringer med børn.

 

Tyrkiske kvinder fødte ikke færre end 1.099 børn i 2017. Men det svarer altså til, at blot 2,7 procent af de i alt 41.292 tyrkiske kvinder i den fødedygtige alder det år fødte et barn. Ét tyrkisk barn blev familiesammenført.

 

Irakiske kvinder ligger bunden hvad angår fødselshyppighed blandt de seks mest fødende muslimske grupper.

 

De fødte i alt 419 børn i 2017. Det svarer til, at 2,3 procent af de i alt 3.534 irakiske kvinder i den fødedygtige alder det år fødte et barn. Dertil skal lægges de femten irakiske børn, som det år blev familiesammenførte.

 

Og denne udvikling vil ubarmhjertigt fortsætte

Man kan jo ikke forbyde folk at føde børn, så denne udvikling vil ubarmhjertigt fortsætte, efterhånden som flere og flere muslimske børn fødes i Danmark.

 

Mange af dem født med dansk statsborgerskab.

 

Af samtlige ikke-vestlige kvinder i alderen 15 – 49 år havde de 69.199 dansk statsborgerskab ud af i alt 158.462 den 1. januar 2018.

 

Og vil helt automatisk føde børn med dansk statsborgerskab.

 

Læg så dertil familiesammenføringerne, som Folketingets store flertal ikke vil røre ved. Kun Dansk Folkeparti slår sig her i tøjret.

 

Denne artikel er baseret på følgende kilder:

http://www.statistikbanken.dk/10017 (Tabelkode: FODIE)

 

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: FOLK2)

 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?MainTable=VAN77&PLanguage=0&Tabstrip=&PXSId=0&SessID=237310958&FF=20&grouping1=201362810205124390731&tfrequency=4 (Tabelkode: VAN//)

 

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Talbelkode FOLK1C)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…