Valg i Nigeria kan også have betydning for Danmark!

Der har været præsidentvalg i Nigeria – Afrikas folkerigeste stat, og trods stor arbejdsløshed og fattigdom drøftede man ikke problemet med en forventet stigning i befolkningen fra 200 til 400 mio. mennesker i 2050. Mange vil søge lykken i Europa og måske i Danmark. Familieplanlægning er ikke på programmet, hvilket er uansvarligt, da det kan ende med sult og nød. Klimaændringer kan desuden betyde mere tørke, færre fødevarer og andre ressourcer.

 

Politikerne i Nigeria, Danmark eller andre steder er ikke klædt på til at bremse en global opvarm­ning og er tilsyneladende mere interesseret i at beholde deres job og vinde næste valg end at vinde kampen mod global opvarmning, som ikke kun er et lokalt med et globalt problem! Politikerne burde drøfte med videnskabsfolk, hvad man skal gøre for klimaet, men de har i stedet ansat spindoktorer og PR folk til at fremme deres egen image. Under 2. verdenskrig havde den britiske politiker Winston Churchill fagfolk bag sig, da han vidste meget om militær og krig men ikke om alt andet indenfor fredens politik. Han lyttede til eksperter og tog derefter sin beslutning.

 

Problemet er overbefolkning og mangel på ren energi. Politikerne fortsætter med at bruge olie, gas og kul – i Tyskland med bl.a. brunkul, da Angela Merkel besluttede at nedlægge atomkraft­værkerne, der leverer ren energi. Man har åbne miner med brunkul, der er den mest forurenende kulform. Det må sværte Angela Merkels eftermæle! Hun har ikke lyttet til videnskabsfolk men gået efter populistiske holdninger for måske at sikre sig genvalg, hvad hun alligevel ikke fik!

 

Under klimatopmødet (dec. 2018) i Katovice i Polen var det svært at tale om stop for brug af kul, som er hovedenergien i Polen, og ved det nylig afholdte migrationsmøde i Egypten drøftede man heller ikke overbefolkning, selvom Egypten øger befolkningen med 1 mio. mennesker om året.

 

Et valg i Nigeria kan have påvirkning i Danmark, hvis der ikke kommer styr på befolknings­tilvæksten og deres ‘overskud’ af mennesker sendes til EU. Et valg i Danmark vil ikke påvirke globalt, men Danmark vil gerne være førende indenfor klimateknologi o.l. Vi burde støtte forskning og udvikling af thorium atomkraft, for vore vindmøller kan kun levere en begrænset indsats og skal konstant have en stabil backup energi. I mange lande er der forskning og udvikling af nye former for atomreaktorer, som vil kunne levere billig og stabil energi døgnet rundt. Før 1970 var man i Danmark for atomkraft, men en folkestemning vendte holdningen til denne rene energi!

 

Danmark tjener godt ved eksport af vindmøller med støtte fra eksportkreditfonden, og i Kenya blev der i 2018 opstillet 365 Vestas vindmøller – den største vindmøllepark i Afrika – Lake Turkana Wind Power. Vindmølleparken var længe om at blive tilsluttet el-nettet, så folk skulle betale bøder, og folk og dyr måtte flytte for at skabe plads til de landskabsødelæggende møller.

 

I det fattige Oaxaca i Mexico har danske Vestas og andre vindmøllegiganter opsat massevis af vindmøller – med modstand fra den lokale befolkning, hvis marker ikke længere kan bruges til græsning for deres dyr eller til traditionelle medicinplanter. Befolkningen bliver som andre steder lokket med penge eller truet til at gå med til at afgive områder til  vindindustrien, men det ender ofte med, at afgivne løfter om strøm og velstand ikke bliver overholdt, så mange fattige forbliver fattige.

 

Vind og sol kan supplere men ikke levere nok energi til verdens befolkning, der stiger med ca. 82 mio. flere mennesker pr. år, og havde man lyttet til Niels Bohr og hans ide om atomkraft til fredelige formål, havde vi ikke været i den nuværende katastrofale situation! Vi bør inkorporere alle former for energi – og det er vigtigt, at man ikke udelader atomkraft – af følelsesmæssige årsager!

 

Den unge generation vil gerne leve på en klode, der ikke er ødelagt af global opvarmning, de vil gerne spise muslinger, der ikke er deforme af plast i havet, de vil gerne se et levende Great Barrier Reef i farver, og de vil gerne have en fremtid på en jord, der ikke er ødelagt!

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…