USA’s exit fra Syrien giver Danmark større forpligtelse til at støtte Israel

Hvis vi kendte vores besøgelsestid, vendte vi 180 grader rundt i vores forhold til Israel, for situationen er kvalitativt ændret af, at USA er væk.

 

Det har hverken økonomien eller viljen til at optræde som garant for udviklingen i Mellemøsten.

 

Så nu er vi altså overladt til os selv i denne gudsforladte region, hvis failed states og lange tradition for krige gør Europa til et helle for de mange, der i fremtiden vil vælge at flygte derfra enten som migranter eller politiske flygtninge. Israel er regionens eneste fungerende demokrati, hvis befolkning har skabt en økonomisk velfungerende stat, der kan brødføde befolkningen.

 

Valget burde være let, for der er ikke noget alternativ, men desværre er det næppe sådan. Ledet af Mogens Lykketoft, Venstrefløjen og nogle liberale har vi siden 1967 dæmoniseret det Israel, der i en region befolket af ulve har kæmpet vores kamp. Denne besynderlige og utaknemmelige adfærd lod sig praktisere så længe vores israelfjendtlige politiske uansvarlighed ingen konsekvenser havde, fordi USA støttede Israel og dermed sikrede vore interesser i regionen.

 

Men en besynderlig politik var det. De venstreorienteredes mareridt var det jo, at hvis islamismen fik magt som den havde agt, så tog islamismen over, og så blev Israel endnu en arabisk slyngelstat som Saudi-Arabien, Iran, Syrien og Egypten. Men selv de, der i retfærdighedens navn ønskede en islamisk magtovertagelse i Israel, måtte i et ubevogtet øjeblik på toilettet knibe sig i armen og i deres stille sind bede til, at det ikke skete. Men den grundlæggende usikkerhed rummede de venstreorienterede fint, så længe de vidste, at USA var garanten for, at deres uansvarlige ønsker aldrig ville kunne virkeliggøres.

 

De venstreorienterede vidste jo lige så godt som alle andre, at deres islamistiske venner i regionen som Hamas, Det Muslimske Broderskab og Hizbollah var dybt upålidelige og antidemokratisk grupperinger, hvis ekstreme syn på menneskerettigheder og kvindesyn, de egentlig burde sky som pesten. Men hvis konflikten med Israel gav dem lejlighed til at flashe deres korrekte sindelag, så gav de gerne køb på idealerne. Det gælder f.eks Pernille Skipper, der gerne optræder sammen med terrorbevægelsen Hamas, og på den måde legitimerer både deres kvindesyn og deres ønske om at ødelægge Israel.

 

Men nu er de venstreorienteredes fripass løbet ud. Mellemøsten er overladt til os, for det er vores problem. USA vil koncentrere sig om et forsvar af USA’s grænser. Nu må det evigt opportunistiske og fodslæbende Europa og de appeasement fikserede socialistiske partier Danmark gå i gang med en revidering af deres opfattelse af Israel.

 

Anskuet i dette nye perspektiv er det måske ikke mere så oplagt at støtte Iran og dets politik. Nu er tiden kommet, hvor vi overladt til os selv må finde ud af, hvad der skal til, for at vi kan forsvare vores interesser i Mellemøsten og hindre at vanviddet der gør os til ofre for gigantiske flygtningestrømme.

 

Hvordan vi end vælger at gribe dette paradigmeskift an, så er den grundlæggende forudsætning, at vi økonomisk og forsvarsmæssigt solidariserer os med Israel, der er den eneste legitime og demokratiske stat i regionen, som vi kan samarbejde med.

 

Svend Lindhardt

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…