Ulovligt fravær i skolen bliver nu straffet – forældrene rammes på pengepungen

Modelfoto, Colourbox

1. august trådte nye regler i kraft på skoleområdet.

 

Har børn mere end 15 procent ulovligt fravær fra skolen, skal skolen underrette kommunens socialforvaltning, som herefter skal fratage familien børne- og ungeydelsen.

 

Opgørelsen af fravær sker kvartalvis, og i det netop indledte kvartal, som er et kort af slagsen, vil man på syvende fraværsdag komme over grænsen. (Aarhus-lokalavisen)

 

Børnefamilierne har ikke fået besked

Ifølge beregninger fra Aarhus Kommune er 800 familier i kommunen i risiko for at få frataget børneydelse. På landsplan anslår man, at 20.000 familier er i risikogruppen.

 

Det oplyser børn og Unge-rådmand i Aarhus Thomas Medom (SF). Han er utrilfreds med den manglende information om den ny regel.

 

Lørdag ud med en advarsel til de aarhusianske skoleforældre på Faceboook. Han skriver blandt andet:

 

Der er grund til at udstede en advarsel: Skoleforældre skal være opmærksomme på, at det i fremtiden er ekstra vigtigt, at jeres børn kommer i skole. Hvis en elevs ulovlige fravær smutter over 15 procent i et kvartal – i dette kvartal sker det ved den 7. fraværsdag – er den lokale skoleleder ikke alene lovmæssigt forpligtet på at sende en underretning til kommunens socialforvaltning.

 

Socialforvaltningen er også forpligtet til at træffe afgørelse om at trække børne- og ungeydelsen fra forældrene. I Aarhus forventer vi at mindst 800 familier bliver ramt og på landsplan over 20.000 familier.

 

At bekæmpe fravær fra skolerne for alle elever er et ædelt ønske og et nobelt hverv. Men at risikere at ramme alt for mange forældre på pengepungen på så løseligt et grundlag, er ikke godt nok.

 

Langt, langt de fleste af de familier der kommer til at miste børneydelsen vil ikke være familier på forlænget weekend, men familier hvor angst, skolevægring, sygdom og psykisk sårbarhed er årsagen til at børneydelsen standses.

 

Rådmanden kommer med hård kritik af ministeriet:

 

Den nye praksis er indført fra 1. august, og gælder altså i dette øjeblik. Dette er på trods af, at der har været både graverende regnefejl i det lovforberedende materiale, hvilket ministeriet har erkendt. Derfor er der endnu ikke udstedt en ny bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. Den lovede oplysningskampagne til forældrene er ikke gennemført. Efter min mening et meget skrøbeligt grundlag at pålægge såvel skoleledere en ny, indgribende handling som socialrådgivere en ordentlig dynge ekstraarbejde for de mange underretninger, som må forventes at komme ind.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…