Ikke-vestlig indvandring koster 34 mia om året, siger Finansministeriet – men mange udgifter er slet ikke regnet med

Muslimske kvinder med barnevogn på Nørrebro i København (Foto: Privat)

Overskrift

Ikke-vestlig indvandring koster 34 mia om året – men der er mange ting, der mangler i det regnestykke

Artikel

Finansministeriet har skrevet en rapport om nettoudgiften ved ikke-vestlig indvandring for Danmark  i 2018. Rapporten viser, at ikke-vestlig indvandring koster 34 MILLIARDER om året. Beregningen er baseret på disse tal:

 

Beskæftigelsesfrekvens (relativt lav) og Antal, der modtager overførselsindkomst (der er relativt høj)

Gennemsnitlige udgift til serviceydelser(uddannelse, pleje, børnehave og kulturudbud)

Skattebetalingen trækkes fra og derefter står man med nettotallet, der er en udgift på  34 milliarder kroner.

 

Dette er ikke medregnet

OBS: i beregningen af udgiften på 34 milliarder er alene medregnet udgift til uddannelse, pleje og kultur.

 

Det vil sige, at følgende udgifter er IKKE medregnet: Massive udgifter til for eksempel retsvæsen, fængsel, exitprogrammer, døgnbevogtning af debattører, jøder, tegnere og politikere, brændte biler, tandudbedring, forsikringsskader og ….mistet tillid og tab af ytringsfrihed, der ikke kan gøres op i penge.

 

Udlændinge og Integrationsministeriet alene koster 4 milliarder pr år.

 

Dertil kommer at danskerne også betaler 17 milliarder i u-landsbistand.

 

Det er ikke et urimeligt skøn at ikke-vestlig indvandring koster 70 millarder pr år, hvis merudgift til politi og retsvæsen osv medregnes. Det er næsten 10 % af statens budget !

 

Penge betalt af de hårdest beskattede borgere i verden, som dertil har det største afgiftstryk og et moms-regime, der ikke findes andre steder – og højeste pensionsalder i verden.

 

Desuden kan den mistede tillid og ytringsfrihed ikke opgøres i penge.

 

Indvandrere udgør 30 % af befolkningen i en aldersgruppe

Af Finansministeriets rapport  fremgår også, at en fremskrivning af befolkningstallet viser, at indvandrere udgør 30 % af befolkningen i aldersgruppen 20 – 30-årige fremadrettet (fra 2018). Det er efter det oplyste en tilfældig aldersgruppe, som rapporten fremskriver. Se side 17 i rapporten.

 

Indvandrerne udgør altså en meget stor del af unge mennesker i den fødedygtige alder.

 

Indvandringen er lavt sat

Finansministeriets prognoser er baseret på, at der alene kommer cirka 5000 indvandrere til Danmark pr år fremover dvs en meget stram indvandringspolitik.

 

Hvis indvandringen bliver større vil udgifterne også stige.

 

Kilde: Finansministeriets rapport ”Fremskrivning af indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser”, maj 2018

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…