Tre tidligere udenrigsministrer advarer mod Trumps plan for fred – men fortidens Mellemøstpolitik var dødsensfarlig

Uffe Ellemann-Jensen, Per Stig Møller og Mogens Lykketoft advarer i Berlingske mod, at Danmark og andre europæiske regeringer ”følger Trumps farlige Mellem-Østen politik”.

 

Inden længe offentliggør Trump-regeringen en ny plan for Mellemøsten. En stor gruppe af tidligere europæiske toppolitikere – heraf flere danske – advarer Europa mod at følge planerne, skriver avisen.

 

Det kalder på kommentar:

 

De profetisk begavede

For det første er det utroligt godt gået, at de, endnu inden Trumps plan er offentliggjort, kan advare mod den. Men det kan man altså, når man er så klog og erfaren som dem. Vi er simpelthen super heldige, at vi her i dette lille land har ikke mindre end tre profetiske begavelser, der kan give os indsigt i morgendagens tildragelser. Det er virkelig stort!

 

Fortidens Mellemøstpolitiks fortræffelighed

Og vores følelse af taknemmelighed overfor dem bliver jo ikke mindre af, at de med deres erfaring og indsigt kan advare os om, at Trumps deal of the century er FARLIG. Vi må gysende se i øjnene, at fortidens mellemøstpolitik, som bl.a de tre profetisk begavede vise mænd stod for, er under afvikling pga den helt umulige Trump, der slet ikke ejer deres klogskab og indsigt.

 

Den uduelige Trump ser simpelthen ikke, at fortidens Mellemøstpolitik var langt mindre farlig.

 

At synspunktet er lysegrønt nonsens, skal man ikke lade sig genere af. Enhver, der kaster et uhildet blik på Vestens Mellemøstpolitik fra 1948, vil hurtigt kunne overbevise sig om, at fortidens Mellemøstpolitik var en uhyre farlig politik, der resulterede i adskillige krige og en gigantisk sum af menneskelig lidelse.

 

Fortidens mellemøstpolitik var karakteriseret ved, at vi aktivt gennem FNs organisationer og Den Arabiske Liga understøttede, at de mange palæstinensiske flygtninge og deres efterkommere (5,1 million) blev fastholdt i flygtningelejre, hvor de blev understøttet i, at de alle havde et retskrav på genindsættelse i Israel. Skønt alle (inklusive vore tre profeter) så udmærket vidste, at genindsættelsen var en fuldstændig umulighed, fastholdt vi dem alligevel i deres flygtningelejre i dette falske håb.

 

Så kunne de sidde der og drømme om et Palæstina, hvor det store flertal aldrig havde været, medens de samtidig af arabiske stater i samarbejde med PLO blev skamløst udnyttet som fedayen krigere mod Israel. Og denne uredelighed anfægtedes aldrig af vore tre vise mænd. De anerkendte det gennemkorrupte og svigagtige PLO som det palæstinensiske folks legitime repræsentant i kampen mod Israel.

 

Læs også
USA støtter Israel mod EU

Ronkedorernes manipulation og kynisme

Fortidens Mellemøstpolitik var dødsensfarlig, fordi dens apologeter bevidst gjorde sig blinde for det massive svigt, som det palæstinensiske folk var udsat for. For dem var det vigtigere at opretholde deres egen  feel-good fornemmelse end at formulere en Mellemøstpolitik baseret på realiteten: ISRAEL ER KOMMET FOR AT BLIVE.

 

Der er grund til at tro, at der med Trump har indfundet sig en større realitetssans, og det er ikke et øjeblik for tidligt. Men symptomatisk er det, at de tre gamle, kloge og meget erfarne udenrigsministre føler sig kaldede til at advare mod fornyelsen. Det er en skamløshed, for de ved så udmærket godt, at den største fare og ulykke for palæstinenserne og Mellemøsten er, hvis fortidens mellemøstpolitik videreføres.

 

Svend Lindhardt

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…