Uautoriserede personer havde adgang til politifølsomme sager – Rigspolitiet har nu indledt en undersøgelse

Efter at Rigspolitiet er blevet orienteret om, at et teleselskab har benyttet sig af ikke-sikkerhedsgodkendt personale, har Rigspolitiet nu indledt en undersøgelse.

 

Det sker, efter at Justitsministeriet den 5. juli 2019 blev orienteret om, at Erhvervsstyrelsen den 21. juni og den 2. juli 2019 har modtaget indberetning fra et teleselskab.

 

Det var selskabet selv, der slog alarm efter at have konstateret, at medarbejdere uden den nødvendige sikkerhedsgodkendelse har haft adgang til informationer i et særligt sagsbehandlingssystem til følsomme politisager, herunder oplysninger om aflytning.

 

Vedrører seks hundrede kunder i selskabet

Den uautoriserede adgang har eksisteret siden 2014, og det drejer sig skønsmæssigt om følsomme oplysninger vedrørende ca. 600 kunder i teleselskabet.

 

Det er ifølge teleselskabet uklart, hvor mange ikke-sikkerhedsgodkendte medarbejdere, der har haft adgang til de følsomme personoplysninger. Politiet har indledt en efterforskning af det konkrete sikkerhedsbrud.

 

Justitsministeriet har nu anmodet Rigspolitiet om i samarbejde med Erhvervsstyrelsen at iværksætte tilsyn med teleselskaberne.

 

Vil sikre, at selskaberne overholder reglerne

Formålet er at sikre, at selskaberne overholder Rigspolitiets anvisninger i forhold til sikkerhedsforskrifter med videre i de sager, hvor teleselskaberne bistår politiet. Rigspolitiet vil i samarbejde med Erhvervsstyrelsen meget hurtigt iværksætte tilsyn med teleselskaberne for at sikre dette.

 

”Det er afgørende, at vi er sikre på, at det personale hos teleselskaberne, som får kendskab til politiets aktuelle efterforskninger, lever op til kravene til sikkerhedsgodkendelse. Derfor indskærper vi nu for hele branchen, at de skal efterleve de gældende regler på området,” siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg i en pressemeddelelse.

 

I samarbejde med domstolene og forsvarsadvokaterne

Endvidere vil Rigspolitiet i forbindelse med det aktuelle arbejde vedrørende aflytnings- og teledataområdet i Rigspolitiet iværksætte en række relevante tiltag, der skal understøtte at sikkerheden omkring bistand til politiet i forbindelse med indgreb i meddelelseshemmeligheden skærpes.

 

Endelig vil Rigspolitiet i samarbejde med Rigsadvokaten og i dialog med domstolene og forsvarsadvokaterne vurdere, hvorvidt sikkerhedsbrudene vil få eller har haft konsekvenser i forhold til verserende eller afsluttede straffesager.

 

Området reguleres af bekendtgørelse nr. 1144 af 20. november 2006 om telenet- og teletjenesteudbyderes praktiske bistand til politiet i forbindelse med indgreb i meddelelseshemmeligheden (sikkerhedsgodkendelse af personale i telebranchen) hvoraf det fremgår:

 

“Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal sikre, at medarbejdere eller repræsentanter for udbyderen, der forestår kontakten til politiet i forbindelse med indgreb i meddelelseshemmeligheden, jf. lov om rettens pleje kapitel 71, sikkerhedsgodkendes af Rigspolitiet til at håndtere klassificerede oplysninger.”

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…