Til møde med hizb ut-Tahrir: Luften var tyk af had til Vesten og til kvinder

Kvinder holdes adskilt fra mændene ved et Hizb ut-Tahrir møde (foto: privat)

Hizb ut-Tahrir har stille og roligt fået lov til at vokse sig store og stærke. Nu er den rabiat muslimske organisation  parat til at indtage selve Christiansborg Slotsplads. Den Korte Avis har advaret med mange artikler gennem flere år. Denne artikel blev trykt for seks år siden  15.4.2013:

 

Det var en ydmyg nødudgang i Nørrebrohallens fjerneste hjørne der udgjorde ´kvindernes indgang´ da Hizb-ut-Tahrir indbød til stormøde under titlen ”Hvordan løser islam bandekonflikten?

Som forventet blev det et møde i klassisk Hizb-ut-Tahrir stil, fyldt med højrøstede hadetaler om vestens djævelskab og fordærv.

 

Fremmødet var stort og mange måtte stå op,  især i ´kvindesektionen´ som udgjorde cirka en tredjedel af hallen. Imidlertid fik arrangørerne hurtigt understreget, at reglerne er, at ingen måtte gå ind i det andet køns område.

Der var enkelte muslimske piger/kvinder med vestlig påklædning og uden slør, andre var til gengæld helt slørede. Der var få danske kvinder fra lokalområdet, én gav udtryk for, at hendes fordomme om Hizb-ut-Tahrir blot var blevet bekræftet ”for der er jo ikke spor af imødekommenhed og samarbejde på dagsordenen hos dem”.

 

Derimod blev det cementeret, at islams løsning på bandekonflikten er at ”nedbryde den vestlige mentalitet som er opstået i de unge”. Den vestlige mentalitet beskriver Hizb-ut-Tahrir som værende grådig, uærlig, amoralsk, hyklerisk, gudsløs og frem for alt styret af et djævelsk nytteprincip.

 

De vestlige værdier er årsag til bandekrig

Så Hizb-ut-Tahrir kan faktisk godt forstå hvorfor det går galt, for nogle unge muslimer, når de integrerer sig til dét, og der opstår et begær for magt, hurtige biler, guld og kvinder.  ”Da vores forældre kom i sin tid, var der ingen der var på kant med loven, men se blot hvordan det er gået deres børn, fordi de har forsøgt at integrere sig”.

Ifølge Hizb-ut-Tahrir handler det for muslimerne ene og alene om at være gudfrygtige og loyale overfor Allah, og ikke overfor boligblokken, byen eller det land man bor i. Og for at opbygge en korrekt islamisk identitet ligger der naturligvis et stort ansvar på mødrene, når de opdrager de kommende generationer.

 

Det betyder for eksempel, at børnene lærer , at der i islam er håndsafhugning for tyveri, piskning eller henrettelse for hor, det samme for mord. Og børnene skal lære at hverken alkohol eller euforiserende stoffer er tilladt i islam. Hvis børnene lærer om det fra de er små, og ellers forsager alt vestligt så vil de muslimske bander forsvinde.

 

Det er mødrene, der bærer ansvaret

Det er mødrenes opgave at lære børnene om de grundlæggende islamiske regler, og hvad det indebærer af straffe på dommedag, hvis de ikke følges. Men som der også blev understreget, er det i det hele taget meget vigtigt at også ALLE muslimske søstre tager opgaven på sig med at omvende de vildfarne brødre fra bandemiljøerne.

 

Det kan undre hvorfor kvinderne skulle henvises til et hjørne, hvor de var nød til at dreje nakken af led hvis de ville se på taleren, når man åbenbart mener kvindernes rolle er så vigtig? Men det er sikkert et klogt valg at pege på kvinderne/mødrene, dels fordi det friholder hannerne selv for ansvar, men også fordi især kvinderne ofte er hjernevasket med detaljerede skrækscenarier om helvede.

En ´underkastet´ troende og gudfrygtig kvinde er den bedste ambassadør for islam. Profeten Mohammed berettede jo også, at de fleste beboere i helvede er kvinder, og at de er endt der, for eksempel fordi de har fristet mændene til at få syndige tanker – mod mændenes vilje naturligvis. Måske har de ikke dækket sig ordentlig til eller de har ikke været tilstrækkeligt taknemmelige overfor deres mænd. Ifølge islam kan der jo være mange grunde til at kvinder ender i helvede.

 

Det kan undre hvordan det kan gå til, at så mange yngre muslimske kvinder kan acceptere en rolle som andenrangs menneske, uden reel personlig myndighed og autonomi.

 

Luften i Nørrebrohallen emmede af dette kvindesyn, og den blev ekstra tyk hver gang det obligatoriske råbekor af hanner stemte i med erobringskaldet ”takbir  – allahu akbar”. Kvinderne er naturligvis ikke med i råbekoret, dels fordi det er ukvindeligt, men også fordi remsen relaterer til mændenes forpligtelse til jihad.

 

Som tilskuer til dette cirkus er det uundgåeligt at spørge om det er rimeligt, at Hizb-ut-tahrir kan udfolde deres hadetaler fra offentlige huse betalt af danske skatteydere?

 

Hizb-ut-Tahrir går ind for kønsapartheid.

 

De er imod enhver form for integration mellem muslimer og ikke-muslimer.

 

Deres opråb til muslimerne i lokalsamfundene er at ”muslimerne aldrig skal spørge kufr-kommunen om hjælp ”.

 

Pudsigt nok har Hizb-ut-Tahrir ikke selv problemer med at spørge ´kufr-kommunen´ om hjælp når der skal lånes lokaler til deres møder!

 

Betegnelsen ´kufr´ er en nedsættende betegnelse for en ikke-muslim, en vantro.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…