Stemningsdemokratiet udleves for fuldt drøn

STEMNINGSDEMOKRATIET UDLEVES FOR FULDT DRØN!

 

Jeg læste i et dagblad forleden et indlæg forfattet af en Tina Davidsen. Det var sådan set overskriften, der fik mig til også at læse artiklen, nemlig ”Du danske sommer..”. Således at støde på en af de rigtig gode danske sommersange fra Højskolesangbogen vækker mange gode minder om barndommens og ungdommens skoleafslutninger, hvor et skoleår sluttede, en dejlig lang sommerferie ventede, og for enden af det hele et helt nyt og spændende skoleår.

 

Tog læserne med ud på en oplevelsesrig løbetur

 

Skribenten tog læserne med ud på sin daglige løbetur, og det blev en skøn oplevelse, hvor man kom i nærkontakt med løberutens mangfoldige indtryk af alt, hvad en rigtig dansk sommer kan tilbyde af blomster, fuglesang m.v. – Men har man læst Tina Davidsens tidligere artikler, så ved man godt, at hendes dybeste ærinde ikke er at beskrive, hvor dejligt og hvor naturskønt et fædreland, vi har. Ingen roser uden torne. Og fra den danske sommeridyl blev vi som læsere da også konfronteret med, hvor forfærdeligt og hjerteløst  et land vi også er, fordi vi behandler sagesløse fremmede, der er flygtet fra krigens rædsler i deres hjemlande på en måde, vi ganske enkelt ikke kan være bekendt.

 

Stemningsdemokrati bygget på følelser og ikke på realiteter

 

Så kender man Tina Davidsen igen (!). Hvorfor skal beboerne på Sjælsmark marginaliseres, og hvorfor skal børnene ikke i lighed med danske børn have lov til at lege og føle sig fri i det dejlige danske sommerlandskab? Den er lige til højrebenet – nej, undskyld: Venstrebenet! Er det gået den humanistiske og altfavnende (al respekt for det!) Tina Davidsens næse forbi, at Sjælsmark er et opholdssted for dybt kriminelle afviste asylansøgere, som trods udvisningen afviser af forlade landet? De har i den sammenhæng taget deres egne børn som gidsler. Skal det belønnes med jordbær med fløde? Ja, det skal det i den nye regerings og i Tina Davidsens optik, for det demokrati, de repræsenterer, er nemlig et rent stemningsdemokrati bygget på følelser og ikke på realiteter! Derfor har de også så let ved at dele os alle op i de gode og de onde. Hvis man tillader sig at mene, at åbne grænser og åbne kasser ikke lader sig forene, hvis en nation skal hænge sammen på længere sigt – ja, så er man sat i Tina Davidsens og den nye regerings gabestok!

 

Også de borgerlige partier bidrager desværre til stemningsdemokratiet g er dermed med til at undergrave et sundt folkestyre

 

Som i udlændingepolitikken således også, når det gælder klimaet. – Og her bærer ikke alene venstrefløjen, men nu også de borgerlige partier ved til stemningsdemokratiets heftigt brændende bål. Således så jeg forleden Berlingskes chefredaktør, Tom Jensen, citeret for følgende rammende kommentar i Kristeligt Dagblad, som citerer ham fra en udtalelse i Information: ”Det var indlysende, at klima ville blive tema nummer ét ved valget. Og jeg savnede borgerlige svar på hvordan klimaproblemerne skal løses. I stedet hørte jeg ekkoer af venstrefløjens svar på det.” – Igen ser vi stemningsdemokratiet for fuld udblæsning. Styret af en uoplyst frygt og en effektiv hjernevask af befolkningen går samtlige partier efter at optimere stemmetallet, og er opskriften næsten selvlysende grøn, så er det den, man følger, uanset om man er rød eller blå (!). Beskæmmende set med sunde demokratiske briller, men sådan fungerer et stemningsdemokrati altså anno 2019.

 

Klimaalarmisternes lange fingre på vej ned i skatteydernes i forvejen hårdt prøvede lommer

 

Klimaalarmisterne har sejret, og de stikker meget snart deres lange fingre ned i skatteydernes allerede hårdt prøvede lommer. Aldrig har så mange politikere ladet sig gribe af overdrivelse, begrebsforvirring og selvskabt plage. Det bliver ikke sjovt for dem den dag, vælgerbefolkningen opdager, hvordan de er blevet lænset på grundlag af uimodsagte klimaskrøner fra politisk hold sekunderet af  studieværterne i diverse massemediers efterplaprende ammestuesnak. Hvorfor forties den kendsgerning, at klimaændringerne ligger inden for de naturlige udsving, som man har oplevet de seneste 500 år? Hvorfor har FN’s klimapanel og dets medløbere monopol på at have adgang til medierne og dermed meningsdannelsen? Hvorfor hører vi aldrig de mange videnskabsfolk, der problematiserer, om CO2 nu også er den store klimasynder, og om så stor en del af klimaforandringerne nu også er menneskeskabte?. Det er næsten tragikomisk, hvis venstrefløjen – nu i skøn forening med de borgerlige – har ladet sig spænde for en skrupelløs storkapitals vogn, der naturligt nok skubber en tvivlsom klimateori foran sig i kampen for at tjene masser af penge. Og ikke mindst socialistiske politikere har jo i klimasagen en oplagt mulighed for endnu engang at forsøge at indføre totalitære tilstande med det ædle formål at redde verden.

 

Lad mig slutte med at citere Jens Morten Hansen, lic.scient., adjungeret professor og tidligere statsgeolog og direktør for Forskningsstyrelsen: ”Udstyret med allerede eksisterende embedsværk skal dette præsteskab gøres til regeringer og regeringsduelige oppositioner, der hver til sin tid kan foretage inddrivelsen af frelserskat og forestå afladshandlen med udledningskvoter, skattefradrag, tilskudsordninger, forskningsmidler, vindmølleparker….vegetabilsk kød og kødløse dage, mens de forførte menigheder skal tage sig af at få de frelste og farisæerne båret frem som spidskandidater i alle opstillingskredse.”

 

Ja, stemningsdemokratiet har indfundet sig og etableret sig – i sandhed en fattig og farlig afløser for det rodfæstede folkestyre bygget på indsigt og livserfaring!

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…