Søren Pape kommer med et tilbud til Mette Frederiksen – han har bare ét problem

Arkivfoto

På det konservative landsråd kom partiformand Søren Pape Poulsen med et tilbud til statsminister Mette Frederiksen:

 

Pape forudser, at S-regeringen får problemer med Enhedslisten, når den skal skaffe flertal for sin politik. Derfor tilbyder han, at De Konservative kan indgå som samarbejdspartnere i stedet for Enhedslisten på en række politiske områder.

 

De konservative kan med deres 12 mandater erstatte Enhedslistens 13 mandater, hvis regeringen skal nå et flertal.

 

K-lederen nævnte blandt andet klimapolitik, retspolitik, udlændingepolitik og i et vist omfang erhvervspolitik.

 

Med dette tilbud søgte Pape at profilere De Konservative som et samarbejdssøgende og resultatorienteret parti. Eller med den klassiske konservative formulering, som han også brugte:

 

De Konservative vil være ”borgerlige stemmer, der arbejder”.

 

Med den melding søger Pape at bringe De Konservative yderligere væk fra den marginale position i dansk politik, som partiet har befundet sig i.

 

Et første skridt i den retning blev nået, da partiet ved folketingsvalget oplevede en fordobling af sit mandattal fra 6 til 12 mandater.

 

Rød blok kan ikke regere Danmark

Pape har klart en pointe i at påpege, at Mette Frederiksen på afgørende punkter vil være nødt til at finde et flertal uden om Enhedslisten. Udover de områder, som Pape nævner, gælder det i høj grad den generelle økonomiske politik.

 

Her må hun hente borgerlig hjælp.

 

Det er et generelt vilkår for rød blok: Man er simpelt hen ikke i stand til at regere Danmark alene på et rødt flertal. På store områder må blå partier inddrages.

 

Så langt har Pape virkeligheden med sig. Han kan sikkert også hente en vis velvilje hos en del vælgere ved at understrege, at De Konservative er et parti, der ønsker samarbejde i Folketinget.

 

Papes problem

Men Pape har ét problem: Han kan ikke regne med, at K kommer til at stå som den eneste borgerlige samarbejdspartner for Mette Frederiksen.

 

Hun vil i hvert fald forsøge ihærdigt at få andre borgerlige partier involveret i store forlig, herunder om den økonomiske politik, udlændingepolitikken og klimapolitikken.

 

Hvis hun kun lige kan få De Konservative om bord, vil hendes grundlag for at regere være spinkelt og usikkert. Hun har en klar interesse i at skabe nogle resultater, som også Venstre og Dansk Folkeparti tager medansvar for.

 

Ellers kan hun risikere at komme under en politisk spærreild fra hovedparten af blå blok. Det vil skabe en ustabil situation for S-regeringen.

 

Man må derfor regne med, at Mette Frederiksen på vigtige punkter vil søge at lave forlig med Venstre og Dansk Folkeparti. De Konservative kan meget vel også få en rolle, men regeringen vil sigte mod bredere forlig end som så.

 

Store krav fra blå partier

Mette Frederiksen må så regne med, at Venstre og Dansk Folkeparti vil stille betydelige krav for at deltage i forlig. Ligesom det var tilfældet, da Socialdemokratiet senest havde statsministerposten – under Helle Thorning-Schmidt.

 

Om De Konservative vil forsøge at komme i centrum med mere lempelige krav til regeringen, er det for tidligt at sige. Sandsynligheden taler for, at Mette Frederiksen helst vil undgå smalle flertal, som kun lige og lige hentes hjem på konservative stemmer.

 

Men Søren Pape har i hvert fald fået profileret De Konservative som et parti, der ikke ønsker at ende som en marginaliseret del af dansk politik. Det blev mødt med tilfredshed på partiets landsråd.

 

Sloganet om ”borgerlige stemmer, der arbejder”, har fået nyt liv i et parti, der har været gennem hårde tider.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…