Socialdemokratiet svinger nu kraftigt til venstre i både den økonomiske politik og udlændingepolitikken

Skærmprint fra 1. oktober (FT-TV)

Socialdemokratiet har fået regeringsmagten i en alliance med de røde partier. Det ses meget tydeligt på det politiske grundlag, som S-regeringen vil arbejde på.

 

Socialdemokratiet foretager et kraftigt sving til venstre. Det gælder både i den økonomiske politik og i udlændingepolitikken.

 

Denne venstredrejning er et forsøg på at holde sammen på rød blok. Men den kan få alvorlige konsekvenser for Socialdemokratiets fremtid, og frem for alt kan den skabe meget store problemer for det danske samfund.

 

Risiko for overophedning af økonomien

Regeringen tiltræder i en situation, hvor der er kraftigt gang i dansk økonomi.

 

Efterspørgslen på arbejdskraft vokser kraftigere end arbejdsstyrken i 2019 og 2020. Sammen med de lave renter giver det en risiko for, at økonomien bliver overophedet. Med stigende lønninger og priser.

 

Alligevel vælger S-regeringen i denne situation at komme mere benzin på bålet ved at øge det offentlige forbrug markant.

 

Dette er klassisk venstreorienteret politik: Man pumper penge ud via offentligt forbrug for at give gaver til befolkningen og skabe hurtig vækst.

 

Man trækker endda veksler på fremtiden: Her og nu øger man det offentlige underskud, og meningen er så, at man skal hente disse penge hjem ved at stramme op igen i 2024.

 

Det kan dog meget vel vise sig, at det bliver sværere at stramme op i 2024 end i dag. Alligevel brænder man pengene af i dag.

 

Regningen skal betales

Men regningen for den rundhåndede politik skal betales.

 

En stor del af den skal betales af erhvervslivet. Med fornyet afgift på generationsskifte i familieejede virksomheder. Med afskaffelse af skattefrihed på arbejdstelefon. Og med øget arbejdsgiverbetaling til sygedagpenge.

 

Dette er en kortsigtet politik: Den svækker dansk erhvervsliv og kan skabe samfundsøkonomiske problemer.

 

Politikerne vil altid stå over for en balancegang her:

 

Man ønsker at give de borgere, der har behov for det, flere økonomiske midler og et bedre liv. For eksempel ældre, syge eller unge under uddannelse – og grøn omstilling. Men man ønsker også at sikre økonomisk stabilitet, så samfundet kan køre godt på længere sigt.

 

Den socialdemokratiske regering er faldet for fristelsen til at skrue så meget op for det offentlige forbrug her og nu, at det truer stabiliteten på længere sigt.

 

Minimumsnormeringer

Den socialdemokratiske top er godt klar over, at der er en fare. Men den er under politisk pres fra de røde venner. Et klart eksempel er minimumsnormeringer på daginstitutionerne, som er en mærkesag for venstrefløjen.

 

Det lyder jo fint, men det er hundedyrt. Og så kan man i øvrigt spørge, om det er den rigtige løsning på problemerne i daginstitutionerne. Tænk, hvad man kunne opnå med et mindre sygefravær blandt pædagoger …

 

Men minimumsnormeringer er et stærkt krav fra regeringens røde fæller. Og det får så regeringen til at pumpe endnu flere penge ud i et offentligt forbrug, der i forvejen skaber mangel på arbejdskraft og stigende lønninger og priser.

 

S-regeringen har ladet sig trække ind i en klar økonomisk venstredrejning. Den vil kaste benzin på den i forvejen rigeligt ophedede danske økonomi. Men Socialdemokratiet har jo selv valgt sine venner.

 

Højere ydelser til indvandrere

Socialdemokratiet er i gang med en tilsvarende skarp venstredrejning, når det gælder udlændingepolitikken.

 

Partiet har bekendt sig til en stram udlændingepolitik, og det høstede man mange stemmer på ved valget.

 

Men på afgørende punkter har man allerede svigtet den stramme udlændingepolitik.

 

Således er man gået med til at give en midlertidig forhøjelse af børnetilskud, hvoraf 63 procent vil gå til indvandrerfamilier. Lur os, om denne forhøjelse ikke bliver permanent.

 

Dermed åbner man for, at flere migranter vælger Danmark, fordi de tiltrækkes af højere ydelser.

 

Derudover bidrager man til, at færre indvandrere kommer i arbejde, hvilket øger den økonomiske byrde på danskerne.

 

S svigter hjemsendelse af flygtninge

Samtidig er Socialdemokratiet gået med til at svække mulighederne for at sende krigsflygtninge tilbage til deres hjemland, når forholdene dér er fredelige nok til det.

 

Hjemsendelsen af flygtninge er ellers et helt afgørende bidrag til at dæmpe de store ændringer i den danske befolkning, som indvandringen har sat i gang.

 

Alligevel er S-regeringen totalt passiv i forhold til hjemsendelser – ja, på nogle punkter har den altså forværret situationen. Dermed svigter man i høj grad den stramme udlændingepolitik.

 

Man foretager sig kun så meget i udlændingepolitikken, som de røde venner kan acceptere.

 

Kan få alvorlige historiske konsekvenser

Men virkeligheden bevæger sig, og der er stærkt behov for at foretage yderligere stramninger. Intet tyder dog på, at S-regeringen vil tage fat på dem.

 

Den drejer skarpt til venstre for at holde sammen på rød blok. Også i udlændingepolitikken.

 

Denne venstredrejning kan få alvorlige historiske konsekvenser for Socialdemokratiet. Partiets succes i de seneste år hænger tæt sammen med, at den har favnet den stramme udlændingepolitik.

 

Men nu rykker den sammen med de røde partier. Og så håber den, at vælgerne ikke opdager det.

 

Dækningsgrad – Hvis du er eller har været selvstændig, så vil begrebet dækningsgrad ikke være helt fremmed for dig. Hvis ikke du har styr på, hvad det er, så er her dybere forklaring af betydningen af dækningsgraden.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…