Socialdemokratiet er på flugt fra den stramme udlændingepolitik – minister kommer med afslørende udtalelse

Peter Hummelgaard (Foto: Privat)

Før valget den 5. juni forsikrede Socialdemokratiet vælgerne, at partiet ville stå fast på den stramme udlændingepolitik.

 

Men det løfte har man allerede brudt. Socialdemokratiet er på flugt fra den stramme udlændingepolitik og er rykket tættere på de andre partier i rød blok, der ønsker kraftige lempelser i udlændingepolitikken.

 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard kommer nu med en afslørende udtalelse, der understreger denne kursændring hos Socialdemokratiet.

 

Den 3. september indgik partierne i rød blok en aftale om at indføre et midlertidigt børnetilskud til familier, som er omfattet af kontanthjælpsloftet eller lever på integrationsydelse. Der skal bruges 250 mio. kr. på dette ekstra tilskud.

 

De røde partier siger, at formålet med det nye tilskud er at afhjælpe ”børnefattigdom”. Tilskuddet er midlertidigt og skal gælde, mens en kommission udtænker et nyt system for sociale ydelser.

 

Realiteten er, at denne erklærede indsats mod ”børnefattigdom” helt overvejende kommer flygtninge- og indvandrerfamilier til gode.

 

Det skrev Den Korte Avis allerede den 4. september. Og det blev 5. september underbygget af Jyllands-Posten med tørre tal fra Beskæftigelsesministeriet.

 

Ifølge disse tal har 63 procent af de mennesker, der står til at få den nye ydelse, ikke-vestlig herkomst. Kun en mindre del af pengene går til danske familier.

 

Dette er et eklatant brud med den linje, der lå bag det tidligere blå flertals indførelse af kontanthjælpsloft og integrationsydelse. Denne linje skulle tjene tre formål:

 

For det første ville man begrænse danske skatteyderes betalinger til flygtninge og indvandrere.

 

For det andet ville man sikre, at det bedre kunne betale sig for flygtninge og indvandrere at få et arbejde. Jo flere af dem, der kommer i arbejde, jo mindre bliver det danske samfunds udgifter til offentlig forsørgelse.

 

For det tredje skulle de lavere ydelser gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark. Høje sociale ydelser i et land tiltrækker asylansøgere.

 

Meget tydede da også på, at disse stramninger gav resultater. Men nu er Socialdemokratiet altså gået med til at fjerne dem igen sammen med de andre røde partier.

 

Rød blok lader dog, som om sagen slet ikke drejer sig om flygtninge og indvandrere og dermed udlændingepolitik. Man taler udelukkende om ”børnefattigdom” i bred almindelighed.

 

Man har da også i forhandlingerne undladt at få tal på bordet, der kunne vise, hvilke grupper med hvilken etnisk baggrund der især ville få gavn af forslagene. Det oplyser Jyllands-Posten (29.9.) Bladet citerer Beskæftigelsesministeriet for følgende:

 

”Oplysninger om målgruppens etnicitet har ikke været inddraget i forhandlingerne om et nyt, midlertidigt børnetilskud.”

 

Dette er givetvis ikke nogen tilfældig ’forglemmelse’ fra de røde partiers side.

 

Når de har givet langt de fleste af pengene til flygtninge- og indvandrerfamilier, er det selvfølgelig ikke, fordi de ikke var klar over, at forslaget specielt ville gavne flygtninge- og indvandrerfamilier.

 

Dette har hele tiden stået fuldstændig klart. Da blå blok i sin tid indførte kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, blev det jo også fremstillet som en stramning af udlændingepolitikken.

 

Og når De Radikale, SF og Enhedslisten ville have ydelserne hævet, var det netop meningen, at denne stramning af udlændingepolitikken skulle fjernes. Det skulle bare ikke siges, og derfor ønskede man ikke tal fra Beskæftigelsesministeriet.

 

Socialdemokratiet bøjede sig – vel vidende, at det røde udspil ville gøre det mere attraktivt for flygtninge- og indvandrerfamilier at komme til Danmark og leve på passiv forsørgelse.

 

Socialdemokratiets røde venner krævede denne lempelse af udlændingepolitikken, og de fik den fra S-regeringen.

 

Det er jo ikke nogen god sag for socialdemokraterne. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard gør da også, hvad han kan, for at snakke udenom.

 

Han lader, som om han er forarget over, at man vil indrette sociale ydelser efter ”etnicitet” – som han kalder det.

 

Men sagen handler i al sin enkelhed om, at relativt høje sociale ydelser til flygtninge- og indvandrere koster danskerne mange penge, samtidig med at de har klart negative konsekvenser for udlændingepolitikken.

 

Høje sociale ydelser tiltrækker flere ikke-vestlige flygtninge og indvandrere. Og høje sociale ydelser fastholder flere af dem på passiv forsørgelse.

 

Det blå flertal ønskede at tiltrække færre ikke-vestlige flygtninge og indvandrere. Og man ønskede, at færre  flygtninge og indvandrere befandt sig på passiv forsørgelse. Derfor lavede man integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet.

 

Socialdemokratiet tilsluttede sig vel at mærke disse stramninger. Men nu løber Peter Hummelgaard og hans regering fra dem – med tåget snak om, at sociale ydelser ikke må dreje sig om ”etnicitet”.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…