Indlæg fra læserne 2. april: Velfærd og Pension # Dannebrog # Globalisme

Velfærd og pension

Af Georg Julin

 

At begynde at planlægge kan, efter mange spændende samtaler om emnet med både midaldrende, ældre og gamle, udløse et hav af fordomme fra de nærmeste og i vennekredsen. Det er ofte som om det er et tabu at tale om at forvalte sin opsparede energi og formue til at forlænge sit otium med. 68+-generationen har ”altid fået hvad de ville have, og nu vil de igen bestemme hvad der skal ske når de bliver gamle – for de har selv betalt til et godt liv gennem skatten i mange år.” – Den udtalelse høres mere og mere, også i det politiske univers – hvor ikke mange taler realistisk om, hvad der egentlig skal til for at gennemføre den velfærd, som der blev talt om for snart to generationer siden, når det drejede sig om at sikre en tryg alderdom. Mange af de vi har talt med, også på danske plejehjem, har spejdet forgæves efter ”deres del” efter mange år som skatteyder i landet med den højeste skatteprocent i verden. For hvad er velfærd?

 

Se definitionen:

 

I Danmark handler vi efter Den Universelle Velfærdsmodel. Men der findes også to andre modeller, som andre lande i verden bruger:

1. Den universelle

2. Den residuale

3. Den korporative

 

Lad os lige slå fast hvad den Universelle velfærdsmodel er:

  • Den universelle velfærdsstat går ud på at statsborgerskabet giver den enkelte borger alle sociale rettigheder, samtidig med at alle ydelserne er skattefinansieret.
  • Alle får tildelt social ydelser, lige meget om du er en ”stærk” eller ”svag” borger i samfundet.
  • Der skal være mest mulig velfærd til alle. Samtidig med at staten har en stor betydning i forhold til, hvordan borgernes velfærd bliver sikret.

 

Det er op til læseren selv at undersøge modellen mærmere, og sammenligne med eget grundlag der skal tages stilling til i de kommende år – i den fjerde alder.


 

Dannebrog

Af Martin Søby

 

I år fylder vores højtelskede Dannebrog 800 år, da det ifølge legenden faldt ned fra himlen under slaget ved Lyndanisse i Estland, hvilket gør det til det ældste og dermed også det smukkeste nationalflag i verden.

 

Men desværre er det ikke alle der elsker vort nationalflag, og det gælder i særdeleshed den radikale venstrefløj.

 

De mener, at Dannebrog er blevet kapret af dem nationalistiske højrefløj, og dermed er det blevet et symbol på fascisme, fremmedhad og snæversynethed. Venstrefløjen skammer sig nærmest over danskernes kærlighed til Dannebrog og ønsker derfor ikke at være med til at hylde dets 800 års jubilæum. Hvor er det dog trist, at også vores nationalflag er blevet lagt for had på grund af venstrefløjens antinationale holdninger.


 

Samme spørgsmål fra hver sin lejr – blotlægger de multikulturelle globalisters kæmpeløgn

Af Steffen Wernberg-Møller

 

Hvem er værst. Ræven, eller den der lukker ræven ind i hønsegården?

 

Det er vel den, der lader lågen stå åben. Ræven gør jo blot det en ræv gør.

 

De som har ladet lågen stå på vid gab ind til Vesten, er enten ufatteligt dumme eller ufatteligt onde.

 

Og hvad skal man snart sige til, at man til stadighed ikke får lukket af?

 

En salafists spørgsmål 

Ræven – islam – forstår ikke sin egen forbrydelse.

 

I en af de sidste lommer i det østlige Syrien, siger en IS-kriger ved navn Al-Azeem : “Hvorfor bliver vi bombet af fly, hvorfor slår alle nationer fra den ikke troende verden sig sammen for at bekæmpe os ?………..Hvad er vores skyld ? Hvad er vores forbrydelse ? Vi ville bare gøre Allahs sharia gældende”.

 

Sådan sagde han til journalisten Lisa Barrington, lige før Donald Trump proklamerede, at Islamisk Stat var besejret. (Reuters)

 

En islamkritikers spørgsmål

Til hæren af mainstream analytikere der står parat, hver gang der sker et islamisk terrorangreb, stiller Robert Spencer det samme spørgsmål som Al-Azeem :

 

“Indførte Islamisk Stat rent faktisk sharia ? ISIS bliver per automatik forkastet som uislamisk, men hvad er det præcist de har gjort, som ikke kan blive bakket op i Koranen og Hadith ? Og hvis Islamisk Stat kun ville indføre sharia, og sharia er fuldstændig godartet og kompatibel med med de vestlige værdier, som analytikerne så ofte insisterer på, hvorfor anser så hele verden Islamisk Stat som en kriminel størrelse som skal tilintetgøres ? Hvorfor blev IS ikke budt velkommen ind i familien af nationer, side om side med sharia-regimer som Saudi-Arabien og Iran” ? (jihadwatch.org)

 

“Ræven”- hvad er det, dybest set, politikerne har lukket ind ?

Islam blev til gennem Allahs bud og Muhammeds eksempel, og blev i sin oprindelige form efterlevet af de tre efterfølgende generationer. Det er det samfund og den livsstil som Islamisk Stat gerne vil tilbage til. Det er islam i sin reneste form.

 

Når halsoverskæring er så udbredt som metode, så er det ikke grebet ud af den blå luft. Det stammer fra Koranen der påbyder, at vantro enten skal slås på eller hugges over halsen. I sura 47:4 står der eksempelvis “Når I møder dem, der er vantro, så giv dem hug over halsen”.

 

Når homoseksuelle smides ud fra høje bygninger, hvorefter deres kroppe stenes, så er det også fordi man følger en vejledning fra de islamiske skrifter.

 

Ifølge islamisk lov, den manual der hedder al-Siyaasah al-Shar’iyyah, så skal det højeste sted i byen findes, og ud herfra skal den homoseksuelle smides med hovedet først, hvorefter sten skal smides på ham. (jihadwatch.org)

 

I Koranen står der, at hvis en mand nærmer sig en anden mand med lyst, så skal det regne på ham med sten 7:80-84.

 

Det er også religiøse retningslinjer der følges, når vantro kvinder gøres til sexslaver (Koranen 4:3, 4:24, 33:50 og 23:1-6). Så vidt vides, så har Islamisk Stat kun foretaget sig en ting, som ikke er taget direkte fra de hellige skrifter, og det var da de brændte den jordanske pilot levende i et bur.

 

Ellers følges de islamiske religiøse retningslinjer slavisk, hvilket også er det det hele drejer sig om for salafister (muslimer der vil tilbage til rødderne) : Stringent at følge islam i sin reneste og mest oprindelige form.

 

Sagt på en anden måde, så er den praksis vi har set Islamisk Stat udleve i Irak og Syrien, islam for fuld udblæsning.

 

En kæmpeløgn

Som den vestlige verden har bevidnet, så er Islamisk Stats praksis – ren oprindelig islam – hverken godartet eller kompatibel med vestlige værdier, men diametralt modsat både i natur og kultur.

 

Nu kan “ræven” ikke forstå, at den ikke må være en ræv, og “hønsene” kan ikke forstå, hvorfor den opfører sig så dårligt. Vi blev jo lovet berigelse, fredeligt sindelag og mennesker der med tiden ville blive som os.

 

Selvom bedraget snart er tydelig for enhver, og katastrofen vokser sig større dag for dag, fortsætter islams proselytter deres schizofrene projekt, at overbevise verden om, at islam er fredelig på nogle breddegrader, mens den ikke er det på andre.

 

En ting er, at man har åbnet lågen på en løgn, men selv nu hvor katastrofen er så tydelig, så lukkes den ikke. Tværtimod, så tager “man” til Marrakesh og åbner den endnu mere.

 

Det er vist ræven der vogter denne hønsegård.

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-islamic-state-fighters-idUSKBN1QT21X

‘Tomorrow we’ll be in paradise’: Islamic State followers speak from besieged enclave | Reuters

BEIRUT (Reuters) – Even as it faced imminent defeat in its last populated territory in eastern Syria, Islamic State made a new propaganda film calling on the few remaining residents of its cold …

www.reuters.com

 

https://www.jihadwatch.org/2019/03/islamic-state-jihadi-what-is-our-guilt-what-is-our-crime-we-just-wanted-to-apply-the-sharia-of-allah

Islamic State jihadi: “What is our guilt? What is our crime? We just wanted to apply the sharia of Allah.”

Agree with elee: Muslims have mostly NOT read anything. They mouth and repeat SLOGANS thousands of times. It is mind-numbing self-hypnosis. Muslims need a STRONG, SHARP SHOCK that will jar them into realizing that Islam is fake.

www.jihadwatch.org

 

https://www.jihadwatch.org/2015/08/samantha-power-no-religious-beliefs-justify-throwing-individuals-off-of-buildings-or-stoning-them-to-death-because-of-who-they-love

Samantha Power: “No religious beliefs justify throwing individuals off of buildings or stoning them to death because of who they love”

Samantha Power is Obama’s Ambassador to the United Nations. At the first UN Security Council meeting on LGBT rights, she did the absolutely predictable thing: dissembled about the root causes of why the Islamic State persecutes gays. “No religious beliefs,” she asserted confidently, “justify throwing individuals off of buildings or stoning them to death because…

www.jihadwatch.org

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…