S-regeringen viser nu, hvad danskerne kan vente sig med en ”bred udlændingepolitik”

Til dem, der ikke hørte nyheden på TV, kunne bl.a. Den Korte Avis den 30.7. oplyse, at regeringen nu har meddelt FN, at Danmark igen åbner for kvoteflygtninge. Der vil dog i første omgang ikke være tale om kvoteflygtninge i den samme størrelsesorden på 500, som det tidligere var tilfældet. Altså før migrant-tzunamien ramte Europa og dermed også Danmark.

 

I 2019 skal kun de mest sårbare, dvs. de psykisk og fysisk handicappede fra UNHCR-lejrene, udvælges.

 

”Her meddelte jeg, at Danmark ønsker at tage imod en mindre gruppe af særligt behandlingskrævende kvoteflygtninge allerede i 2019”, lyder det i et skriftligt svar fra Mattias Tesfaye.

 

Måske skulle han have udtrykt det lidt anderledes, idet Danmarks befolkning ikke kun består af de venstreorienterede og kulturradikale. En stor del af den danske befolkning frygter, at ”særligt behandlingskrævende” indvandrere betyder, at yderligere forringelser vil begrænse deres livsvilkår.

 

Denne feel-good beslutning sker, fordi ”vi” er så rige her i Danmark.

 

Her bedes de, for hvem ”Danmarks rigdom” er en by i Rusland, holde mund og ikke begynde at udbrede sig om de forringelser, der er blevet danskerne til del. Det gælder handicappede, psykisk syge, hjemløse, kræftramte, ældre, manglende “varme hænder” i vuggestuer og børnehaver, manglen på (rigtige) læger, manglen på billige lejelejligheder, forhøjelse af pensionsalderen også for de nedslidte for at kunne skrabe endnu flere skatter ind til migranter og manglen på politifolk. Det oplistede her er bestemt ikke udtømmende.

 

Hertil kommer nedslidte skoler over hele landet, lange ventetider til hospitalerne samt utrygheden, der breder sig på mange områder og mange steder i samfundet.

 

De handicappede

Foreningen LEV oplyser om Københavns Kommunes fremfærd over for psykisk handicappede. Og det er bestemt ikke rosende ord.

 

Det fremgår, at Københavns Kommune indfører ”nye kvalitetsstandarder” på handicapområdet. Når man læser, hvad det betyder af forringelser for svage medborgere, står det klart, at kommunen har en hel særlig definition af ordet kvalitet.

 

Der skaltes og valtes med disse sårbare mennesker, som bare tvangsflyttes fra deres trygge omgivelser, og så hvorhen? Til en af de mange billige lejelejligheder i byen!?

 

Og afvisningen får konsekvenser, får de handicappede at vide. Skulle de nægte at flytte, bliver de nægtet adgang til fællesarealerne. De må heller ikke mere få ledsager med på ferie, hvilket betyder ingen ferie overhovedet.

 

De handicappede tager nu sagen i egen hånd og demonstrerer mod denne uansvarlige politik. Det kunne vi andre lære noget af.

 

Umenneskelig behandling af ældre

Også ældre skaltes og valtes der med, og hvis de ikke længere kan klare sig selv, må de finde sig i – også når de ikke ønsker det – at blive ”længst muligt i eget skidt”.

 

Der er nedskæringer på bad og rengøring i en grad, så det nærmest er ikke-eksisterende. Skal maden komme udefra, er det elendig plasticmad, som selv en hungrende ville væmmes ved.

 

Og i det åh så rige Danmark står politikerne i Folketinget og diskuterer, hvorvidt der er råd til, at gamle mennesker kan få bad hver anden eller hver tredje uge.

 

Politikerne skyder skylden på hinanden. I kommunerne har de ikke penge nok. Det har de heller ikke i regionerne. Folketingspolitikerne mener til gengæld, at man ikke har en krone til overs, så kommuner og regioner må prioritere anderledes. Det gør de så ved at skære ned og skære ned.

 

Som pårørende til en ældre syg er det især fortvivlende at overvære, hvis den ældre skal indlægges. De udskrives, mens de endnu er alvorligt syge og må genindlægges. Hurtigt udskrives de igen til hjemmet (hvor hospitalet glemmer at give kommunen besked) eller til et genoptræningscenter, hvor kun et enkelt stk. personale er dansker. Alle andre er (så vidt jeg har kunnet vurdere ved selvsyn) nyankomne ikke-dansktalende migranter, som formentlig er sendt ud i såkaldt aktivitet. Ingen af dem har forudsætningerne for at tage sig af syge gamle mennesker, mange med (begyndende) demens, og de er ikke engang i stand til at overvåge, at patienten får taget (og sunket) sine piller, eller de tror, at mad er noget, der skal skovles ind hu-hej i munden på den gamle.

 

Er det mon noget, de rige oplever? Interesserer det dem overhovedet?

 

Omsorgen for kræftramte børn

Det er ikke så længe siden, vi hørte om kræftramte børns mad på Odense Universitetshospital. Om det ser lige så slemt ud på andre hospitaler, meldte historien ikke noget om.

 

Har man ingen appetit på grund af sygdom, er det livsnødvendigt, at maden er lækker for bare at kunne lokke et par bidder ned.

 

Ekstra grotesk var det samtidig at få forevist menukortet på udrejsecenter Sjælsmark. Her bor børn og voksne, der er uønskede i Danmark, men alligevel forkæles de ud over alle grænser.

 

Psykolog- og psykiatrisk bistand

Dansk Psykolog Forening advarer om, at ventetiderne kan koste samfundet dyrt. År ud og år ind er der klaget over ventetiderne på hjælp. Men de er fortsat stigende. Det oplyses, at hvor der i 2013 i gennemsnit var 7,2 ugers ventetid på at blive set af en psykolog efter henvisning, var der i november 2018 11,5 ugers ventetid i gennemsnit.

 

Ventetiderne bliver næppe kortere, da Danmark nu ”ønsker” at modtage psykisk og fysisk handicappede mennesker fra UNHCR-lejrene rundt om i verden.

 

Manglen på rigtige læger 

Flere og flere danskere får at vide, at der desværre er mangel på læger i Danmark, så de kan ikke få egen læge.

 

På hospitalerne står det heller ikke for godt til. Der kommer flere og flere udenlandske læger på danske sygehuse, kan dr.dk oplyse.

 

Det kan være nærmest livsfarligt at blive indlagt. Det fremgik tydeligt af de 3 TV-udsendelser i vinteren 2019. Også Den Korte Avis skrev om DR’s udsendelser.

 

https://www.dr.dk/tv/se/de-udenlandske-laeger/-/de-udenlandske-laeger-1-3#!/02:11

https://www.dr.dk/tv/se/de-udenlandske-laeger/de-udenlandske-laeger-2/de-udenlandske-laeger-2-3#!/

https://www.dr.dk/tv/se/de-udenlandske-laeger/de-udenlandske-laeger-2/de-udenlandske-laeger-3-3#!/

 

Det, der nok rystede de fleste (der ikke er velhavende nok til et privathospital), var formentlig ”lægen”, der rejste til Rumænien for at kunne læse medicin på en folkeskoleeksamen. Det viste sig, at han efter sin eksamen i Rumænien havde en meget ringe viden om lægegerningen. Han regnes dog for god nok til danske patienter.

 

Nu er det ikke alle læger med udenlandsk baggrund, der har fået deres medicinske eksamen i et eller andet odiøst land. Men det forhindrer åbenbart ikke vedkommende i at give nogle meget særegne voodoo-råd, som lyder som – og også er – af en helt anden verden.

 

På trods af rigtige lægers protester er det grund af lægemanglen næppe sandsynligt, at vi slipper af med disse medicinmænd, før de enten får frataget deres lægeautorisation, eller vi melder os ud af EU.

 

En flittig regering

Man må lade regeringen, at flittige er de. Selv om folketingsferien varer til første tirsdag i oktober, har den haft travlt i sommermånederne med at vise verden, hvordan en rig nation kan kaste skatteydernes penge i grams.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…