S-regering vil bekæmpe indvandrerkriminalitet med grænsekontrol mod Sverige, øget overvågning og hårdere straffe – intet rødt flertal

Skattestyrelsen ødelagt af bombesprængning (Foto: Steen Raaschou)

Som en del af regeringens udspil om Tryghed og sikkerhed i det offentlige rum vil regeringen nu indføre midlertidig grænsekontrol mod Sverige

 

Det oplyste justitsminister Nick Hækkerup (S) under et pressemøde på Københavns Politigård i dag, torsdag den 10. oktober.

 

Der bliver ifølge justitsministeren tale en midlertidig grænsekontrol, der bliver iværksat den 12. november, og som foreløbig skal vare i seks måneder.

 

Der er tale om periodiske kontroller, der er målrettet vejtrafikken og togtrafikken over Øresundsforbindelsen samt færgetrafikken i havnene i Helsingør, Frederikshavn, Grenå og Rønne samt øget patruljering i grænseområderne mod Sverige.

 

I forbindelse med etableringen af grænsekontrollen mod Sverige skal der oprettes et nyt center for politisamarbejde og kriminalitetsbekæmpelse i Øresundsregionen.

 

Det skal sikre et tæt og effektivt samarbejde med svensk politi.

 

Peter Skaarup – vi er med, men ønsker fast grænsekontrol

Dansk Folkeparti har tidligere uden held forsøgt at få flertal i Folketinget for etablering af grænsekontrol mod Sverige.

 

Af samme grund hilser partiets retsordfører, Peter Skårup, regeringens initiativ velkomment, men det er ikke nok, mener han.

 

”I Dansk Folkeparti er vi klart tilhængere af en grænsekontrol både mod Tyskland og mod Sverige,” siger Peter Skaarup til Den Korte Avis og understreger:

 

”Men de skal begge være permanente og ikke kun midlertidige, som regeringen lægger op til. Sverige er i dag et samfund ramt af alvorlig kriminalitet og opløsningstendenser på grund af uhæmmet indvandring, men DF støtter under alle omstændigheder regeringens planlagte grænsekontrol mod Sverige.”

 

Videoovervågning og øgede beføjelser til polititiet

Samtidig med meddelelsen om, at regeringen nu vil indføre periodevis grænsekontrol mod Sverige efter samme model som kontrollen ved grænsen mod Tyskland, præsenterede justitsminister Nick Hækkerup også regeringens udspil om kriminalitetsbekæmpelse.

 

Det har fået titlen Tryghed og sikkerhed i det offentlige rum og er delt op i tre fukusområder.

 

De er alle blevet til i tæt samarbejde med politi og anklagemyndighed, oplyste justitsministeren.

 

Område 1: Øget videoovervågning

Det handler her om, at offentlige og kommunale bygninger og områder nu vil få øgede muligheder for at opsætte overvågningskameraer.

 

Derudover vil regeringen indføre mulighed for, at politiet kan give pålæg om, at der ved bestemte offentlige bygninger skal ske tv-overvågning, så både sikkerheden og politiets efterforskning styrkes.

 

Ligeledes skal markant flere private have adgang til at opsætte overvågningskameraer, samtidig med at reglerne for opsætning lempes og forenkles.

 

Desuden skal forretninger have mulighed for at udvide det udendørsareal, hvor de hidtil kun har haft tilladelse til begrænset dækning af overvågningskameraer.

 

Ud over at styrke sikkerheden er formålet med initiativet især også at lette politiets efterforskning.

 

Område 2: Styrkelse af politiets efterforskningsredskaber

Her taler regeringen om at fremtidssikre politiets muligheder for aflytninger og ransagninger. Altså de såkaldte tvangsindgreb.

 

Det er retsplejeloven, der regulerer politiets muligheder for tvangsindgreb, så der er her tale om efterforskningsregler, der ikke kan ændres fra den ene dag til den anden.

 

Af samme grund foreslår regeringen, at der nu skal gennemføres, hvad man kalder ”et grundigt og omfattende arbejde med modernisering af reglerne.”

 

Det bliver Strafferetsplejeudvalget, der skal komme med bud på en ny lovgivning, og regeringen regner med at kunne fremsætte et lovforslag på baggrund af udvalget arbejde i folketingssamlingen 2020/2021.

 

Område 3: Sprængstoffer – højere straffe – flere sprængstofhunde

Her i løbet af 2019 har København været plaget af i alt 13 sprængninger, hvor de to var rettet mod offentlige bygninger.

 

 

Den ene mod Skattestyrelsen og den anden mod en lokalpolitistation på Nørrebro.

 

I den forbindelse foreslår regeringen nu en skærpelse af straffen for sprængninger mod offentlige bygninger, da det skal betragtes som et angreb mod staten under skærpende omstændigheder, og foreslår en forhøjelse fra den nuværende straframme på 12 år til 18 års fængsel.

 

Desuden skal straffen for at være i besiddelse af sprængstoffer skærpes.

 

 

I et forsøg på dels at forhindre sprængstoffer i at komme ind Danmark via grænserne og dels at opdage sprængstoffer på dansk grund, skal der uddannes tyve ekstra sprængstofhunde.

 

Desuden skal politiet nu udstyres med de såkaldte ”sniffers”, der er et apparat, der giver udslag ved sprængstoffer, og som politiet skal have adgang bruge mod personer, der ikke umiddelbart er mistænkt for en forbrydelse.

 

Enhedslisten har sagt fra

Uanset sit parlamentariske grundlag kan regeringen formentlig få alle dele af sine forslag gennemført med støtte fra Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

 

På TV2 News kunne Venstre ordfører, Sofie Løhde, i dag ved middagstid i princippet tilslutte sig regeringens udspil, og opfordrede regeringen til at komme i gang med forhandlingerne hurtigst muligt.

 

Blandt regeringens støttepartier har Enhedslisten allerede sagt fra med hensyn til grænsekontrollen, som heller ikke er De Radikales livret.

 

Under alle omstændigheder bliver det interessant at se, hvordan regeringens støttepartier og især De Radikale vil reagere.

 

Ingen af dem er jo ligefrem hardlinere, når det gælder kriminalitetsbekæmpelse.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…