Regionerne har selv bedt om et serviceeftersyn!

Så kom der endelig et udspil til en ny sundhedsreform, efterfulgt af den forventede kritik, om centralisering og nedlæggelse af Regionerne.   

 

Baggrunden er, at Regionerne ikke har levet op til forventningerne og ansvaret, men har været alt for meget regionale og for lidt nationale. Danmark er ikke større befolkningsmæssigt end Hamborg, men alligevel har hver Region deres eget IT system, der ikke er 100 % kompatibelt med de øvrige regioner. Konsekvensen er f.eks. at man skal køre fra Vejle til Århus for en CT scanning, og ugen efter til Århus igen for en samtale. Hvorfor? Forbi Vejle´s IT system ikke kan konvertere scanningsresultaterne med systemet i Århus. Den store skandale ses allertydeligst i Hovedstadsregionen, som udover at have kostet kr. 2 mia., og stadig ikke virker, også har betydet at adskillige overlæger og ansatte har opsagt deres stillinger, for slet ikke at tale om en række eksempler på fejlmedicinering!

 

Hver Region har deres egne ordninger med ambulanceberedskab osv. Er det rationelt og effektivt? Tror det ikke! Blot et par eksempler, som man som lægmand via medierne får kendskab til, men lur mig, om ikke der blandt det sundhedsfaglige personale, kan oplistes et række mere alvorlige konsekvenser af den regionale tænkning.

 

Derudover koster det kassen at drive regionale aftaler og systemer, skattekroner som tages fra det primære, nemlig behandlingen af de syge og gamle.

 

Hvis ikke Regionerne er i stand til af egen drift, at samarbejde om fælles overordnede nationale løsninger, hvordan havde man så forestillet sig, at en optimering af fremtidens sundhedssektor i nationalt perspektiv skulle foregå. Regional politisk indflydelse er godt og demokratisk, men snævre regionale interesser kan altså også være en hindring, for at tilgodese helheden, og det burde Regionerne har indset for længst, og udviklet en sammenhængene plan for det fremtidige sundhedsvæsen! Det har de ikke leveret, så derfor er et serviceeftersyn af hensyn til helheden simpelthen nødvendigt, uanset hvor meget klynk man må høre fra regionalt hold.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…