Regeringens udlændingepolitik går den forkerte vej – her er alle lempelserne

Foto: Privat

Jeg bliver mere og mere bekymret for, hvad der sker med regeringens udlændingepolitik.

 

Vi følger i Dansk Folkeparti meget nøje med i, hvad der sker, og vi har for nylig registreret en lang række lempelser af udlændingepolitikken, siden regeringen er kommet til. Og det til trods for, at Socialdemokraterne i valgkampen gang på gang slog fast, at der ikke ville blive tale om nogen lempelser, hvis de kom til magten. De ville skam fastholde den stramme udlændingepolitik.

 

Det er skræmmende, så lidt valgløfter betyder.

 

Derfor ser vi også med meget stor bekymring på, hvordan de radikale nu kræver stop for grænsekontrol som et led i finanslovsforhandlingerne. Giver socialdemokraterne også efter her? Og hvad kan vi mere forvente, når nu regeringen har valgt at have et parti, der er direkte modstandere af en stram udlændingepolitik, nemlig Det Radikale Venstre, som støtteparti? Det er bekymrende fremtidsudsigter.

 

De lempelser, vi har set indtil videre er:

  • Ja til kvoteflygtninge
  • Højere ydelser til børnefamilier af udenlandsk herkomst. Selvom man ved, at højere ydelser vil tiltrække flere migranter.
  • Nej til udrejsecenter Lindholm for kriminelle udlændinge
  • Tilbagerulning af paradigmeskiftet, så flygtninge nu skal integreres i stedet for at hjemsendes
  • Børnefamilierne skal flyttes ud af udrejsecenter Sjælsmark, selvom det naturligvis er udtryk for et kollaps af konsekvens, når man tillader, at folk, der har fået afvist deres asylansøgning, og derfor skal hjemsendes, alligevel får lov at blive, – og endda på lempeligere vilkår. Det vil anspore flere til at modsætte sig udsendelse efter afslag på asylansøgninger.
  • Gratis uddannelse til flygtninge
  • Opholdskrav for at få dagpenge rulles tilbage
  • Intet loft over antallet af ikke-vestlige udlændinge, der kan være i Danmark. Dette var ellers en del af Socialdemokraternes udlændingeudspil i februar 2018.

 

Med alle disse lempelser risikerer vi allerede nu at kunne se frem til en øget tilstrømning og dermed en dårligere integration. For antal og integration hænger nøje sammen.

 

Jeg anerkender, at Socialdemokraterne har evnet at stramme deres udlændingepolitiske udspil i forhold til, hvad de sagde og gjorde i 90´erne. Men hvad hjælper det, hvis de lemper politikken, så snart de sidder på magten? Og det er desværre sådan det ser ud lige nu. Og selvom hver lempelse for sig selv ser lille og ubetydelig ud, så tegner det et billede af, at det nemmere at komme til Danmark og nemmere at blive her. Og det er et billede, der vil gøre det lettere for menneskesmuglere at sælge billetter til migranter med Danmark som mål. Det burde alle gøre alt for at undgå Herunder særligt en regering, der er blevet valgt på baggrund af et løfte om at fastholde den stramme udlændingepolitik.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…