Overholder pressenævnets medlemmer selv deres egne regler?

Skærmprint YouTube

I Pressenævnets ’Vejledning om god presseskik’ artikel C5 står, at ”så længe en straffesag ikke er endeligt afgjort eller bortfaldet, må der ikke offentliggøres meddelelser, … eller tilkendegivelser om, at en sigtet eller tiltalt er skyldig.” Alligevel benævner en række journalister og medier Rasmus Paludan som ”racismedømt”, skønt sagen herom er indbragt for landsretten og endnu ikke er afgjort.

 

Journalisterne på Viborg Stifts Folkeblad Ole Bjærge (10. og 11. april) og Henning Just (13. april) var de første til at begå dette klare brud på reglerne for god presseskik fulgt af TV2-journalisterne Philip Christoffersen og Sebastian Goos (14. april).

 

Alene i perioden 15. april til 22. april findes der mere end 100 andre eksempler på denne overtrædelse. Hvor er Pressenævnet og de ansvarshavende redaktører på landets statsstøttede medier i denne sag? Hvor har hver enkelt journalists etiske og håndværksmæssige standarder forputtet sig?

 

Uanset Rasmus Paludans adfærd så står tilbage, at der blandt redaktører og journalister er en antidemokratisk konsensus om, at Rasmus Paludan skal pressedækkes så ufordelagtigt som muligt gennem omgåelse af reglerne om god presseskik.

 

Gennem passivitet gør Pressenævnet sig også til part i sagen om Paludans ytringsfrihed versus gadens voldsparlament – på voldens side. Det er værd at huske på som medieforbruger gennem den kommende valgkamp, hvor Stram Kurs er med på stemmesedlen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…