Politikere vil have IS-terrorister til Danmark: De vil ikke bryde konventionerne – aldrig! Så hellere prisgive den danske befolkning

Bølgerne går højt i Folketinget. Man diskuterer, hvorvidt Danmark skal tage terroristerne tilbage, nu da amerikanerne trækkes ud af Syrien. Det er i lighed med resten af de EU-lande, hvorfra Islamisk Stat-terroristerne kommer.

 

Samtidig bliver det diskuteret, om de, der har tilsluttet sig Islamisk Stat i Syrien og har dansk statsborgerskab, skal have frataget dette, uanset om de derved bliver statsløse. Det er det Dansk Folkeparti mener, man skal gøre.

 

De andre partier slår 7 kors foran sig ved en sådan tanke. Bryde konventionerne? Aldrig! Så hellere prisgive den danske befolkning. Det har bl.a. justitsministeren slået fast.

 

Forbrydere skal straffes i det land, hvor de har begået deres forbrydelser

Ingen sætter spørgsmålstegn ved anholdelsen og strafforfølgelsen af narkokurerer og andre forbrydere, der gribes på fersk gerning i udlandet.

 

Terroristerne skal naturligvis også dømmes i det land, hvor de har begået deres bestialske forbrydelser og forvoldt så meget ondt mod befolkningerne.

 

Men Trump hævder, at amerikanerne vil frigive alle terrorister, inden de forlader landet.

 

Det bliver dog næppe de amerikanske soldater, der frigiver kurdernes fanger, men i givet fald kurderne selv. Men de er uden tvivl klar over, hvilken risiko de udsætter sig selv for, såfremt terroristerne bliver sluppet løs blandt befolkningen.

 

Kurdernes manglende kapacitet

Kurderne har dog ikke kapacitet til at passe på terroristerne, når amerikanerne er rejst. De har  heller ikke mulighed for at retsforfølge deres fanger, da de ikke har det nødvendige statsapparat. Og fængsler til afsoning af de idømte straffe, skorter det mildest talt også på.

 

Kurderne mangler altså et retssystem, fængsler og penge.

 

Og det er så her, landene i Vesten kan hjælpe. Med oprettelse af en folkedomstol til afstraffelse af de dehumaniserede slyngler, med bygning af fængsler og med masser af penge.

 

Selv om USA efter sigende foreløbig vil lade 400 tropper forblive i Syrien, så haster det. Stop al den snak og kom i gang. Andre EU-lande er lige så lidt interesseret som Danmark i at få terroristerne tilbage, så Danmark behøver ikke være bange for at ”gå enegang”.

 

Uanset hvad det koster, er det hver en krone/euro værd frem for dét, der venter med tilbagevendte terrorister i form af mord og terror.

 

For og imod tilbagetagelse af terroristerne

Alternativet og Enhedslisten går (naturligvis) ind for, at Danmark skal tage imod disse afsindigt farlige personer og retsforfølge dem herhjemme.

 

Det samme gør Holger Nielsen (SF). Han begrundede SFs ønske på TV2 med, at hvis vi tog terroristerne tilbage, så kunne de forklare, hvorfor de havde gjort det, de gjorde. Åh herregud, skal man le eller græde over sådan en naivitet? Han kan såmænd bare nøjes med at lytte til den tyrkiske statsborger Ömer Kücükavci. Har Nielsen hørt én, har han hørt dem alle, da de vil køre i nogenlunde samme rille.

 

Nielsen mente også, at der var fare for, at hvis de bare blev løsladt i Syrien, så kunne de både tilslutte sig terroristgrupper i andre lande og komme ind i Danmark. Denne indirekte indrømmelse af, at lukkede grænser virker, var uden tvivl utilsigtet. Men ja, Holger Nielsen, lukkede grænser overalt i alle døgnets timer virker.

 

Det er dog ikke kun venstrefløjen, der vil have terroristerne tilbage til Danmark. De fleste partier i Folketinget har gjort fælles front mod befolkningen. Det er en generel opfattelse, at vi er ”nødt til” at tage terroristerne tilbage til Danmark, så de kan blive retsforfulgt her.

 

Billedet er dog lidt mudret. Hverken DF, LA eller S ønsker, at nogen af dem skal tilbage til Danmark. Venstres udenrigsordfører er enig heri. Det er statsministeren til gengæld ikke. Naser Khader (C) vil heller ikke have dem tilbage, men det vil hans chef, justitsministeren Søren Pape.

 

Fratagelse af statsborgerskab

Af verdens næsten 200 lande er der med årene 55 lande, der har underskrevet Statsløsekonventionen. Kun få har ratificeret den, hvilket betyder, at resten såmænd bare har vist deres gode vilje, men derudover ikke har i sinde at beskæftige sig med den.

 

F.eks. har Libyen underskrevet konventionen, men har landet ratificeret den? Det kunne jo forklare, hvorfor de statsløse palæstinensere rejser til vestlige lande frem for at blive i deres eget religiøse og kulturelle område.

 

Det eneste parti, der både vil nægte terroristerne adgang til Danmark og samtidig fratage dem  dansk statsborgerskab, såfremt de har fået det, er DF.

 

Nogle af dem vil formentlig blive statsløse, men der er tilfælde, hvor det ikke har betydning.  Statsløsekonventionens artikel 8, stk. 3 er den vigtige her.

 

”Uanset bestemmelserne i denne artikels stk. 1 bevarer en kontraherende stat adgangen til at fratage en person statsborgerretten, hvis den på undertegnelses-, ratifikations- eller tiltrædelsesdatoen udtrykkeligt afgiver erklæring om, at den ønsker at bevare denne adgang af een eller flere af følgende grunde, når disse indgår i statens lovgivning på det pågældende tidspunkt (min fremhævelse).

 

Herefter følger forskellige begrundelser, som staterne kan tage forbehold overfor.

 

Det sker i artikel 21, hvilket bl.a. Storbritannien og Østrig har gjort. Desværre sov Danmark i timen, da konventionen blev ratificeret, og efterfølgende er forbehold udelukket.

 

Så løbet er kørt, hvis vi bliver i Statsløsekonventionen.

 

Derfor skal vi træde ud af denne konvention nu, skriver Peter Skaarup fra DF i EkstraBladet i dag.

 

Retsforfølgelse i Danmark

Det turde være almindelig kendt, at uden vidner og uden dokumenter er Danmark ude af stand til at dømme disse terrorister.

 

Hvis loven skal følges, vil knapt nogen af terroristerne kunne dømmes.

 

Vi vil på TVs to kanaler skulle høre tudehistorier om, at den og den tilsluttede sig Islamisk Stat bare for at arbejde som sygehjælper eller lave mad. Selv hvis den anklagede er fotograferet med et afhugget hoved i hånden og skyder til måls efter fotos af danske politikere, vil han finde på fantasifulde historier i håb om at blive frikendt eller blot idømt en mild straf.

 

Men skulle en enkelt af dem blive idømt en efter danske forhold hård straf, vil den på ingen måde stå mål med de grusomheder, terroristerne har begået.

 

Det er at spille hasard med befolkningens liv at lukke det værste afskum, der i mands minde har eksisteret, ud af fængslet nogensinde igen. Men det vil være dét, der kommer til at ske.

 

Og når terroristerne løslades, prisgives befolkningen.

 

Ubegribeligt, at de politiske partier tør udsætte befolkningen for en sådan enorm risiko.

 

Retsstat og undtagelsestilstand

At vi lever i en retsstat, er vi nok alle taknemmelige for. Men når retsstaten er blevet en trussel mod befolkningen, ja rent ud, som det kan læses på document.dk, er blevet en trussel mod demokratiet, så er det nødvendigt at tænke i andre baner.

 

Når partierne – uanset partifarve – står sammen, som det ses ovenfor, er der ikke meget, befolkningen kan stille op. Og så er det fuldstændigt nytteløst, at vi kan skifte regeringen ud hvert 4. år.

 

Der er ikke i Danmark tradition for at erklære undtagelsestilstand, altså at love og rettigheder er sat ud af kraft på grund af omstændigheder, der truer samfundets struktur eller eksistens. Men det er altså muligt. Og den situation, vi er i nu, hvor også konventionerne står i vejen for Danmarks og befolkningens fortsatte eksistens, må der stilles krav til dem, der har magten over os.

 

At politikerne skalter og valter med et af verdens mest lovlydige og tålmodige befolkning, er ikke ensbetydende med, at de fortsat kan spænde buen for højt. En dag sprænger den.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…