Sidste år sigtede politiet fem hundrede personer for voldtægt – kun en brøkdel fik fængselsstraf, blandt dem otte asylansøgere

Modelfoto fra arkivet / You Tube

Der kan vist ikke herske megen tvivl om, at der i Danmark sidder mange kvinder, der ikke blot føler sig ydmyget, men også har fået deres retsfølelse trådt under fode.

 

Det er sandsynligvis hovedparten af de 1.079 kvinder, som i 2018 anmeldte voldtægt.

 

Ud af de lidt over tusinde anmeldelser blev der sidste år behandlet i alt 495 voldtægtssager ved domstolene, og af dem førte kun 70 af sagerne til fængselsstraf.

 

Da det kom til stykket blev langt hovedparterne af sagerne eller i alt 394 opgivet og trukket tilbage, medens der skete frifindelse i 25 af sagerne.

 

Over halvdelen af de dømte var udlændinge

I alt fik 70 som nævnt en dom, der involverer fængsel, men af dem var de fire en såkaldt kombinationsdom, hvor kun en del skal afsones i fængsel, medens en anden del omfatter samfundstjeneste.

 

Tilbage er 64 voldtægtsdømte forbrydere, som fik fuld og ubetinget fængselsstraf, og af dem var de 31 danske statsborgere, de otte var asylansøgere, medens de øvrige var indvandrere og andre udlændinge.

 

Dommenes længde varierer dog i høj grad.

 

Fra tre måneder til otte år for at begå voldtægt

Længden af voldtægtsdomme varierer meget alt afhængig af omstændighederne omkring voldtægten.

 

Således i en sag fra Holstebro, som vi refererede her i avisen den 21. november sidste år, hvor voldtægten bestod i afpresning med trussel om at offentliggøre intime billede.

 

Her blev der idømt halvandet års fængsel, hvoraf det ene år blev gjort betinget med krav om samfundstjeneste.

 

Og han er således en af de fængselsdømte, der er sluppet med et halvt års fængsel, og resten af afsoningen med arbejde i en eller anden institution.

 

Femten voldtægtsdømte fik domme på under ét år

Realiteterne i de danske domstole er, at ud af i alt 70 voldtægtsdømte fik de elleve domme på under ét års fængsel

 

De resterende 55 voldtægtsdømte kan deles op i tre grupper alt efter straflængden.

 

Ét til to år: I alt 15 dømte.

 

To til fire år: I alt 31 dømte

 

Fire til otte år: I alt 9 dømte

 

De hårde overfaldsvoldtægter begås af indvandrere

Det er selvfølgelig de hårde voldtægter, der ligger i toppen med domme, og her viser det sig, at det i stor stil er indvandrere og andre udlændinge, der står bag.

 

Der er tale om overfaldsvoldtægterne.

 

Ifølge en gennemgang, som BT har foretaget, viser det sig, at ti og af tolv dømte for overfaldvoldtægter i perioden fra januar til maj 2017 var indvandrere og udlændinge.

 

De ti dømte er indvandrere eller efterkommere fra indvandrere, og som stammer fra blandt andet Makedonien, Somalia, Bulgarien, Irak og Eritrea.

 

BT’s optælling af de dømtes etnicitet er ifølge avisen sket på baggrund af oplysninger i dommene, om den dømtes oprindelsesland, statsborgerskab, og om personerne har kunnet udvises som en del af straffen.

 

Et slående eksempel på, at med den såkaldt kulturberigende indvandring har volden for alvor holdt sit indtog i Danmark.

 

Læs her helt aktuelt:

https://denkorteavis.dk/2019/kvinde-blev-kaereste-med-29-aarig-mand-fra-irak-det-var-ikke-smaating-han-tillod-sig-at-goere-ved-hende/

 

Læs også:

https://www.bt.dk/voldtaget/unik-optaelling-10-ud-af-12-overfaldsvoldtaegter-begaas-af-indvandrere-eller

 

https://denkorteavis.dk/2018/blev-tvunget-til-sex-under-trusler-om-offentliggoerelse-af-intime-fotos-dommeren-haaber-at-anklagemyndigheden-vil-anke-rettens-dom/

 

Artiklen er baseret på følgende kilder:

http://www.statistikbanken.dk/STRAF42

 

http://www.statistikbanken.dk/STRAF46

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…