TV: Chef bliver spurgt, om hun selv ville behandles af en udenlandsk læge – svaret er chokerende

Colourbox

Set fra et patientsikkerhedssynspunkt har de tre dokumentarudsendelser “De udenlandske læger”, der blev vist tre mandage på DR1, været noget af en øjenåbner.

 

Tidligere var patientsikkerheden højt prioriteret. I dag er den tydeligvis i bund, selv om de ledende overlæger på de omtalte hospitaler synes at gøre, hvad der er muligt for at formindske risikoen for patienterne, når Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) automatisk uddeler autorisation til læger, der er uddannet i et andet EU-land.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed lever ikke op til sit navn. Lægeautorisationer uddeles med rund hånd, og ansvaret for, at de udenlandske læger ikke begår graverende fejl, pålægges de få ledende overlæger, der dog ikke findes på alle hospitaler. På Nykøbing Falster sygehus har man f.eks. gennem 4 år ikke haft en ledende overlæge.

 

EU-direktivet

Direktiv 2005/36/EF indeholder regler om automatisk anerkendelse inden for visse lovregulerede erhverv, herunder læger:

 

”EU/EØS-borgere, der er kvalificerede til at udøve et af disse erhverv i deres egen medlemsstat, har ret til automatisk anerkendelse, når de indgiver ansøgning i værtslandet. Denne automatiske anerkendelse er mulig, fordi uddannelseskravene er blevet harmoniseret.”

 

Måske er kravene blevet harmoniseret, men de tre dokumentarudsendelser har vist, at det er uddannelsen ikke.

 

I Direktivet står tillige anført:

”Hvis den kompetente myndighed i værtslandet konstaterer, at der er væsentlige forskelle mellem de erhvervskvalifikationer, som ansøgeren har fået i hjemlandet, og de erhvervskvalifikationer, som kræves i værtslandet, kan den kræve, at ansøgeren dokumenterer erhvervserfaring i udøvelse af det pågældende erhverv i hjemlandet, eller at ansøgeren gennemgår en egnethedsprøve eller prøvetid.”

 

Man må formode, at Styrelsen for Patientsikkerhed skal fungere som den kompetente myndighed. Udsendelserne har imidlertid vist, at Styrelsen afviser at have noget ansvar og skubber det fra sig over på de i forvejen overbelastede læger.

 

Et fatalt svigt

Hvor fatalt Styrelsen for Patientsikkerhed svigter lige netop den funktion, der skulle give styrelsen eksistensberettigelse fremgår af personen Bashir, der er den gennemgående ”læge” i udsendelserne. En dansk statsborger, der gratis kan læse medicin i Danmark, tager til Rumænien og betaler for at læse medicin dér.

 

Underligt nok, får det ikke Styrelsen for Patientsikkerhed til at studse. Det undersøges end ikke nærmere, hvad årsagen kan være. Selv om blot et enkelt blik på Bashirs CV med årstal viser, at han umuligt kan have taget en lægeeksamen.

 

Da Bashir, efter at To læger anmeldte Bashir, hvorefter han skal tage en test. Da han dumper på samtlige spørgsmål ved denne test sker der kun en indskrænkning:

 

Styrelsen for Patientsikkerhed sanktionerede ”Bashirs” autorisation ved at give ham en virksomhedsindskrænkning, således at han ikke må arbejde selvstændigt. Det betyder, at han ikke kan arbejde som læge uden at være under supervision af en læge med ret til selvstændigt virke og uden at Styrelsen for Patientsikkerhed har godkendt den superviserende læge og supervisionsforløbet. Virksomhedsindskrænkningen er tidsubestemt.

 

Da kontorchefen hos Styrelsen, Birgitte Drewes, af journalisterne stilles det ubehagelige spørgsmål, om hun selv ville ønske at blive behandlet af Bashir, fortæller hendes desperate søgen efter ord og flakkende øjne, hvad hun mener om den idé, og hun vælger ikke at udtale sig.

 

Læger fra ikke-EU-lande

Der er 1.700 udenlandske læger ansat på de danske sygehuse.

 

900 kommer fra lande uden for EU.

 

Læger, der kommer fra lande uden for EU, får ikke bare automatisk får dansk lægeautorisation.

 

Men betyder det så, at sikkerheden for patienterne er højere? Det ser ikke sådan ud.

 

Disse læger skal have deres uddannelsespapirer verificeret via ECFMGs Electronic Portfolio of International Credentials (EPIC), inden de overhovedet kan fremsende en ansøgning,

 

Og inden de får lægeautorisation udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed, skal de bestå en sprogprøve, en skriftlig fagprøve, en mundtlig fagprøve samt sundhedsjura.

 

Ved fagprøverne dumper dog over halvdelen, og de, der består, får lave karakterer. Ingen får over karakteren 7.

 

De, der består, kan opnå prøveansættelse, hvor de skal igennem tre evalueringer. Og her viser det sig, at selv personer med to negative evalueringer får udstedt lægeautorisation af Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Ved en fortalelse, som hun hurtigt forsøger at rette, oplyser Styrelsens kontorchef (3. del, min. 25:20), at hensynet til de udenlandske læger, der må forlade landet, hvis de ikke opnår lægeautorisation, vejer tungere end patientsikkerheden.

 

Udenlandske lægepraktikanter

Det har næppe i befolkningen været kendt, at lægemanglen har betydet, at man kan ansætte lægepraktikanter. De er at sammenligne med medicinstuderende. De må derfor ikke arbejde alene, og de skal altid være sammen med en læge. Men det viser sig også, at hvor presset er stort på grund af mangel på læger, overholdes dette ikke.

 

En overlæge udtaler sig om den fare, praktikanterne udsætter patienterne for, når de f.eks. doserer medicin.

 

Korruptionen

Såvel i EU-landet Rumænien som i ikke EU-landet Ukraine, blomstrer korruptionen på universiteterne. Det er normen at betale lærerne for at bestå sin eksamen.

 

Som forventet afviser lederne af begge universiteter selvfølgelig, at korruptionen finder sted. I hvert fald kender de ikke til det.

 

Fra begge disse to universiteter kommer mange af de læger, der søger job i Danmark.

 

Danske patienter lever sandelig livet farligt.

 

Hvordan forklares lægemanglen, og hvordan afhjælpes den?

Hvordan forklares så den store lægemangel i Danmark? Jo, vi danskere bliver ældre og ældre, og dette medfører mange følgesygdomme.

 

Ikke et ord om politikernes svigt ved at skære ned på de medicinske studiepladser og i øvrigt tillade, at mange af disse tildeles EU-borgere, der forsvinder hjem, så snart eksamenen er i hus.

 

Ikke et ord om indvandringsbyrden, der medfører nye sygdomme og genkomsten af tidligere udryddede sygdomme.

 

Overlæge Else Marie Damgaard mener, at man er gået i selvsving over den manglende arbejdskraft. Som en overlevelsesmekanisme fyldes der blot huller ud, når dét, der er brug for er en overordnet plan.

 

Og så foreslår lægerne naturligvis, at der skal uddannes flere læger for at afhjælpe lægemanglen.

 

Indtil videre ser det ud, som om vores sygehuse i vid udstrækning er bemandet af kvaksalvere (se JP kronik) på grund af inkompetente politikere og en ligeså inkompetent myndighed for patientsikkerhed.

De tre udsendelser:

https://www.dr.dk/tv/se/de-udenlandske-laeger/-/de-udenlandske-laeger-1-3#!/02:11

 

https://www.dr.dk/tv/se/de-udenlandske-laeger/de-udenlandske-laeger-2/de-udenlandske-laeger-2-3#!/

 

https://www.dr.dk/tv/se/de-udenlandske-laeger/de-udenlandske-laeger-2/de-udenlandske-laeger-3-3#!/

 

Opdateret 5.3 14.00 …

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…