Over ti tusinde syriske familiesammenføringer på lidt over tre år – men nu slutter festen, lyder det fra DF og regeringen

Da især syriske flygtninge i 2015 begyndte at vælte ind over de danske grænser, medførte det ikke blot et rekordstort antal opholdstilladelser til asylansøgere.

 

Så snart opholdstilladelsen var hjemme, fulgte familierne efter.

 

Netop familiesammenføringerne er et af de forhold, der nu vil komme kontrol med som en del af det paradigmeskifte i udlændingepolitikken, som Dansk Folkeparti og regeringen er blevet enige om, og som Socialdemokratiet i går meddelte, at man vil tilslutte sig.

 

Loft over familiesammenføringer

Aftalen betyder blandt andet, at der nu vil blive åbnet mulighed for et loft over familiesammenføringer.

 

Der er tale om en såkaldt nødbremse, der skal tage højde for den ukontrollable situation, der opstod med familiesammenføringer, efter at syrere begyndte at få opholdstilladelse.

 

I forklaringen til lovforslaget, der var under førstebehandling i Folketinget i torsdags den 24. januar, hedder det blandt andet:

 

”Endvidere foreslås det at indføre et månedligt loft over antallet af familiesammenføringer til herboende flygtninge af absorptions- og kapacitetsmæssige hensyn.”

 

”Loftet omfatter,” hedder det videre, ”familiesammenføring til alle grupper af herboende flygtninge, dvs. både konventionsflygtninge, udlændinge med beskyttelsesstatus, udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus og kvoteflygtninge.”

 

Endelig skal:

 

”Loftet skal i ekstraordinære tilfælde aktiveres administrativt af udlændinge- og integrationsministeren som et yderligere værktøj for myndighederne i en situation, hvor antallet af asylansøgere stiger kraftigt,” fremføres det blandt andet.

 

Syrerne står som et skrækeksempel

Tidligere har Folketinget den 11. maj 2017 vedtaget en såkaldt nødbremse, der skal lukke de danske grænser i tilfælde af en situation som den i 2015.

 

Dengang blev forslaget vedtaget af regeringspartierne, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, medens resten af Folketingets partier stemte imod.

 

Denne stemmefordeling  vil også gentage sig med nødbremsen over familiesammenføringer, hvor syrerne står som et skrækeksempel.

 

I perioden 1. januar 2015 og til 1.oktober 2018 fik i alt 12.667 syrere opholdstilladelse i Danmark.

 

Det var et pænt stykke over halvdelen af de i alt 22.095 opholdstilladelser, der i den samme periode blev givet på asylområdet.

 

Og så kom familierne og næsten fordoblede antallet

Herefter opstod den situation, som man nu vil forebygge.

 

I den samme periode, alt fra 1. januar 2015 og til 1. oktober 2018 blev antallet af syrere næsten fordoblet som følge af, at ægtefæller og børn nu væltede ind over grænserne som følge af familiesammenføringer.

 

I den pågældende periode kom der i alt 3.370 syriske hustruer til Danmark, og de medbragte tilsammen i alt 7.819 børn. Altså alt i alt 10.189 syriske familiesammenføringer.

 

Det vil sige næsten en fordobling i forhold til de 12.667 syrere, der i denne periode fik opholdstilladelse.

 

I den samme periode blev der givet tilladelse til i alt 16.561 familiesammenføringer med hustruer og børn på asylområdet, og det vil altså sige, at to tredjedele af samtlige familiesammenføringer i denne periode var syriske.

 

Kun seks nationer kan præstere over hundrede sammenføringer

I sammenligning med de astronomiske tal for syriske familiesammenføringer, har kun seks nationer på asylområdet præsteret mere end hundrede i den pågældende periode.

 

Statsløse ligger i toppen 1.401 familiesammenføringer i form af 401 ægtefæller og 1.000 børn.

 

Herefter følger Eritrea med 1.325 familiesammenføringer i form af 144 ægtefæller og 1.181 børn.

 

På tredjepladsen kommer såmænd Somalia med 619 familiesammenføringer i form af 127 ægtefæller og 492 børn

 

På fjerdepladsen kommer Iran med 285 familiesammenføringer i form af 196 ægtefæller og 89 børn.

 

Herefter følger Afghanistan med 194 familiesammenføringer i form af 165 ægtefæller og 29 børn.

 

Endelig ligger Myanmar i bunden med 186 familiesammenføringer i form af 38 ægtefæller og 148 børn.

 

Et år med rekordlavt asyltal

Tilbage står, at 2018 i lighed med 2017   var et år med et rekordlavt antal asylansøgere takket være regeringens og Dansk Folkepartis stramninger på området.

 

Året sluttede således med i alt 3.523 asylansøgere mod 3.500 i 2017, medens der blev givet 1.652 opholdstilladelser mod 2.750 i 2017.

 

For dem, der ønsker et homogent Danmark, går udviklingen således den rette vej, hvad angår muslimsk indvandring.

 

Til gengæld tårner problemerne sig op internt takket være årtiers laden stå til på udlændingepolitikkens område med blandt andet kritikløs uddeling af danske statsborgerskaber og en snigende islamisering af det danske samfund.

 

Artiklens talmateriale er hentet her:

http://www.statistikbanken.dk/10026 (Tabelkode: VAN77)

 

Lovforslaget, der udmønter paradigmeskiftet finder du her:

https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l140/20181_l140_som_fremsat.htm

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…