“DF anbefalede, at der blev sagt nej til de mange statsborgerskaber” – men der blev ikke lyttet, og nu betaler danskerne prisen

Foto: Steen Raaschou

Den aktuelle diskussion om fratagelse af dansk statsborgerskab fra fremmedkrigere er kun et problem, fordi et stort flertal af partier har opført sig komplet uansvarligt.

 

Det er en stor tragedie for landet, at et stort folketingsflertal – på nær DF -gennem årene har delt statsborgerskaber ud til højre og venstre.

 

241.582 statsborgerskaber er det blevet til siden 1983!

 

Vi har i DF kæmpet indædt imod, samtidig med at vi har kæmpet lige så indædt for at få strammet kravene til at opnå statsborgerskab markant. Jeg ved det, for jeg var fra 2011 og frem til valget i juni selv formand for Folketingets Indfødsretsudvalget, som tager sig af sager angående statsborgerskaber.

 

Min store frygt har været hele tiden, at Folketinget med sine mange tildelinger af statsborgerskab er med til at skabe et parallelsamfund af danske statsborgere, som ikke er integreret, og som måske tilmed hader alt, hvad Danmark står for. Jeg mener slet ikke, at der har været styr på, om de personer, som får dansk statsborgerskab virkelig er danske, hvilket må være betingelsen. Statsborgerskab skal kun tildeles de meget få.

 

Min største bekymring har været muslimerne.

 

I 2012 anbefalede jeg faktisk, at der blev sagt nej til statsborgerskaber til muslimer, hvilket der kom en masse ballade ud af.

 

Min holdning er, at islams lære om sharia og jihad gør muslimer umådelig vanskelige at integrere – ikke at det ikke sker, men det er uhyre vanskeligt! Samtidig er det selvfølgelig langt nemmere at integrere personer, der kommer fra en kultur, der ligner vores egen. Hele problemet med fremmedkrigerne bekræfter min påstand. Det samme gør parallelsamfundene. Når folk søger sammen i parallelsamfund, sker det på baggrund af tro, kultur og fælles skikke, og den form for åndeligt kitmiddel ændrer et dansk statsborgerskab intet på. Mennesket er ikke et hult rør, men det er et åndsvæsen, der er bestemt af sin tro, sin kultur og de skikke og den opdragelse, som man vokser med. Det har moderne teknokratiske politikere aldrig forstået.

 

Det er ikke med vores gode vilje, at fremmedkrigerne har fået statsborgerskab. Mens jeg sad i Folketinget, stemte vi konsekvent nej til tildelinger af statsborgerskaber med to enkelte undtagelser. For hvad nytter det, at DF som det eneste parti stemmer nej, mens alle andre stemmer ja?

 

Målet er selvfølgelig at få strammet betingelserne for statsborgerskab, og det fik vi i oktober 2015, hvor vi indgik en aftale med regeringen og S. Når man laver en aftale om strammere regler for statsborgerskaber, følger det naturligt, at man selv forpligter sig på disse regler.

 

Det gjorde DF i efteråret 2016 og foråret 2017, hvor jeg for første og eneste gang var med til at stemme ja til tildelinger af statsborgerskaber. Der blev i 2018 lavet en ny aftale mellem DF, regeringen og S om endnu skrappere regler, og det viser sig, at det, som vi i DF har kæmpet for, er ved at lykkes. Fra 2014 til 2018 er andelen af personer fra muslimske lande, som har fået statsborgerskab, faldet fra 70 procent til 21 procent.

 

Hvad gør vi så, når nu fremmedkrigerne har fået statsborgerskab, og de nu vil hjem til Danmark? Reglerne har i masser af år været sådan, at man kan få frataget sit statsborgerskab, hvis man lyver sig til det, eller hvis man begår terror og dømmes for det. Det store spørgsmål er, hvorvidt en minister kan fratage et statsborgerskab administrativt? Selvfølgelig kan man det. Det var DF, der oprindelig foreslog det, og vi gjorde det ud fra en holdning om, at når man melder sig under islamisk stats faner, er det i sig selv en terrorakt.

 

Husk på, at islamisk stat har begået den mest afskyelige form for terror. Det at fratage et statsborgerskab er selvfølgelig en alvorlig sag, men det er hensynet til Danmarks og danskernes sikkerhed også. Regeringen har en pligt til at gøre alt, for at disse jihadister aldrig kommer til Danmark igen. Det er i det hele taget på tide, at hensynet til Danmark og danskerne vægtes langt, langt højere.

 

Christian Langballe, fhv. formand for Folketingets indfødsretsudvalg for Dansk Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…