Nye tal: Næsten halvdelen af samtlige voldtægtsdømte er fra ikke-vestlige lande – og de er også godt med, når det gælder vold

Modelfoto/You Tube/Frankrig

Uanset at den svenske statsminister Stefan Löfven desperat påstår, at ikke-vestlig indvandring har noget med voldtægter og vold at gøre, så er det under alle omstændigheder i Danmark åbenlyst, at indvandringen i høj grad har sat sit voldelige præg på det danske samfund.

 

Og ikke nok med, at den ikke-vestlige indvandring i form af antal dømte ligger tårnhøjt, så ser det endnu værre ud, når man ser på de ikke-vestliges andel af befolkningen.

 

Udgør kun en brøkdel af den mandlige befolkning

Når Danmarks Statistik laver kriminalstatistikker omfatter det befolkningen i alderen 15 -79 år, idet man tager udgangspunkt i den kriminelle lavalder.

 

Ser man på sammensætningen af den mandlige befolkning i den pågældende alder i 2018, så udgør mænd af dansk oprindelse 86,6 procent, mænd af vestlig oprindelse i alt 4,9 procent og endelig udgør mænd af ikke-vestlig oprindelse 8,5 procent.

 

Ude i virkelighedens verden ser det imidlertid helt anderledes ud, og på et enkelt voldsområde skulle man tro, at ikke-vestlige mænd udgør næsten halvdelen af den mandlige befolkning.

 

Voldtægter – en ikke-vestlig specialitet

I går offentliggjorde Danmarks Statistik sin årlige tabel, ”Dømte personer 2018”, med registrering af dels forbrydelsens art og dels en registrering af de dømtes nationale oprindelse.

 

Her viser det sig i lighed med tidligere år, at voldtægt er en ikke-vestlig specialitet.

 

Ud af i alt 69 voldtægtsdømte i 2018 var i alt 30 mænd af ikke-vestlig oprindelse. Det svarer til, at de udgør 44,1 procent af samtlige voldtægtsdømte i en situation, hvor de som nævnt kun udgør 8,5 procent.

 

Bortset fra en enkelt vestlig voldtægtsdømt, en polak, er de resterende voldtægtsdømte eller i alt 38 af dansk oprindelse.

 

I toppen blandt voldtægtsdømte ligger tyrkerne og iranerne med hver fire voldtægtsdømte efterfulgt af somalierne, syrerne og afghanerne med hver tre voldtægtsdømte.

 

Set over den fem-årige periode 2014 -2018 topper somalierne med i alt 15 voldtægtsdømte efterfulgt af tyrkerne med 13 voldtægtsdømte.

 

Syrerne kan også være med. Efter at de i stort antal væltede ind i Danmark i løbet af 2015, er ikke færre end 11 syrere i årene 2016, 2017 og 2018 blevet dømt for voldtægt.

 

Vold – en fjerdedel af alle dømte er ikke-vestlige

Medens de dømte voldtægtsforbrydere i 2018 udelukkende var mænd, er det til gengæld lidt mere kompliceret, når det gælder vold, da også kvinder dømmes for vold.

 

Blandt andre har Levakovic-klanens kvinder fået voldsdomme.

 

I den statistik, vi anvender her, skelnes der imidlertid ikke mellem køn, men selv når kvinderne tages med, ændrer det ikke det ikke på ikke-vestliges andel af befolkningen, idet ikke-vestlige mænd og kvinder i alderen 15 – 79 år tilsammen udgør 8,6 procent af befolkningen i den pågældende alder.

 

Det betyder, at der også her er tale om en voldsom overrepræsentation, uanset om den dømte er mand eller kvinde.

 

Ud af de i alt 6.098 voldsdømte i 2018 var lidt over en fjerdedel af de dømte eller i alt 26,2 procent af ikke-vestlig oprindelse.

 

Blandt de øvrige dømte var de 70,8 procent danskere og de 3,0 procent af vestlig herkomst.

 

Tyrkerne, libaneserne og somalierne

Ud af de i alt 1.559 vestlige personer, som i 2018 blev dømt for vold, repræsentere blot fem nationer over halvdelen af de voldsdømte.

 

Det drejer sig om tyrkerne med 184 voldsdomme, libaneserne med 210 voldsdomme, somalierne med 166 voldsdomme, irakerne med 145 voldsdomme og endelig syrerne med 121 voldsdomme.

 

Set over den fem-årige periode 2014 – 2018 har tyrkerne fået i alt 927 voldsdomme, libaneserne 947 voldsdomme, somalier 247, medens irakerne i perioden fået 674 voldsdomme.

 

Syrerne kom som nævnt først til Danmark i stort antal i løbet af 2015, og deres voldsspiral er i lighed med deres voldtægtsspiral for kraftigt opadgående.

 

I 2016 blev således 64 syrere dømt for vold. Det antal steg i 2017 til 121 domme for vold og sluttede foreløbig som nævnt med 140 voldsdomme i 2018.

 

Og sådan går tingene deres skæve gang takket være en langsomt stigende ikke-vestlig indvandring og ikke mindst takket være de efterkommere, der vokser op i miljøer, hvor kvinder er en brugsgenstand, og hvor respekten for det danske samfund kan ligge på et meget lille sted.

 

Denne artikel er baseret på følgende statistikker

https://www.statistikbanken.dk/10338 (Tabelkode: STRAFNA4)

 

https://www.statistikbanken.dk/10061 (Tabelkode: STRAF40)

 

https://www.statistikbanken.dk/10021 /FOLK2)

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…