28 procent af danskerne vil sende muslimske indvandrere ud af landet – men det fortier TV

Mediet ”mandagmorgen” har præsenteret en omfattende undersøgelse af danskernes holdninger til indvandring og muslimer.

 

Undersøgelsens resultater er stærkt opsigtsvækkende. De synes da også at ryste forskeren bag undersøgelsen, professor Jørgen Goul Andersen.

 

I undersøgelsen bliver knap 6.000 danskere blandt andet spurgt, i hvilken grad de er enig i udsagnet: ”Muslimske indvandrere bør sendes ud af landet”.

 

28 procent af de adspurgte erklærer sig helt eller delvis enige i udsagnet. Under halvdelen af de adspurgte – 45,3 procent – erklærer sig uenige. 28 procent svarer Hverken-eller og Ved ikke.

 

Disse resultater går i øvrigt hånd i hånd med en lige så opsigtsvækkende del af den samme undersøgelse: Her fremgår det, at halvdelen af danskerne ser den gennemførte indvandring til landet som en trussel mod vores nationale egenart. Det er et rekordhøjt tal.

 

Man vil ikke have mere islam

Langt de fleste af de 28 procent, der ønsker muslimer ud af landet, forestiller sig næppe tvangsudsendelser eller lignende.

 

Deres svar er derimod et klart udtryk for den holdning, at den muslimske andel af befolkningen er større, end de bryder sig om. Det samme gælder meget tænkeligt en stor del af de mange, der svarer ”Ved ikke”.

 

De ønsker ikke et samfund, der i betydelig grad er præget af islam. Og de er klar over, at en stærkt stigende del af befolkningen udgøres af muslimer. Deres budskab er, at denne udvikling bør vendes. Heri ligger et krav om, at der skal føres en meget stram udlændingepolitik.

 

Professoren skal styre sig

Man kan blandt andet se undersøgelsens resultat som en støtte til det såkaldte paradigmeskift, der blev foreslået af Dansk Folkeparti og støttet af de andre borgerlige partier og Socialdemokratiet. Det indebærer, at krigsflygtninge skal sendes tilbage til deres land, når forholdene er fredelige nok til det.

 

Men det bryder de politisk korrekte forskere sig tydeligvis ikke om. Professor Jørgen Goul Andersen kommer med denne belæring: Undersøgelsen er ”en klar advarsel til politikerne om, at nu må de styre sig, da de risikerer at underminere demokratiske værdier” (mandagmorgen).

 

Det er nu snarere professoren, der skal styre sig. Hvad er hans forskningsmæssige belæg for at påstå, at man underminerer demokratiske værdier, hvis man sender flygtninge på midlertidig beskyttelse tilbage til deres hjemland, når forholdene tillader det?

 

Professorens reaktion er typisk for en stor del af det akademiske miljø – især i samfundsvidenskaberne og de humanistiske fag, hvor venstreorienterede og politisk korrekte holdninger florerer. Professorens belærende bemærkning ovenfor er et strålende eksempel.

 

Mediernes tavshed

De samme venstreorienterede og politisk korrekte holdninger er massivt til stede blandt journalister.

 

Det præger også mediedækningen af mandagmorgens opsigtsvækkende undersøgelser:

 

Medierne har overhovedet ikke orienteret befolkningen om disse resultater! Tavshed!

 

Mandag bragte de store nyhedsudsendelser i TV intet om de sensationelle resultater. Tirsdag har aviserne heller ikke noget, der ligner en dækning af dem.

 

Det skulle lige have været en undersøgelse, der viste, at befolkningen krævede en langt stærkere indsats for klimaet. Erfaringen tyder på, at den ville få væg-til-væg dækning i TV og andre store medier.

 

Forklaringen er formentlig simpel:

 

Journalistisk Venstreparti går ind for en forstærket indsats for at beskytte klimaet. Men man går absolut ikke ind for en stram udlændingepolitik. Og man gør, hvad man kan, for at holde udlændingepolitikken ude af befolkningens bevidsthed.

 

Mønsteret fra valgkampen gentager sig

Dækningen af valgkampen sidste sommer viste således et klart mønster: En ekstremt voldsom omtale af alt, hvad der havde med klimapolitik at gøre, blev brugt til at skubbe udlændingepolitikken ud af dækningen i de store medier – specielt TV.

 

Problemet i dette var ikke, at man satte klimapolitikken på dagsordenen. Det var i høj grad på sin plads. Problemet var, at journalisterne gjorde en ihærdig indsats for at køre udlændingedebatten ud til siden.

 

Dette mønster gentager sig nu. Man fortier undersøgelser, der gør det meget klart, hvor stærkt befolkningen ønsker en stram udlændingepolitik.

 

En redelig information kunne bekræfte mange danskere i, at deres ønske om stram udlændingepolitik deles af en stor del af deres medborgere.

 

Det ønsker TV-stationerne og andre store medier tilsyneladende ikke at bidrage til. Så de undlader simpelt hen at informere om undersøgelserne – uanset hvor opsigtsvækkende deres resultater er.

 

De lyver ikke- de lader bare være med at fortælle sandheden

Denne tavshed afspejler dybt problematiske tilstande i de store medier med TV-stationerne i spidsen.

 

De fungerer i stort omfang som politiske organer og ikke som journalistiske organer.

 

De dyrker emner og synspunkter, som de venstreorienterede journalister er enige i. Og de fortier eller saboterer synspunkter, som journalisterne ikke bryder sig om.

 

Disse medier lyver ikke – de lader bare være med at fortælle sandheden.

 

Fortielsen er blevet en afgørende metode til at bruge journalistikken i et politisk ærinde.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…