Martin Henriksen vil have klar besked om, hvilken rolle islam spiller på Thyregod Skole

Det hele skulle haver været hemmeligt. Offentligheden måtte ikke få kendskab til, at man på Thyregod Skole lærer de danske elever om, hvordan men korrekt beder til Allah.

Ikke desto mindre dukkede en video op, hvor en lille dreng iført en hvid imam-kjoledragt underviser skolens danske elever i, hvordan de ifølge islams forskrift skal bede, når de henvender sig til Allah.

Men det var slet ikke meningen, at det skulle ud i offentligheden, lyder det fra skoleleder Gert Hougaard om videoen, der er optaget af moderen til mini-imamen.

”Hun har udtrykkeligt fået besked om, at hun ikke måtte. Hvis hun skulle tage billeder, så skulle det kun være af hendes egen søn,” siger skolelederen til TV2.

Ikke desto mindre optog den stolte muslimske moder helt åbenlyst videoen af sin dygtige søn, uden at læreren, som oveni købet selv er med på optagelsen, opdagede det, og lagde den derefter ud på You Tube.

Lærerinden: ”Og så siger man Allahu Akbar”

Medens eleverne ser mini-imamen demonstrere den korrekte islamiske bøn, bliver han pludselig afbrudt af en kvindestemme, der siger ”Allaha Akbar” – vi prøver, siger hun til de danske elever, da de åbenbart efter hendes smag ikke udviste tilpas islamisk begejstring.

Eleverne følger hendes opfordring og råber Allahu Akbar (Allah er større) anført af mini-imamen i den hvide kvindedragt, medens hans moder stolt filmer sin håbefulde søn, der underviseser danske elever i den måde, de korrekt skal bede, når de henvender sig til Allah.

Bedeseancen skete i forbindelse med en emneuge i november 2018 med titlen ’Kend mit liv’. Her skulle børnene i klassen fremvise forskellige måder at leve på, og alt fra polsk mad til muslimsk bøn blev berørt. Det skriver tv2.

Da videoen blev lagt ud på document.dk, medføre den en regulær shitstorm.

”Håber den lærer aldrig får job igen og bliver frataget alle offentlige ydelser,” skriver Morten E. Pedersen.

John Joiassen ser tingene i et lidt større perspektiv og mener, at Undervisningsministeriet bude se nærmere på forholdene på Thyregod Skole, som han kalder en koranskole:

”Læste at læren ikke vidste at moren filmede, øh kan man overse det på et par meters afstand. Og der er ikke indhentet tilladelse til at filme eleverne, håber alle forældrene sagsøger den koranskole, det er lærens ansvar at sikre sig at der ikke bliver filmet uden forældrenes tilladelse, men skolen bakker op om læren så de burde jo miste undervisningstilskuddet lige som andre koranskoler.”

Også Martin Henriksen vil have syn for sagen

Dansk Folkepartis tidligere udlændingeordfører, Martin Henriksen, har skriftligt spurgt ind til formålet med, at eleverne på en dansk kommuneskole skal lære, hvordan man helt korrekt beder til Allah.

Og han er dybt utilfreds med svaret fra skoleleder Gert Hougaard.

”Hougaard har ikke svaret på, om det er en praksis, han har tænkt sig at videreføre, og han henholder sig til læseplanen om faget Kristendomskundskab,” siger Martin Henriksen til Den Korte Avis og fortsætter:

”Til mig skriver han direkte, og jeg citerer: ”For at skabe et overblik skal undervisningen sætte fokus på religionernes hovedtanker og centrale grundbegreber. Desuden kan der stilles skarpt på religionernes fremtrædelsesformer både i Danmark og resten af verden”

Det svar er Martin Henriksen dybt utilfreds med.

Danske elever lærer intet om islam ved at bede til Allah

Efter at Dansk Folkepartis markante værdikriger ikke opnåede genvalg ved Folketingsvalget, er Martin Henriksen ikke ude af det politiske billede. Tværtimod.

Han er nu formand for et udvalg, der skal skærpe Dansk Folkepartis nationalkonservative profil, og det hænger blandt andet og måske især sammen med den undervisning, eleverne får i de danske kommuneskoler.

”Jeg er dybt forundret over svaret fra skolelederen. Han mener åbenbart, at danske elevers viden om islams grundlæggende og ødelæggende struktur for det danske samfund skal bestå i, at danske elever skal lære at bede muslimske bønner. På den måde lærer de intet om islams natur,” siger Martin Henriksen til Den Korte Avis og fortsætter:

”Så nu har jeg bedt skolelederen redegøre for, om skolens danske elever udover at lære muslimske bønner også bliver undervist i, at der inden for islam udøves massiv religiøs og social kontrol med blandt andet forbud for muslimske piger at få danske kærester.”

Ligeledes vil Martin Henriksen vide, om skolen har undervist i det faktum, at den muslimske indvandring har skabt øget kriminalitet i det danske samfund og sidst, men ikke mindst:

”Har I inden den muslimske bøn spurgt forældrene om de er indforstået med, at deres børn undervises i islamiske ritualer,” vil Martin Henriksen have oplyst i sine spørgsmål til Thyregod Skoles leder, Gert Hougaard.

Lærer skolens muslimske elever så også at bede Fadervor?

Medens skolens ledelse åbenbart ikke kan se noget forkert i, at skolens danske elever skal lære muslimske bønner i faget Kristendomskundskab og på opfordring fra klasselærerinden skal huske at sige ”Allahu Akhbar, vil det være rimeligt at få oplyst, om skolens muslimske elever så også lærer at bede Fadervor?

For at få det opklaret har Den Korte Avis i dag bedt om aktindsigt hos Vejle Kommunes Børne- og Familieudvalg, der har ansvaret for kommunens skoler, og hvor den radikale Torben Elsig-Pedersen er formand.

Her vil vi for det første have oplyst hvor mange muslimske elever, der er på Thyregod Skole. For det andet vil vi have oplyst, hvor mange af disse elever deltager i skolens Kristendomsundervisning med indblik i andre religioner.

For det tredje vil vi have oplyst, om de muslimske elever, der måtte deltage i faget Kristendomsundervisning så også lære at bede Fadervor i lighed med de danske elever, der skal lære at bede til Allah.

For det fjerde vil vi have oplyst, hvor mange af skolens muslimske elever deltager i de kristne festligheder i forbindelse med Julen.

Og sidst, men ikke mindst: Deltager den elev, der underviste de danske elever om den korrekte måde at bede til Allah på, i skolens Kristendomsundervisning?

Landets kommuneskoler, også kaldet Folkeskolen, har et medansvar for at integrere, men i Vejle Kommune tyder noget på, at det er de danske elever, der skal integreres i islam.

Læs også:

https://www.document.dk/2019/06/19/danske-skoleboern-laerer-at-be-til-allah/

https://www.document.dk/2019/06/20/allahu-akbar-bedeklassen-identificeret-thyregod-skole/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…